1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— Завантажити
3)Нормативно-правове забезпечення фінансування вищої освіти в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 100-105.Завантажити
4)Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-службової діяльності територіальних органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 106-111.Завантажити
5)Система законодавства про громадянство України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 11-15.Завантажити
6)Сучасний стан та перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї та вибухових речовин// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 111-116.Завантажити
7)Класифікація електророзрядних і електрошокових пристроїв та особливості схемно-технічних рішень// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 116-122.Завантажити
8)Нормативно-правова база здійснення оперативно-розшукових заходів шляхом використання кіберпростору// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 122-128.Завантажити
9)Напрями організації діяльності щодо забезпечення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 129-132.Завантажити
10)Розслідування кримінальних справ, які надійшли від іноземних компетентних органів, у порядку передачі кримінального переслідування// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 133-137.Завантажити
11)Правова основа провадження в справах про злочини неповнолітніх: зміст та структура// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 137-142.Завантажити
12)Проблеми удосконалення правового регулювання стадії порушення кримінальної справи// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 142-145.Завантажити
13)Використання експертних висновків на наступному етапі розслідування злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 146-149.Завантажити
14)Сучасне міжнародне право: проблеми ефективності системи через призму джерел міжнародного права// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.15-19.Завантажити
15)Трудовий договір як правова форма закріплення волі сторін трудових правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 150-153.Завантажити
16)Ротація кадрів правоохоронних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 154-157.Завантажити
17)Нові технології на ринку праці: правове регулювання// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 157-161.Завантажити
18)Актуальні проблеми правового регулювання праці у сфері залізничного транспорту// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 162-165.Завантажити
19)Працевлаштування молоді: проблеми правового регулювання// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 166-169.Завантажити
20)Особливості системи оплати праці працівників бюджетної сфери та напрямки її удосконалення// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 170-175.Завантажити
21)Практичні дії профспілок при укладанні колективних договорів і угод// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 175-179.Завантажити
22)Шляхи усунення та подолання прогалин у законодавстві// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 180-184.Завантажити
23)Політичні партії як юридичні особи// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 184-188.Завантажити
24)Актуальні завдання державної контрольно-ревізійної служби: практика і проблеми// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.188-190.Завантажити
25)Мультилінгвізм у праві міжнародних договорів// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 19-23.Завантажити
26)До питання про необхідність універсального поняття «сім'я»// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.190-193.Завантажити
27)Дослідження діяльності бюро кредитних історій в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.194-196.Завантажити
28)Поняття зброї як об'єкта цивільно-правових відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 197-200.Завантажити
29)Права та обов'язки сторін за договором найму// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.201-205.Завантажити
30)Підстави виникнення зобов'язань унаслідок створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 205-209.Завантажити
31)До питання про поняття «розірвання цивільно-правового договору»// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 210-214.Завантажити
32)Влияние печатных СМИ на морально-психологический климат личного состава внутренних войск МВД России// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.215-221.Завантажити
33)Практика реализации моделей мотивации в современных организациях// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 221-226.Завантажити
34)Научные основы психологии законотворчества: история становления и проблемы развития// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 227-233.Завантажити
35)Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту прав осіб із психічними розладами// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 23-29.Завантажити
36)Особливості життєстійкості співробітників ОВС, які переживають біографічні кризи в період переходу до середньої дорослості// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.233-236.Завантажити
37)Особливості саморегуляції працівників патрульно-постової служби// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 237-242.Завантажити
38)Особливості емоційно-когнітивного ставлення жінок-злочинниць до значущих аспектів життя// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 242-246.Завантажити
39)Особливості системи відношень жінок - працівників ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 246-249.Завантажити
40)Психічні стани, що дезорганізують діяльність водія автотранспорту і викликають можливість скоєння ним ДТП// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 250-252.Завантажити
41)Рекомендації з питань профілактики травм психіки щодо збереження психосоматичного здоров'я та удосконалення психологічної підготовки бійців груп захоплення// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 253-256.Завантажити
42)Суїцид у співробітників органів внутрішніх справ та його причини// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 256-258.Завантажити
43)До питання прогнозування потреб регіону у кваліфікованих кадрах// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 259-261.Завантажити
44)Проблеми швидкості завантаження веб-ресурсів на стороні клієнта: класифікація і методи вирішення// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.262-267.Завантажити
45)Напрямки реалізації автоматизованих систем баз даних обслуговування клієнтів// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 267-270.Завантажити
46)Правове регулювання паспортно-візової системи України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 29-33.Завантажити
47)Європейське поліцейське відомство в інституціональному механізмі Європейського Союзу: історичні передумови створення, порядок формування, компетенція// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 34-38.Завантажити
48)Аналіз наукових поглядів російських вчених на проблему розкриття злочинів терористичної спрямованості// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 39-42.Завантажити
49)Поняття судового управління: проблеми дефініції// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 42-46.Завантажити
50)Судова реформа УСРР 1922-1929 рр.: етапи, принципи, цінність досвіду// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 47-51.Завантажити
51)Суб`єктивні публічні права приватних осіб// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 52-55.Завантажити
52)Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 55-59.Завантажити
53)Питання функціонування органів судової влади в аспекті забезпечення національної безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 6-10.Завантажити
54)Сутність та призначення принципів адміністративного судочинства України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 60-64.Завантажити
55)Інституційне забезпечення протидії інформаційним війнам в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 65-69.Завантажити
56)Правове регулювання відносин у сфері надання дозвільних послуг// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 70-73.Завантажити
57)Цивільний демократичний контроль як основа реформування правоохоронних органів України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 73-77.Завантажити
58)Удосконалення механізмів адміністративної відповідальності у сфері підприємницької діяльності як складова реформи адміністративного права в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 78-82.Завантажити
59)Адміністративно-правові засади взаємодії органів державної влади України у сфері протидії організованій злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 82-87.Завантажити
60)Правове забезпечення взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 88-92.Завантажити
61)Зміст служби в органах прокуратури: деякі проблемні питання правового регулювання// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 92-96.Завантажити
62)Роль підрозділів ветеринарної міліції в забезпеченні продовольчої безпеки держави// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 97-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід