1)Кримінологічна класифікація професійної злочинної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— Завантажити
3)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— Завантажити
4)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— Завантажити
5)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— Завантажити
6)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— Завантажити
7)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— Завантажити
8)Соціальна обумовленність кримінально-правової заборони безгосподарського використання земель// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.100-108.Завантажити
9)Діференціація процедури кримінального провадження як чинник гуманізації кримінального судочинства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.108-117.Завантажити
10)Обхід закону як вид зловживання правом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.11-20.Завантажити
11)Протидія загрозам громадській безпеці під час проведення Євро-2012: погляд на питання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.117-123.Завантажити
12)Джерела інформації із забезпеченням судово-експертної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.124-130.Завантажити
13)Удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності органів виконавчої влади щодо охорони навколишнього середовища в умовах інтеграції України в Європейський Союз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.131-138.Завантажити
14)Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдум// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.139-146.Завантажити
15)Поняття законності в адміністративній діяльності ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.146-155.Завантажити
16)Сутність та особливості контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.155-161.Завантажити
17)Правове регулювання відносин у сфері надання дозвільних послуг// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.162-167.Завантажити
18)Нормативне забезпечення права громадян на зброю: сучасний стан та перспективи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.167-173.Завантажити
19)Суб'єкти адміністративно-правового регулювання паспортно-візового режиму в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.174-181.Завантажити
20)Суб'єкти надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.181-139.Завантажити
21)Поняття та система адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.190-198.Завантажити
22)Нормативне регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.199-204.Завантажити
23)Роль нормативних (бланкетних) емоцій у психологічній теорії права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.20-29.Завантажити
24)Громадські роботи як вид адміністративного стягнення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.205-210.Завантажити
25)Правові стандарти ЄС у сфері регіонального розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.211-220.Завантажити
26)Суддівське самоврядування в Україні та шляхи підвищення його ефективності в умовах судово-правової реформи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.220-226.Завантажити
27)Проблема реалізації повноважень Державного казначейства України щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.227-233.Завантажити
28)Загальна характеристика форм та засобів ведення інформаційних війн в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.234-243.Завантажити
29)Місце моралі та права в контексті вирішення корпоративних конфліктів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.244-251.Завантажити
30)Деякі проблеми припинення договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.253-261.Завантажити
31)Проблема суб’єктивного права на інформацію в цивільному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.261-268.Завантажити
32)Право відповідача на визнання позову: цивільний процесуальний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.268-277.Завантажити
33)Поняття та зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.277-286.Завантажити
34)Загальнотеоретичні підходи до розуміння сфери дії трудового права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.287-292.Завантажити
35)Основні напрями модернізації державного ладу в монархіях Арабського Сходу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.29-38.Завантажити
36)Безпечні умови праці як визначальна складова концепції гідної праці: постановки проблеми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.292-300.Завантажити
37)Локальні норми трудового права у сфері атестації працівників// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.300-308.Завантажити
38)Правова регламентація процедур проходження служби в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.308-315.Завантажити
39)Структура оплати праці працівників органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С. 315-324.Завантажити
40)Дисциплінарне провадження щодо суддів: проблеми теорії і практики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.324-331.Завантажити
41)Проблеми самовільного зайняття земельної ділянки в контексті орендних відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.331-337.Завантажити
42)Зозуля І. В. Реформування системи органів внутрішніх справ України: реалії та перспективи : монографія / за ред. О. М. Бандурки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.338-340.Завантажити
43)Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні : монографія / О. М. Музичук. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 630 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.340-342.Завантажити
44)Роль правової доктрини у вітчизняній юридичній думці: історико-теоретичний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.39-48.Завантажити
45)Історична школа та історичність права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.48-54.Завантажити
46)Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.54-62.Завантажити
47)Рішення Європейського суду з прав людини в правових системах України і Російської Федерації: порівняльно-правовий аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.6-11.Завантажити
48)Наркозлочинність молоді в Україні та Німеччині: порівняльно-правовий аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.63-69.Завантажити
49)Міжнародні заходи боротьби з дитячою порнографією в мережі Інтернет// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.69-76.Завантажити
50)Проблеми діяльності сил оперативно-розшукової діяльності ОВС у сфері протидії злочинності на ґрунті етно-конфесійних суперечностей// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.77-86.Завантажити
51)Щодо видів насильницьких злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.86-93.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід