1)Модель управління часом на основі матрицi Ковi// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— Завантажити
2)Дослідження можливостей «нтелектуального будинку»// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— Завантажити
3)Системи дiагностики i адмiнiстрування обчислювальних засобiв комп’ютерних мереж// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— Завантажити
4)До питання проблем проектування сучасних web-базованих інформаційних систем// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— Завантажити
5)Застосування методу декомпозиції предикатів для реалізації довільних відношень реляційними мережами// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— Завантажити
6)Синтаксичний аналіз із використанням анотованих граматик// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— Завантажити
7)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— Завантажити
8)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— Завантажити
9)Проблеми становлення Державної міграційної служби України в аспекті європейської інтеграції// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.10-14.Завантажити
10)Соціальний характер судового управління: окремі питання// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.102-105.Завантажити
11)Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 181 КК України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.106-109.Завантажити
12)Організація та планування розслідування злочинного обороту порнографічної продукції// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.109-114.Завантажити
13)Конкурсний відбір до правоохоронних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.115-120.Завантажити
14)Особливості виплати заробітної плати робітникам у натуральній формі в період дії права податкової застави// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.120-123.Завантажити
15)Окремі питання прийняття на службу до органів прокуратури України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.124-127.Завантажити
16)Відсторонення від роботи як запобіжний захід у трудовому праві України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.127-131.Завантажити
17)Аттестация в вузе: правовая регламентация// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.132-134.Завантажити
18)Напрямки зміцнення енергетичної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.135-139.Завантажити
19)Стан та нормативно-правове врегулювання фінансового забезпечення освіти// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.140-143.Завантажити
20)Щодо підстав набуття права приватної власності на житло// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.143-148.Завантажити
21)Інтерес і місце виконання договору в сучасному правозастосуванні й римському праві// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.148-152.Завантажити
22)Компетенція та повноваження військової служби правопорядку (служби правопорядку) у збройних силах України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.15-21.Завантажити
23)Форма договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.152-157.Завантажити
24)Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.157-161.Завантажити
25)Проблеми розшуку транспортного засобу у виконавчому провадженні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.161-167.Завантажити
26)Сутність державного фінансового контролю за діяльністью українських страхових організацій, що пов'язана з використанням морського транспорту// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.167-171.Завантажити
27)Стратегія кадрової політики організації як запорука ії сталого розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.172-175.Завантажити
28)Навчання керівників як фактор ефективної діяльності органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.175-178.Завантажити
29)Формування правосвідомості в процесі професійного становлення особистості// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.179-185.Завантажити
30)Особливості особистісного та професійного зростання викладача ВНЗ у сучасному інноваційно-освітньому просторі// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.185-191.Завантажити
31)Психодіагностика конфліктної установки у студентів Національної академії прокуратури України та прокурорських працівників (порівняльний аналіз)// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.191-195.Завантажити
32)Гендерні особливості ціннісних орієнтацій правоохоронців// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.196-200.Завантажити
33)Особливості Я-концепції жінок – працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.200-204.Завантажити
34)Психологічні детермінанти стану готовності фахівців спеціальних підрозділів МВС України до виконання функціональних обов'язків// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.204-207.Завантажити
35)Шляхи використання новітніх технологій у завданнях транспортно-екологічного моніторингу автомобільного транспорту// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.208-212.Завантажити
36)Аналіз функціональної стабільності інформаційних систем з інтелектуальним керуванням// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С. 218-222.Завантажити
37)Генеза та еволюція поліцейського права у контексті формування буржуазної парадигми діяльності поліції (друга пол. XVIII–поч. XX ст.)// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.22-27.Завантажити
38)Архітектура системи моніторингу трафіку в GRID// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С. 226-229.Завантажити
39)Розуміння у здійсненні права: онтологічний вимір// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.27-33.Завантажити
40)Правове регулювання первинного фінансового моніторингу в Україні: правове регулювання// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.33-37.Завантажити
41)Правові умови діяльності Державного дворянського земельного банку в останнє десятиліття його існування// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.38-44.Завантажити
42)Щодо напрямків адміністративної діяльності Антимонопольного комітету України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.45-48.Завантажити
43)Поняття та зміст законності діяльності публічної адміністрації// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.48-51.Завантажити
44)Роль відомчих нормативних актів у правовому регулюванні діяльності ОВС щодо забезпечення прав і свобод людини у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.52-56.Завантажити
45)Роль громадян та органів виконавчої влади в системі забезпечення громадського порядку та громадської безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.56-60.Завантажити
46)До питання про поняття та сутність зловживання правом// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.6-9.Завантажити
47)Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу міліції в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.60-65.Завантажити
48)Види державних службовців в органах пожежного нагляду// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.66-68.Завантажити
49)Правове регулювання та проблеми ліцензування у сфері телекомунікацій// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.69-73.Завантажити
50)Поняття та система заходів профілактики правопорушень у сфері пасажирських та вантажних перевезень// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.73-77.Завантажити
51)Теоретичні засади здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.77-81.Завантажити
52)Дозвільні послуги суб'єктів публічної адміністрації як об'єкт адміністративно-правового регулювання// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.82-85.Завантажити
53)Процес доказування в адміністративних справах, що виникають з податкових відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.85-89.Завантажити
54)Основні напрямки оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у попередженні вимагань і заходи щодо їх удосконалення// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.90-94.Завантажити
55)Форми і методи попередження насильства в сім'ї дільничними інспекторами міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.94-97.Завантажити
56)Організаційно-правові засади службово-бойової діяльності ПМОП «Беркут»// Право і безпека : наук. журн. - 2010. - № 1 (33) .— С.98-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід