1) Сутність та характеристика державної регуляторної політики // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .—
2) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .—
3) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .—
4) Деякі напрямки удосконалення організаційно-правового забезпечення доказування в адміністративному судочинстві України // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.103-106.
5) Адміністративно-правовий механізм протидії безпритульності та бездоглядності дітей в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.107-111.
6) Окремі питання забезпечення громадської безпеки під час проведення спортивно-масових заходів // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.112-115.
7) Озброєність як ознака деяких складів злочинів за кримінальним законодавством України // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.115-117.
8) Механізм вчинення економічних злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.118-122.
9) Організація розслідування злочину слідчо-оперативною групою // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.123-127.
10) Тактичні і практичні особливості проведення слідчого огляду у справах про масові заворушення під час проведення спортивних заходів // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.127-130.
11) Імунітет Президента України: проблеми законодавчого регулювання // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.13-19.
12) Криміналістична характеристика наруги над могилою // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.130-134.
13) До визначення поняття та підстав диференціації норм трудового права // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.135-138.
14) До визначення поняття «спеціальні пенсії» працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.139-144.
15) Додаткові підстави розірвання трудового договору: особливості та функціональне призначення // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.145-148.
16) Аналіз стану та пріоритетів оптимізації правової регламентації розподілу доходів між бюджетами // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.149-153.
17) Економічні та правові основи вирішення екологічної кризи // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.154-158.
18) Особливі відмінності цивільного позову у кримінальному та цивільному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.158-162.
19) Сутність контрольних правовідносин щодо здійснення розрахункових операцій // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.162-166.
20) Правовий режим прибудинкової території багатоквартирного будинку після його приватизації // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.166-169.
21) Майно непідприємницьких фізкультурно-спортивних організацій // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.170-173.
22) Теоретично-методологічні засади феномену відчуження праці правоохоронця // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.174-178.
23) Потенціал інституту органів внутрішніх справ у протидії проявам ксенофобії // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.178-182.
24) Особливості соціально-психологічної адаптації та антиципаційної спроможності працівників ОВС з різним типом ставлення до суїцидів // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.183-187.
25) Можливості залучення фахівця-психолога до виконання окремих завдань оперативно-розшукової діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.187-192.
26) Генеза законодавства України в міжнародних миротворчих операціях // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.19-24.
27) Соціально-психологічні особливості жінок, що вчинили корисливі злочини // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.193-198.
28) Професійна діяльність як чинник психосоматичних порушень у працівників чергових частин міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.198-201.
29) Сучасні підходи до вивчення професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.201-206.
30) Методологічні основи управління організаційними проектами з антикорупційною спрямованістю // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.210-214.
31) Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.215-219.
32) Особливості системи навчання інформатики курсантів у вищих навчальних закладах МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.220-222.
33) Трансформація функцій держави та ії вплив на функціонування органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.24-29.
34) Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: проблеми розмежування // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.29-33.
35) Поняття «об'єкт культурної спадщини» // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.33-37.
36) Правове та організаційне забезпечення виконання рішень судів як складової процесу реалізації судової влади в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.38-42.
37) Всеукраїнська школа міліції- перший «міліцейський університет» // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.43-47.
38) Організаційно-правові засади діяльності поліції з протидії фінансовим правопорушенням у Російській Імперії в останній чверті XVIII ст. (на матеріалах українських земель) // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— C.47-51.
39) Організаційно-правові засади діяльності установ довгострокового кредиту Російської Імперії у дореволюційній історіографії // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.52-61.
40) Органи дізнання та попереднього слідства в українських губерніях Російської Імперії в другій половині XIX ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.61-66.
41) Історичні фактори соціальної обумовленності кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.67-71.
42) Застосування принципів диспозитивності та офіційності в адміністративному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.72-75.
43) Сутність та напрямки адміністративної діяльності правоохоронних органів України // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.75-79.
44) Адміністративно-правове забезпечення проходження служби працівниками оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.79-83.
45) Інформаційне забезпечення юрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.83-87.
46) Перегляд адміністративних актів як спосіб забезпечення їх законності // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.87-90.
47) Участь недержавного сектора у протидії корупції // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.9-13.
48) Порушення правил дозвільної діяльності у сфері безпеки дорожнього руху // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.90-94.
49) Загальна характеристика законодавства про державну службу в органах пожежного нагляду // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.95-98.
50) Деякі адміністративно-правові аспекти управління товариствами з обмеженою відповідальністю в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2009. - № 4 (31) .— С.98-102.
 
Пошук в електроному каталозі