1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .—
3) Нормативно-правове забезпечення фінансування вищої освіти в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 100-105.
4) Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-службової діяльності територіальних органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 106-111.
5) Система законодавства про громадянство України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 11-15.
6) Сучасний стан та перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї та вибухових речовин // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 111-116.
7) Класифікація електророзрядних і електрошокових пристроїв та особливості схемно-технічних рішень // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 116-122.
8) Нормативно-правова база здійснення оперативно-розшукових заходів шляхом використання кіберпростору // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 122-128.
9) Напрями організації діяльності щодо забезпечення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 129-132.
10) Розслідування кримінальних справ, які надійшли від іноземних компетентних органів, у порядку передачі кримінального переслідування // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 133-137.
11) Правова основа провадження в справах про злочини неповнолітніх: зміст та структура // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 137-142.
12) Проблеми удосконалення правового регулювання стадії порушення кримінальної справи // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 142-145.
13) Використання експертних висновків на наступному етапі розслідування злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 146-149.
14) Сучасне міжнародне право: проблеми ефективності системи через призму джерел міжнародного права // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.15-19.
15) Трудовий договір як правова форма закріплення волі сторін трудових правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 150-153.
16) Ротація кадрів правоохоронних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 154-157.
17) Нові технології на ринку праці: правове регулювання // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 157-161.
18) Актуальні проблеми правового регулювання праці у сфері залізничного транспорту // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 162-165.
19) Працевлаштування молоді: проблеми правового регулювання // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 166-169.
20) Особливості системи оплати праці працівників бюджетної сфери та напрямки її удосконалення // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 170-175.
21) Практичні дії профспілок при укладанні колективних договорів і угод // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 175-179.
22) Шляхи усунення та подолання прогалин у законодавстві // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 180-184.
23) Політичні партії як юридичні особи // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 184-188.
24) Актуальні завдання державної контрольно-ревізійної служби: практика і проблеми // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.188-190.
25) Мультилінгвізм у праві міжнародних договорів // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 19-23.
26) До питання про необхідність універсального поняття «сім'я» // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.190-193.
27) Дослідження діяльності бюро кредитних історій в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.194-196.
28) Поняття зброї як об'єкта цивільно-правових відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 197-200.
29) Права та обов'язки сторін за договором найму // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.201-205.
30) Підстави виникнення зобов'язань унаслідок створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 205-209.
31) До питання про поняття «розірвання цивільно-правового договору» // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 210-214.
32) Влияние печатных СМИ на морально-психологический климат личного состава внутренних войск МВД России // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.215-221.
33) Практика реализации моделей мотивации в современных организациях // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 221-226.
34) Научные основы психологии законотворчества: история становления и проблемы развития // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 227-233.
35) Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту прав осіб із психічними розладами // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 23-29.
36) Особливості життєстійкості співробітників ОВС, які переживають біографічні кризи в період переходу до середньої дорослості // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.233-236.
37) Особливості саморегуляції працівників патрульно-постової служби // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 237-242.
38) Особливості емоційно-когнітивного ставлення жінок-злочинниць до значущих аспектів життя // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 242-246.
39) Особливості системи відношень жінок - працівників ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 246-249.
40) Психічні стани, що дезорганізують діяльність водія автотранспорту і викликають можливість скоєння ним ДТП // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 250-252.
41) Рекомендації з питань профілактики травм психіки щодо збереження психосоматичного здоров'я та удосконалення психологічної підготовки бійців груп захоплення // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 253-256.
42) Суїцид у співробітників органів внутрішніх справ та його причини // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 256-258.
43) До питання прогнозування потреб регіону у кваліфікованих кадрах // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 259-261.
44) Проблеми швидкості завантаження веб-ресурсів на стороні клієнта: класифікація і методи вирішення // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С.262-267.
45) Напрямки реалізації автоматизованих систем баз даних обслуговування клієнтів // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 267-270.
46) Правове регулювання паспортно-візової системи України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 29-33.
47) Європейське поліцейське відомство в інституціональному механізмі Європейського Союзу: історичні передумови створення, порядок формування, компетенція // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 34-38.
48) Аналіз наукових поглядів російських вчених на проблему розкриття злочинів терористичної спрямованості // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 39-42.
49) Поняття судового управління: проблеми дефініції // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 42-46.
50) Судова реформа УСРР 1922-1929 рр.: етапи, принципи, цінність досвіду // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 47-51.
51) Суб`єктивні публічні права приватних осіб // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 52-55.
52) Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 55-59.
53) Питання функціонування органів судової влади в аспекті забезпечення національної безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 6-10.
54) Сутність та призначення принципів адміністративного судочинства України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 60-64.
55) Інституційне забезпечення протидії інформаційним війнам в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 65-69.
56) Правове регулювання відносин у сфері надання дозвільних послуг // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 70-73.
57) Цивільний демократичний контроль як основа реформування правоохоронних органів України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 73-77.
58) Удосконалення механізмів адміністративної відповідальності у сфері підприємницької діяльності як складова реформи адміністративного права в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 78-82.
59) Адміністративно-правові засади взаємодії органів державної влади України у сфері протидії організованій злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 82-87.
60) Правове забезпечення взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 88-92.
61) Зміст служби в органах прокуратури: деякі проблемні питання правового регулювання // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 92-96.
62) Роль підрозділів ветеринарної міліції в забезпеченні продовольчої безпеки держави // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 2 (34) .— С. 97-100.
 
Пошук в електроному каталозі