1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— Завантажити
3)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— Завантажити
4)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— Завантажити
6)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— Завантажити
7)Кримінально-процесуальний статус слідчого як суб'єкта застосування норм права в процесі надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.108-113.Завантажити
8)Проблеми визначення розміру матеріальної шкоди при розслідуванні наруги над могилою// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.113-117.Завантажити
9)Рецепція поліцейського права: проблеми та перспективи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.118-126.Завантажити
10)Сутність та особливості парламентського контролю за діяльністю міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.126-134.Завантажити
11)Специфіка укладання договорів між Європейським Союзом та третіми країнами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.13-21.Завантажити
12)Компетенція органів внутрішніх справ щодо протидії корупції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.135-144.Завантажити
13)Предмет і завдання дозвільного провадження в системі забезпечення громадської безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.144-153.Завантажити
14)Особливості реалізації процесуальних прав і законних інтересів сторін в адміністративному процесі на стадії підготовчого провадження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.153-160.Завантажити
15)Уточнення термінології, яка використовується під час забезпечення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.160-166.Завантажити
16)Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.166-174.Завантажити
17)Особа порушника в адміністративних проступках// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.175-180.Завантажити
18)Визначення поняття адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.181-188.Завантажити
19)Актуальні проблеми законодавчого регулювання обігу спеціальних засобів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.188-194.Завантажити
20)Контроль та нагляд у сфері телекомунікацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.194-201.Завантажити
21)Особливості застосування принципу розподілу державної влади у змішаних республіках// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.202-209.Завантажити
22)Зміст економічного потенціалу держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.209-219.Завантажити
23)Юридична сила рішень Органу з вирішення спорів СОТ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.21-25.Завантажити
24)Конституційний контроль за забезпеченням прав і свобод людини як необхідна передумова стабільності конституційного ладу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.219-228.Завантажити
25)Організаційно-правові аспекти наукового та кадрового забезпечення лісової галузі України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.228-235.Завантажити
26)Закон України «Про акціонерні товариства»: позитивні та проблемні аспекти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.236-243.Завантажити
27)Класифікація договорів з надання фінансових послуг// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.243-249.Завантажити
28)Юридичні особи публічного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.249-256.Завантажити
29)Організація та проведення референдумів у Швейцарії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.25-29.Завантажити
30)Зміст суб’єктивного права «sui generis» на неоригінальну компіляцію даних (базу даних)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.256-265.Завантажити
31)Проблемні аспекти самостійної реалізації активів, що перебувають у податковій заставі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.265-274.Завантажити
32)Випробування при прийнятті на службу до правоохоронних органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.275-280.Завантажити
33)Окремі питання вдосконалення норм земельного законодавства стосовно припинення прав на землю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.280-286.Завантажити
34)Правові аспекти управління в галузі використання водних ресурсів Дніпровського басейну України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.286-291.Завантажити
35)Дистанційне навчання як нова форма навчання працівників органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.292-298.Завантажити
36)Тьютор як новий вид викладача у системі вищої освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.298-304.Завантажити
37)Сучасна російська історіографія діяльності Сталіна// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.30-37.Завантажити
38)Підвищення боєздатності працівників міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.304-308.Завантажити
39)Системно-синергетичний підхід до досліджень глобалізаційних процесів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.309-317.Завантажити
40)Соціологічні аспекти дослідження гендерного паритету в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.318-326.Завантажити
41)Вплив суїциду на діяльність ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.326-334.Завантажити
42)Номофілаки античних полісів та синдики генуезьких колоній у Північному Причорномор’ї: історико-компаративне дослідження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.37-44.Завантажити
43)Правові основи взаємодії органів прокуратури та поліції в українських губерніях Російської імперії у другій половині XIX – на початку XX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.45-53.Завантажити
44)Поняття промислу у науці кримінального права (теоретичні аспекти та напрями подальшого дослідження)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.54-63.Завантажити
45)Забезпечення реалізації конституційного права громадян на освіту в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.6-12.Завантажити
46)Кримінально-правова характеристика об’єкта злочину, передбаченого частиною 2 статті 202 КК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.63-71.Завантажити
47)Порушення таємниці кореспонденції (коментар до статті 163 КК України)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.71-79.Завантажити
48)Поняття санкцій у кримінальному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.79-84.Завантажити
49)Розбудова антилегалізаційної системи в республіці Казахстан (організаційно-правові аспекти)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.84-92.Завантажити
50)Про виявлення економічних злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.93-99.Завантажити
51)Правове регулювання діяльності Військової служби правопорядку у Збройних Силах України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.99-107.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід