1) Титульний аркуш // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .—
2) Зміст // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .—
3) Окремі проблеми застосування законодасвих положень про докази в цивільному процесі // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.100-103.
4) Форма договору про оплатне надання юридичних послуг // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.104-106.
5) Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних трогів (аукціонів) // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.107-112.
6) Завдання відомчої соціології в системі МВС України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.113-117.
7) Теорія рівноваги і самоорганізації систем О. О. Богданова та М. І. Бухаріна // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.117-120.
8) Традиції в органах внутрішніх справ з огляду на їх багаторівневу функціональність // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.121-126.
9) Интеллектуальная элита Украины в условиях современных цивилизационных изменений: базовые характеристики // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.127-132.
10) Нормативно-правове регулювання процесу виховання у сучасному ВНЗ // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.132-136.
11) Організаційно-правові форми міждержавного співробітництва поліцейських органів країн Європейського Союзу (загальнотеоретичний аспект) // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.14-18.
12) Особливості дослідження здібності до розпізнавання брехні // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.140-143.
13) Особливості емоційної саморегуляції у працівників // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.151-154.
14) Психологічні особливості реалізації системного підходу в управлінні соціально-педагогічною сферою // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.154-159.
15) Методика оцінювання екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.160-163.
16) Оцінка ефективності обслуговування користувача в інформаційній мережі // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.164-166.
17) Використання методів імітаційного моделювання в діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.166-169.
18) Проблеми та перспективи ефективного використання транспортних машин в Україні // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.170-173.
19) Моделювання структури імпульсного напівпровідникового далекоміра // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.174-181.
20) Досвід країн Західної Європи у сфері кримінального судочинства стосовно дітей // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.18-23.
21) Співробітництво України з НАТО у миротворчій діяльності // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.24-29.
22) Щодо правового врегулювання кадрових питань у діяльності державної судової адміністрації Україні // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.29-33.
23) Правові принципи інформаційного суверетітету // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.34-38.
24) Громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів: організаційно-правові засади // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.39-42.
25) Системно-структурний аналіз органів кримінальної юстиції // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.42-45.
26) Судовий прецедент та його значення в процесі заповнення прогалин у законодавстві // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.45-49.
27) Контрольна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.49-53.
28) Сучасні правові проблеми формування антикорупційного бюро // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.5-8.
29) Особливості адміністративної відповідальності в галузі охорони історичних та культурних цінностей України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.53-56.
30) Історично-правовий аспект розвитку візуального спостереження // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.57-60.
31) Поліцейська держава як особлива форма організації публічної політичної влади в період абсолютизму // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.60-63.
32) Форми державного правління від ранньофеодальних державних утворень до часів Київської Русі // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.64-68.
33) Реформа селянського поземельного банку 1895 року ( причини та передумови) // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.68-73.
34) Підстави припинення трудових правовідносин із суддями // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.74-77.
35) Підстави припинення трудових правовідносин із суддями // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.74-77.
36) Орган управління юридичної особи (роботодавця) як суб'єкт колективного договору // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.78-81.
37) Стан та перспективи удосконалення нормативно-правового забезбечення євроінтеграційних процесів органами виконавчої влади // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.8-13.
38) Порядок розірвання трудового договору за п.2 ст. 41 КЗпП України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.81-85.
39) Проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції в Україні // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.86-90.
40) Методи бюджетного контролю // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.91-95.
41) Проблеми правового регулювання парламентського контролю за формуванням державного бюджету України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 3 .— С.96-99.
 
Пошук в електроному каталозі