1)Сутність та характеристика державної регуляторної політики// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— Завантажити
3)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— Завантажити
4)Деякі напрямки удосконалення організаційно-правового забезпечення доказування в адміністративному судочинстві України// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.103-106.Завантажити
5)Адміністративно-правовий механізм протидії безпритульності та бездоглядності дітей в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.107-111.Завантажити
6)Окремі питання забезпечення громадської безпеки під час проведення спортивно-масових заходів// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.112-115.Завантажити
7)Озброєність як ознака деяких складів злочинів за кримінальним законодавством України// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.115-117.Завантажити
8)Механізм вчинення економічних злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.118-122.Завантажити
9)Організація розслідування злочину слідчо-оперативною групою// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.123-127.Завантажити
10)Тактичні і практичні особливості проведення слідчого огляду у справах про масові заворушення під час проведення спортивних заходів// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.127-130.Завантажити
11)Імунітет Президента України: проблеми законодавчого регулювання// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.13-19.Завантажити
12)Криміналістична характеристика наруги над могилою// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.130-134.Завантажити
13)До визначення поняття та підстав диференціації норм трудового права// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.135-138.Завантажити
14)До визначення поняття «спеціальні пенсії» працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.139-144.Завантажити
15)Додаткові підстави розірвання трудового договору: особливості та функціональне призначення// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.145-148.Завантажити
16)Аналіз стану та пріоритетів оптимізації правової регламентації розподілу доходів між бюджетами// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.149-153.Завантажити
17)Економічні та правові основи вирішення екологічної кризи// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.154-158.Завантажити
18)Особливі відмінності цивільного позову у кримінальному та цивільному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.158-162.Завантажити
19)Сутність контрольних правовідносин щодо здійснення розрахункових операцій// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.162-166.Завантажити
20)Правовий режим прибудинкової території багатоквартирного будинку після його приватизації// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.166-169.Завантажити
21)Майно непідприємницьких фізкультурно-спортивних організацій// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.170-173.Завантажити
22)Теоретично-методологічні засади феномену відчуження праці правоохоронця// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.174-178.Завантажити
23)Потенціал інституту органів внутрішніх справ у протидії проявам ксенофобії// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.178-182.Завантажити
24)Особливості соціально-психологічної адаптації та антиципаційної спроможності працівників ОВС з різним типом ставлення до суїцидів// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.183-187.Завантажити
25)Можливості залучення фахівця-психолога до виконання окремих завдань оперативно-розшукової діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.187-192.Завантажити
26)Генеза законодавства України в міжнародних миротворчих операціях// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.19-24.Завантажити
27)Соціально-психологічні особливості жінок, що вчинили корисливі злочини// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.193-198.Завантажити
28)Професійна діяльність як чинник психосоматичних порушень у працівників чергових частин міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.198-201.Завантажити
29)Сучасні підходи до вивчення професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.201-206.Завантажити
30)Методологічні основи управління організаційними проектами з антикорупційною спрямованістю// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.210-214.Завантажити
31)Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.215-219.Завантажити
32)Особливості системи навчання інформатики курсантів у вищих навчальних закладах МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.220-222.Завантажити
33)Трансформація функцій держави та ії вплив на функціонування органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.24-29.Завантажити
34)Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: проблеми розмежування// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.29-33.Завантажити
35)Поняття «об'єкт культурної спадщини»// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.33-37.Завантажити
36)Правове та організаційне забезпечення виконання рішень судів як складової процесу реалізації судової влади в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.38-42.Завантажити
37)Всеукраїнська школа міліції- перший «міліцейський університет»// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.43-47.Завантажити
38)Організаційно-правові засади діяльності поліції з протидії фінансовим правопорушенням у Російській Імперії в останній чверті XVIII ст. (на матеріалах українських земель)// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— C.47-51.Завантажити
39)Організаційно-правові засади діяльності установ довгострокового кредиту Російської Імперії у дореволюційній історіографії// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.52-61.Завантажити
40)Органи дізнання та попереднього слідства в українських губерніях Російської Імперії в другій половині XIX ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.61-66.Завантажити
41)Історичні фактори соціальної обумовленності кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.67-71.Завантажити
42)Застосування принципів диспозитивності та офіційності в адміністративному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.72-75.Завантажити
43)Сутність та напрямки адміністративної діяльності правоохоронних органів України// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.75-79.Завантажити
44)Адміністративно-правове забезпечення проходження служби працівниками оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.79-83.Завантажити
45)Інформаційне забезпечення юрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.83-87.Завантажити
46)Перегляд адміністративних актів як спосіб забезпечення їх законності// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.87-90.Завантажити
47)Участь недержавного сектора у протидії корупції// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.9-13.Завантажити
48)Порушення правил дозвільної діяльності у сфері безпеки дорожнього руху// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.90-94.Завантажити
49)Загальна характеристика законодавства про державну службу в органах пожежного нагляду// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.95-98.Завантажити
50)Деякі адміністративно-правові аспекти управління товариствами з обмеженою відповідальністю в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.98-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід