1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— Завантажити
3)Пономаренко Г. О. Адміністративна юстиція в Україні : навч. посіб. / Г. О. Пономаренко, А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник ; за заг. ред. А. Т. Комзюка. – К. : Прецедент, 2009. – 198 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— Завантажити
4)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— Завантажити
5)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— Завантажити
6)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— Завантажити
7)Адміністративно-правовий статус суб'єктів державного контролю у сфері будівництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.104-109.Завантажити
8)Суб'єкти провадження у справах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.110-116.Завантажити
9)Теорія і практика демократичної держави: рефлексії Карла Поппера// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.117-131.Завантажити
10)Щодо сучасного розуміння сутності та особливостей державного управління в державі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.131-138.Завантажити
11)Проблеми законодавчого закріплення поняття "правоохоронні органи"// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.139-146.Завантажити
12)Центральні органи виконавчої влади у системі суб'єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.146-155.Завантажити
13)Детермінанти правового нігілізму: загальна характеристика// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.15-24.Завантажити
14)Організаційно-правові особливості урахування політичних стратегій у процесі державного управління сферою охорони здоров'я в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.155-162.Завантажити
15)Роль органів виконавчої влади в забезпеченні національної безпеки України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.162-170.Завантажити
16)Проблеми локальної нормативно-правової регламентації місцевих ініціатив ( на матеріалах М.Одеси)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.170-176.Завантажити
17)До питання про конституційне закріплення форм власності в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.176-186.Завантажити
18)Значні правочини акціонерного товариства (порівняльно-правова характеристика)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.187-197.Завантажити
19)Зовнішні запозичення місцевих органів влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.196-202.Завантажити
20)Право власності об'єднань громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.203-207.Завантажити
21)Відмова від прийняття спадщини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.207-212.Завантажити
22)Розсуд щодо оцінки преюдиціальних обставин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.212-218.Завантажити
23)Особи віком до 18 років як важлива складова трудових ресурсів країни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.219-225.Завантажити
24)Особливості трудової функції працівників, які обслуговують грошові, товарні або культурні цінності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.226-232.Завантажити
25)Поняття примусу у трудовому праві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.232-238.Завантажити
26)Про поняття аграрних правовідносин та їх поділ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.239-245.Завантажити
27)Зміст конституційного права особи на недоторканність житла// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.24-33.Завантажити
28)Чинники структуризації сучасних суспільств: від теоретичного осмислення до української практики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.246-254.Завантажити
29)Роль студентської самоосвіти в контексті Болонського процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.255-260.Завантажити
30)Соціальні технології у структурі соціологічного знання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.260-265. Завантажити
31)Профілактика стигматизації як фактор попередження девіантної поведінки підлітків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.266-271.Завантажити
32)Теоретико-методологічні засади використання показника "рівень корумпованості" у моніторингу діяльності органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.271-280.Завантажити
33)Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.34-42.Завантажити
34)Розробка концепції економічного розвитку у перші роки радянської модернізації (кінець 20-х р.р. ХХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.43-49.Завантажити
35)Форми нормативно-правових актів Російської імперії ХIХ на початку ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.49-54.Завантажити
36)Щодо гіпнозу як способу вчинення злочину (кримінально-правовий та кримінологічний аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.54-63.Завантажити
37)Поняття та особливості освітніх послуг, які надаються державними вищими навчальними закладами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.6-15.Завантажити
38)Про співвідношення професійної злочинності з організованою та рецидивної злочинністю (кримінологічний аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.63-69.Завантажити
39)Зміст доказової діяльності слідчого ОВС у частині кримінального переслідування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.70-77.Завантажити
40)Чи має бути у слідчого можливість оскарження рішень судді, постановлених у порядку судового контролю на досудовому слідстві?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.77-82.Завантажити
41)Правові підстави проведення візуального спостереження в Україні та зарубіжних країнах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.83-89.Завантажити
42)Проблеми застосування заміни невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням у період виконання-відбування покарання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.90-96.Завантажити
43)Повноваження суб'єктів громадського контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.97-104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід