1)Аналіз і тестування якості CAPTCHA// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— Завантажити
2)Cтилевые особенности саморегуляции познавательной активности врачей-интернов на этапе стартового профессионального образования// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— Завантажити
3)Репродуктивне здоров’я молоді: особливості та шляхи покращення// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— Завантажити
4)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— Завантажити
5)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— Завантажити
6)Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю як пріоритетний напрямок зовнішньої політики України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.10-15.Завантажити
7)Реалізація принципу диспозитивності в апеляційному адміністративному суді// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.104-109.Завантажити
8)Особливості методів діяльності органів внутрішніх справ України щодо забезпечення прав і свобод неповнолітніх// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.109-113.Завантажити
9)Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб за правопорушення в галузі будівництва// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.114-117.Завантажити
10)Сутність адміністративних правовідносин у сфері телекомунікацій// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.118-121.Завантажити
11)Причини та умови вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.121-126.Завантажити
12)Забезпечення доказів в адміністративному судочинстві України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.127-130.Завантажити
13)Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.131-136.Завантажити
14)Кримінологічна стратегія як компонент стратегії національної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.137-141.Завантажити
15)Деякі питання щодо становлення та розвитку інституту відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.141-145.Завантажити
16)Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.145-150.Завантажити
17)Сучасна молодіжна злочинність у Німеччині та в Україні: порівняльно-кримінологічний огляд// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.15-22.Завантажити
18)Принципи та форми інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в органах державної податкової служби України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.151-156.Завантажити
19)Поняття примусу в кримінально-виконавчому праві// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.156-161.Завантажити
20)Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.161-164.Завантажити
21)Система завдань судової міліції в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.165-168.Завантажити
22)Проблемні питання судово-медичного освідування у кримінальному процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.169-172.Завантажити
23)Класифікація слідчих ситуацій при розслідуванні тілесних ушкоджень// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.172-178.Завантажити
24)Поняття профілактичної діяльності слідчого та її значення// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.178-182.Завантажити
25)Понятійні питання процедури ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як право осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні у справі// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.183-188.Завантажити
26)Тактичні операції при розслідуванні хабарництва, вчиненого у сфері правоохоронної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.188-192.Завантажити
27)Відсторонення від роботи та зарахування у розпорядження як заходи призупинення трудових правовідносин службовців правоохоронних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.193-197.Завантажити
28)Процедура звільнення зі служби в органах внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.197-202.Завантажити
29)Правове регулювання охорони праці у контексті ствердження ідеї соціальної держави// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.203-207.Завантажити
30)Теоретичні підходи до визначення поняття «істотні умови праці»// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.208-211.Завантажити
31)Межі та обмеження цивільних прав// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.212-215.Завантажити
32)Колізії та прогалини бюджетного законодавства щодо контрольних повноважень органів Державної контрольно-ревізійної служби України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.216-220.Завантажити
33)Поняття «конкубінат»: проблемні питання, підстави виникнення// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.221-224.Завантажити
34)Окремі аспекти процесуального правонаступництва// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.224-228.Завантажити
35)Особливості відновлення орендованого майна// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.228-231.Завантажити
36)Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.23-26.Завантажити
37)Визначення відносин у сфері страхування, що входять у предмет фінансового права// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.231-235.Завантажити
38)Колізії чинного законодавства щодо понять «банківський контроль» та «банківський нагляд»// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.235-239.Завантажити
39)Програмне забезпечення системи дистанційного тестування// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.248-251.Завантажити
40)Глобалізація та транснаціональна економічна злочинність: питання сьогодення// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.26-30.Завантажити
41)Інтеграція як чинник еволюції регіональної правової системи: досвід ЄС// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.30-34.Завантажити
42)Номінаційна функція в системі функцій Верховної Ради України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.35-38.Завантажити
43)Проблема неусвідомлюваного впливу на поведінку людини// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.39-42.Завантажити
44)Управлінська діяльність у сфері реформування судової системи України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.42-46.Завантажити
45)Поняття і природа міста в контексті українського та світового розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.46-51.Завантажити
46)Правове становище Львівської митниці в роки Другої світової війни та в повоєнний період// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.51-55.Завантажити
47)Поліція і боротьба з правопорушеннями у фінансовій сфері під час реформ 60–70-х років XIX ст. на українських землях у складі Російської імперії// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.55-59.Завантажити
48)Прайвесі як право «бути залишеним у спокої»// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.6-9.Завантажити
49)Деякі нариси з історії формування наукових поглядів на систему вітчизняного права// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.60-65.Завантажити
50)Особливості здійснення антикризового управління економікою на рівні місцевого самоврядування// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.66-69.Завантажити
51)Захист від впливу інформації, що є шкідливою для особи, як принцип інформаційного права// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.69-72.Завантажити
52)Характеристика чинників, що впливають на ефективність діяльності органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування в забезпеченні громадської безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.73-77.Завантажити
53)Система органів державного нагляду (контролю) за будівництвом житла в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.77-83.Завантажити
54)Проблеми класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.84-89.Завантажити
55)Фінансові послуги як предмет дозвільної діяльності у сфері забезпечення економічної безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.90-95.Завантажити
56)Нотаріальна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.95-98.Завантажити
57)Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.98-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід