1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— Завантажити
3)Проблемні питання удосконалення законодавства про вибори Президента України в аспекті додержання міжнародних виборчих стандартів// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.10-14.Завантажити
4)Кримінологічна характеристика транснаціональних злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.103-106.Завантажити
5)Правові та організаційні проблеми виконання покарань (стягнень), не пов'язаних із позбавленням волі, кримінально-виконавчою службою в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.107-111.Завантажити
6)Сутність та особливості правоохоронної діяльності як об'єкта координаційного впливу// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.112-115.Завантажити
7)Стратегія здійснення заходів вищих навчальних закладів МВС України щодо реалізації концепції забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.116-118.Завантажити
8)Громадський контроль за дотриманням прав і свобод засуджених до позбавлення волі, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.118-121.Завантажити
9)Щодо чинників становлення та розвитку провадження про злочини та суспільно небезпечні діяння дітей як окремого виду провадження в кримінальному судочинстві України// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.122-127.Завантажити
10)Щодо видів інформації, яка використовується в органах прокуратури// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.132-136.Завантажити
11)Структура завдань кримінального судочинства та ії вплив на діяльність дізнавача та слідчого під час розслідування кримінальних справ// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.137-141.Завантажити
12)Офіційне тлумачення як повноваження Конституційного Суду України// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.14-20.Завантажити
13)Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.141-146.Завантажити
14)Встановлення і превенція симуляції обвинуваченим як способів протидії здійсненню досудового слідства// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.146-149.Завантажити
15)Про криміналістичну класифікацію торгівлі людьми// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.150-153.Завантажити
16)Проблеми визначення системи правоохоронних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.154-158.Завантажити
17)Специфіка системи оплати праці на залізничному транспорті// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.158-162.Завантажити
18)Основи правового регулювання державного контролю у галузі зв'язку// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.163-166.Завантажити
19)Правове регулювання роботи базових станцій мобільного зв'язку// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.167-169.Завантажити
20)Мирова угода: історико-правовий аналіз// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.169-174.Завантажити
21)Правові основи здійснення процедури ліквідації підприємства// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.175-180.Завантажити
22)Деонтологічний кодекс як форма закріплення деонтологічних норм// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.181-184.Завантажити
23)Впровадження гендерної рівності в органах внутрішніх справ України як процес інституціональних перетворень// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.185-190.Завантажити
24)Маргінальність: загальнотеоретична характеристика// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.191-193.Завантажити
25)Теоретичні та практичні підходи до оптимізації психологічного впливу в процесі управління персоналом ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.194-198.Завантажити
26)Вплив психологічних аспектів інновацій на процеси реформування системи управління органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.198-202.Завантажити
27)Дефініція конституційно-правового статусу депутатських фракцій як запорука стабільності, відносної сталості та внутрішньої погодженості парламентської діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.20-24.Завантажити
28)Проблема психосоматичних захворювань (психосоматозів) у працівників міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.202-206.Завантажити
29)Особистісне становлення викладача вищої школи в професійній діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.207-211.Завантажити
30)Вплив соціально-психологічних настанов на формування альтруїстичної поведінки студентської молоді// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С. 212-215.Завантажити
31)Особливості особистості неповнолітніх правопорушників// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.215-219.Завантажити
32)Взаємозв'язок копінг-поведінки з особливостями міжособистісних відносин сиріт// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.219-222.Завантажити
33)Дослідження ризику працівників міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.223-226.Завантажити
34)До використання засобів адаптивної гіпермедіа в дистанційному навчанні// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.227-230.Завантажити
35)Правове становище та роль прокурора в міжнародному кримінальному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.25-29.Завантажити
36)Міжнародно-правові стандарти конституційного права особи на недоторканність житла// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.29-32.Завантажити
37)Організаційно-штатна робота в міліції радянської України// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.33-36.Завантажити
38)Становлення системи спеціальних установ органів внутрішніх справ: історико-правові аспекти// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.36-41.Завантажити
39)Правові умови діяльності державного дворянського земельного банку під час революційних подій 1905-1907 рр.// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.41-47.Завантажити
40)Межі застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.48-52.Завантажити
41)Поняття та значення принципів державної служби// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.53-56.Завантажити
42)Щодо системи державних органів, які здійснюють ведення природоресурсних кадастрів (адміністративно-правовий аспект)// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.56-60.Завантажити
43)Принципи правової політики України// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.6-9.Завантажити
44)Завдання та система адміністративно-правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо реалізації законодавства про вибори та референдуми// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.60-64.Завантажити
45)Адміністративні стягнення як засіб забезпечення безпеки дорожнього руху// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.65-69.Завантажити
46)Деякі аспекти сучасного стану забезпечення безпеки дорожнього руху// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.69-73.Завантажити
47)Загальна характеристика адміністативної відповідальності за порушення правил дозвільної діяльності у сфері безпеки дорожнього руху// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.74-78.Завантажити
48)Протокол про адміністративне правопорушення: вимоги до змісту та значення його правильного оформлення при розгляді справ про адміністративні проступки// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.78-82.Завантажити
49)Фактичні підстави для притягнення до адміністративної відповідальності у сфері охорони історичних та культурних цінностей// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.83-86.Завантажити
50)Фінансові компанії у системі суб'єктів адміністративного права// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.87-91.Завантажити
51)Нотаріус як сторона в адміністративному судочинстві України// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.91-95.Завантажити
52)Класифікація адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності вищих навчальних закладів МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.96-99.Завантажити
53)Питання відповідальності за порушення в галузі будівництва// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 5 (32) .— С.99-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід