1) Аналіз і тестування якості CAPTCHA // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .—
2) Cтилевые особенности саморегуляции познавательной активности врачей-интернов на этапе стартового профессионального образования // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .—
3) Репродуктивне здоров’я молоді: особливості та шляхи покращення // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .—
4) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .—
5) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .—
6) Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю як пріоритетний напрямок зовнішньої політики України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.10-15.
7) Реалізація принципу диспозитивності в апеляційному адміністративному суді // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.104-109.
8) Особливості методів діяльності органів внутрішніх справ України щодо забезпечення прав і свобод неповнолітніх // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.109-113.
9) Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб за правопорушення в галузі будівництва // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.114-117.
10) Сутність адміністративних правовідносин у сфері телекомунікацій // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.118-121.
11) Причини та умови вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.121-126.
12) Забезпечення доказів в адміністративному судочинстві України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.127-130.
13) Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.131-136.
14) Кримінологічна стратегія як компонент стратегії національної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.137-141.
15) Деякі питання щодо становлення та розвитку інституту відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.141-145.
16) Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.145-150.
17) Сучасна молодіжна злочинність у Німеччині та в Україні: порівняльно-кримінологічний огляд // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.15-22.
18) Принципи та форми інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в органах державної податкової служби України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.151-156.
19) Поняття примусу в кримінально-виконавчому праві // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.156-161.
20) Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.161-164.
21) Система завдань судової міліції в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.165-168.
22) Проблемні питання судово-медичного освідування у кримінальному процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.169-172.
23) Класифікація слідчих ситуацій при розслідуванні тілесних ушкоджень // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.172-178.
24) Поняття профілактичної діяльності слідчого та її значення // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.178-182.
25) Понятійні питання процедури ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як право осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні у справі // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.183-188.
26) Тактичні операції при розслідуванні хабарництва, вчиненого у сфері правоохоронної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.188-192.
27) Відсторонення від роботи та зарахування у розпорядження як заходи призупинення трудових правовідносин службовців правоохоронних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.193-197.
28) Процедура звільнення зі служби в органах внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.197-202.
29) Правове регулювання охорони праці у контексті ствердження ідеї соціальної держави // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.203-207.
30) Теоретичні підходи до визначення поняття «істотні умови праці» // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.208-211.
31) Межі та обмеження цивільних прав // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.212-215.
32) Колізії та прогалини бюджетного законодавства щодо контрольних повноважень органів Державної контрольно-ревізійної служби України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.216-220.
33) Поняття «конкубінат»: проблемні питання, підстави виникнення // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.221-224.
34) Окремі аспекти процесуального правонаступництва // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.224-228.
35) Особливості відновлення орендованого майна // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.228-231.
36) Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.23-26.
37) Визначення відносин у сфері страхування, що входять у предмет фінансового права // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.231-235.
38) Колізії чинного законодавства щодо понять «банківський контроль» та «банківський нагляд» // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.235-239.
39) Програмне забезпечення системи дистанційного тестування // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.248-251.
40) Глобалізація та транснаціональна економічна злочинність: питання сьогодення // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.26-30.
41) Інтеграція як чинник еволюції регіональної правової системи: досвід ЄС // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.30-34.
42) Номінаційна функція в системі функцій Верховної Ради України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.35-38.
43) Проблема неусвідомлюваного впливу на поведінку людини // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.39-42.
44) Управлінська діяльність у сфері реформування судової системи України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.42-46.
45) Поняття і природа міста в контексті українського та світового розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.46-51.
46) Правове становище Львівської митниці в роки Другої світової війни та в повоєнний період // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.51-55.
47) Поліція і боротьба з правопорушеннями у фінансовій сфері під час реформ 60–70-х років XIX ст. на українських землях у складі Російської імперії // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.55-59.
48) Прайвесі як право «бути залишеним у спокої» // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.6-9.
49) Деякі нариси з історії формування наукових поглядів на систему вітчизняного права // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.60-65.
50) Особливості здійснення антикризового управління економікою на рівні місцевого самоврядування // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.66-69.
51) Захист від впливу інформації, що є шкідливою для особи, як принцип інформаційного права // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.69-72.
52) Характеристика чинників, що впливають на ефективність діяльності органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування в забезпеченні громадської безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.73-77.
53) Система органів державного нагляду (контролю) за будівництвом житла в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.77-83.
54) Проблеми класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.84-89.
55) Фінансові послуги як предмет дозвільної діяльності у сфері забезпечення економічної безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.90-95.
56) Нотаріальна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.95-98.
57) Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 3 (35) .— С.98-103.
 
Пошук в електроному каталозі