1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .—
3) Проблемні питання удосконалення законодавства про вибори Президента України в аспекті додержання міжнародних виборчих стандартів // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.10-14.
4) Кримінологічна характеристика транснаціональних злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.103-106.
5) Правові та організаційні проблеми виконання покарань (стягнень), не пов'язаних із позбавленням волі, кримінально-виконавчою службою в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.107-111.
6) Сутність та особливості правоохоронної діяльності як об'єкта координаційного впливу // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.112-115.
7) Стратегія здійснення заходів вищих навчальних закладів МВС України щодо реалізації концепції забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.116-118.
8) Громадський контроль за дотриманням прав і свобод засуджених до позбавлення волі, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.118-121.
9) Щодо чинників становлення та розвитку провадження про злочини та суспільно небезпечні діяння дітей як окремого виду провадження в кримінальному судочинстві України // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.122-127.
10) Щодо видів інформації, яка використовується в органах прокуратури // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.132-136.
11) Структура завдань кримінального судочинства та ії вплив на діяльність дізнавача та слідчого під час розслідування кримінальних справ // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.137-141.
12) Офіційне тлумачення як повноваження Конституційного Суду України // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.14-20.
13) Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.141-146.
14) Встановлення і превенція симуляції обвинуваченим як способів протидії здійсненню досудового слідства // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.146-149.
15) Про криміналістичну класифікацію торгівлі людьми // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.150-153.
16) Проблеми визначення системи правоохоронних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.154-158.
17) Специфіка системи оплати праці на залізничному транспорті // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.158-162.
18) Основи правового регулювання державного контролю у галузі зв'язку // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.163-166.
19) Правове регулювання роботи базових станцій мобільного зв'язку // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.167-169.
20) Мирова угода: історико-правовий аналіз // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.169-174.
21) Правові основи здійснення процедури ліквідації підприємства // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.175-180.
22) Деонтологічний кодекс як форма закріплення деонтологічних норм // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.181-184.
23) Впровадження гендерної рівності в органах внутрішніх справ України як процес інституціональних перетворень // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.185-190.
24) Маргінальність: загальнотеоретична характеристика // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.191-193.
25) Теоретичні та практичні підходи до оптимізації психологічного впливу в процесі управління персоналом ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.194-198.
26) Вплив психологічних аспектів інновацій на процеси реформування системи управління органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.198-202.
27) Дефініція конституційно-правового статусу депутатських фракцій як запорука стабільності, відносної сталості та внутрішньої погодженості парламентської діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.20-24.
28) Проблема психосоматичних захворювань (психосоматозів) у працівників міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.202-206.
29) Особистісне становлення викладача вищої школи в професійній діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.207-211.
30) Вплив соціально-психологічних настанов на формування альтруїстичної поведінки студентської молоді // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С. 212-215.
31) Особливості особистості неповнолітніх правопорушників // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.215-219.
32) Взаємозв'язок копінг-поведінки з особливостями міжособистісних відносин сиріт // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.219-222.
33) Дослідження ризику працівників міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.223-226.
34) До використання засобів адаптивної гіпермедіа в дистанційному навчанні // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.227-230.
35) Правове становище та роль прокурора в міжнародному кримінальному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.25-29.
36) Міжнародно-правові стандарти конституційного права особи на недоторканність житла // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.29-32.
37) Організаційно-штатна робота в міліції радянської України // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.33-36.
38) Становлення системи спеціальних установ органів внутрішніх справ: історико-правові аспекти // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.36-41.
39) Правові умови діяльності державного дворянського земельного банку під час революційних подій 1905-1907 рр. // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.41-47.
40) Межі застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.48-52.
41) Поняття та значення принципів державної служби // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.53-56.
42) Щодо системи державних органів, які здійснюють ведення природоресурсних кадастрів (адміністративно-правовий аспект) // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.56-60.
43) Принципи правової політики України // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.6-9.
44) Завдання та система адміністративно-правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо реалізації законодавства про вибори та референдуми // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.60-64.
45) Адміністративні стягнення як засіб забезпечення безпеки дорожнього руху // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.65-69.
46) Деякі аспекти сучасного стану забезпечення безпеки дорожнього руху // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.69-73.
47) Загальна характеристика адміністативної відповідальності за порушення правил дозвільної діяльності у сфері безпеки дорожнього руху // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.74-78.
48) Протокол про адміністративне правопорушення: вимоги до змісту та значення його правильного оформлення при розгляді справ про адміністративні проступки // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.78-82.
49) Фактичні підстави для притягнення до адміністративної відповідальності у сфері охорони історичних та культурних цінностей // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.83-86.
50) Фінансові компанії у системі суб'єктів адміністративного права // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.87-91.
51) Нотаріус як сторона в адміністративному судочинстві України // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.91-95.
52) Класифікація адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності вищих навчальних закладів МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.96-99.
53) Питання відповідальності за порушення в галузі будівництва // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.99-102.
 
Пошук в електроному каталозі