1)Титульний аркуш// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— Завантажити
3)Окремі проблеми застосування законодасвих положень про докази в цивільному процесі// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.100-103.Завантажити
4)Форма договору про оплатне надання юридичних послуг// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.104-106.Завантажити
5)Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних трогів (аукціонів)// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.107-112.Завантажити
6)Завдання відомчої соціології в системі МВС України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.113-117.Завантажити
7)Теорія рівноваги і самоорганізації систем О. О. Богданова та М. І. Бухаріна// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.117-120.Завантажити
8)Традиції в органах внутрішніх справ з огляду на їх багаторівневу функціональність// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.121-126.Завантажити
9)Интеллектуальная элита Украины в условиях современных цивилизационных изменений: базовые характеристики// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.127-132.Завантажити
10)Нормативно-правове регулювання процесу виховання у сучасному ВНЗ// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.132-136.Завантажити
11)Організаційно-правові форми міждержавного співробітництва поліцейських органів країн Європейського Союзу (загальнотеоретичний аспект)// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.14-18.Завантажити
12)Особливості дослідження здібності до розпізнавання брехні// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.140-143.Завантажити
13)Особливості емоційної саморегуляції у працівників// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.151-154.Завантажити
14)Психологічні особливості реалізації системного підходу в управлінні соціально-педагогічною сферою// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.154-159.Завантажити
15)Методика оцінювання екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.160-163.Завантажити
16)Оцінка ефективності обслуговування користувача в інформаційній мережі// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.164-166.Завантажити
17)Використання методів імітаційного моделювання в діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.166-169.Завантажити
18)Проблеми та перспективи ефективного використання транспортних машин в Україні// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.170-173.Завантажити
19)Моделювання структури імпульсного напівпровідникового далекоміра// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.174-181.Завантажити
20)Досвід країн Західної Європи у сфері кримінального судочинства стосовно дітей// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.18-23.Завантажити
21)Співробітництво України з НАТО у миротворчій діяльності// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.24-29.Завантажити
22)Щодо правового врегулювання кадрових питань у діяльності державної судової адміністрації Україні// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.29-33.Завантажити
23)Правові принципи інформаційного суверетітету// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.34-38.Завантажити
24)Громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів: організаційно-правові засади// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.39-42.Завантажити
25)Системно-структурний аналіз органів кримінальної юстиції// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.42-45.Завантажити
26)Судовий прецедент та його значення в процесі заповнення прогалин у законодавстві// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.45-49.Завантажити
27)Контрольна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.49-53.Завантажити
28)Сучасні правові проблеми формування антикорупційного бюро// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.5-8.Завантажити
29)Особливості адміністративної відповідальності в галузі охорони історичних та культурних цінностей України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.53-56.Завантажити
30)Історично-правовий аспект розвитку візуального спостереження// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.57-60.Завантажити
31)Поліцейська держава як особлива форма організації публічної політичної влади в період абсолютизму// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.60-63.Завантажити
32)Форми державного правління від ранньофеодальних державних утворень до часів Київської Русі// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.64-68.Завантажити
33)Реформа селянського поземельного банку 1895 року ( причини та передумови)// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.68-73.Завантажити
34)Підстави припинення трудових правовідносин із суддями// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.74-77.Завантажити
35)Підстави припинення трудових правовідносин із суддями// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.74-77.Завантажити
36)Орган управління юридичної особи (роботодавця) як суб'єкт колективного договору// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.78-81.Завантажити
37)Стан та перспективи удосконалення нормативно-правового забезбечення євроінтеграційних процесів органами виконавчої влади// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.8-13.Завантажити
38)Порядок розірвання трудового договору за п.2 ст. 41 КЗпП України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.81-85.Завантажити
39)Проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції в Україні// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.86-90.Завантажити
40)Методи бюджетного контролю// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.91-95.Завантажити
41)Проблеми правового регулювання парламентського контролю за формуванням державного бюджету України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.96-99.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід