1) Модель управління часом на основі матрицi Ковi // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .—
2) Дослідження можливостей «нтелектуального будинку» // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .—
3) Системи дiагностики i адмiнiстрування обчислювальних засобiв комп’ютерних мереж // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .—
4) До питання проблем проектування сучасних web-базованих інформаційних систем // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .—
5) Застосування методу декомпозиції предикатів для реалізації довільних відношень реляційними мережами // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .—
6) Синтаксичний аналіз із використанням анотованих граматик // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .—
7) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .—
8) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .—
9) Проблеми становлення Державної міграційної служби України в аспекті європейської інтеграції // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.10-14.
10) Соціальний характер судового управління: окремі питання // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.102-105.
11) Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 181 КК України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.106-109.
12) Організація та планування розслідування злочинного обороту порнографічної продукції // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.109-114.
13) Конкурсний відбір до правоохоронних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.115-120.
14) Особливості виплати заробітної плати робітникам у натуральній формі в період дії права податкової застави // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.120-123.
15) Окремі питання прийняття на службу до органів прокуратури України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.124-127.
16) Відсторонення від роботи як запобіжний захід у трудовому праві України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.127-131.
17) Аттестация в вузе: правовая регламентация // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.132-134.
18) Напрямки зміцнення енергетичної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.135-139.
19) Стан та нормативно-правове врегулювання фінансового забезпечення освіти // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.140-143.
20) Щодо підстав набуття права приватної власності на житло // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.143-148.
21) Інтерес і місце виконання договору в сучасному правозастосуванні й римському праві // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.148-152.
22) Компетенція та повноваження військової служби правопорядку (служби правопорядку) у збройних силах України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.15-21.
23) Форма договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.152-157.
24) Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.157-161.
25) Проблеми розшуку транспортного засобу у виконавчому провадженні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.161-167.
26) Сутність державного фінансового контролю за діяльністью українських страхових організацій, що пов'язана з використанням морського транспорту // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.167-171.
27) Стратегія кадрової політики організації як запорука ії сталого розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.172-175.
28) Навчання керівників як фактор ефективної діяльності органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.175-178.
29) Формування правосвідомості в процесі професійного становлення особистості // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.179-185.
30) Особливості особистісного та професійного зростання викладача ВНЗ у сучасному інноваційно-освітньому просторі // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.185-191.
31) Психодіагностика конфліктної установки у студентів Національної академії прокуратури України та прокурорських працівників (порівняльний аналіз) // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.191-195.
32) Гендерні особливості ціннісних орієнтацій правоохоронців // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.196-200.
33) Особливості Я-концепції жінок – працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.200-204.
34) Психологічні детермінанти стану готовності фахівців спеціальних підрозділів МВС України до виконання функціональних обов'язків // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.204-207.
35) Шляхи використання новітніх технологій у завданнях транспортно-екологічного моніторингу автомобільного транспорту // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.208-212.
36) Аналіз функціональної стабільності інформаційних систем з інтелектуальним керуванням // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С. 218-222.
37) Генеза та еволюція поліцейського права у контексті формування буржуазної парадигми діяльності поліції (друга пол. XVIII–поч. XX ст.) // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.22-27.
38) Архітектура системи моніторингу трафіку в GRID // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С. 226-229.
39) Розуміння у здійсненні права: онтологічний вимір // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.27-33.
40) Правове регулювання первинного фінансового моніторингу в Україні: правове регулювання // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.33-37.
41) Правові умови діяльності Державного дворянського земельного банку в останнє десятиліття його існування // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.38-44.
42) Щодо напрямків адміністративної діяльності Антимонопольного комітету України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.45-48.
43) Поняття та зміст законності діяльності публічної адміністрації // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.48-51.
44) Роль відомчих нормативних актів у правовому регулюванні діяльності ОВС щодо забезпечення прав і свобод людини у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.52-56.
45) Роль громадян та органів виконавчої влади в системі забезпечення громадського порядку та громадської безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.56-60.
46) До питання про поняття та сутність зловживання правом // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.6-9.
47) Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу міліції в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.60-65.
48) Види державних службовців в органах пожежного нагляду // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.66-68.
49) Правове регулювання та проблеми ліцензування у сфері телекомунікацій // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.69-73.
50) Поняття та система заходів профілактики правопорушень у сфері пасажирських та вантажних перевезень // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.73-77.
51) Теоретичні засади здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.77-81.
52) Дозвільні послуги суб'єктів публічної адміністрації як об'єкт адміністративно-правового регулювання // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.82-85.
53) Процес доказування в адміністративних справах, що виникають з податкових відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.85-89.
54) Основні напрямки оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у попередженні вимагань і заходи щодо їх удосконалення // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.90-94.
55) Форми і методи попередження насильства в сім'ї дільничними інспекторами міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.94-97.
56) Організаційно-правові засади службово-бойової діяльності ПМОП «Беркут» // Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.98-102.
 
Пошук в електроному каталозі