1)Титульний аркуш// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— Завантажити
3)Витоки і джерела енциклопедії права в німецькій літературі// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.101-106.Завантажити
4)Урядовий контроль над акціонерними іпотечними банками після революції 1905-1907р.р.// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.107-111.Завантажити
5)Митні правовідносини як вид правових відносин// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.11-15.Завантажити
6)Концепція кореспондуючих прав та обов'язків громадянина і працівника поліції у дореволюційній науці та законодавстві// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.113-117.Завантажити
7)Інститути опіки і кураторства в юридичній та звичаєвій практиці Галичини (1-а пол. ХХ ст.)// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.117-121.Завантажити
8)Діяльність військових капеланів у таборах інтернування українських військ у Польші (1918-1924 р.р.): історико-правовий аспект// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.122-127.Завантажити
9)Діяльність радянських органів внутрішніх справ щодо виселення родин учасників українського збройного підпілля ОУН і УПА у 1944-1950 р.р.// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.127-133.Завантажити
10)Сфера дії колективного договору: проблемні питання визначення суб'єктивної складової// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.134-138.Завантажити
11)Обмеження свободи праці при прийнятті на службу жінок в органи внутрішніх справ// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.138-143.Завантажити
12)Принцип усності в цивільному судочинстві// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.144-151.Завантажити
13)Предмет, метод та поняття господарського (підприємницького) права// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.151-155.Завантажити
14)Спеціалізований бюджетний контроль як засіб забезпечення законності в бюджетному процесі// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.155-159.Завантажити
15)Правове регулювання здійснення розрахунково-касового обслуговування// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.159-163.Завантажити
16)Адміністративна реформа в Україні: здобутки та перспективи// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.16-20.Завантажити
17)Відповідальність за договором оренди майна державних підприємств// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.163-167.Завантажити
18)Розвиток примирливих процедур у врегулюванні спорів, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.167-172.Завантажити
19)Розвиток примирливих процедур у врегулюванні спорів, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.167-172.Завантажити
20)Третейський розгляд справ щодо надання неякісних медичних послуг// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.177-181.Завантажити
21)Соціальна безпека: щодо питання про концептуалізацію// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.182-185.Завантажити
22)Взаємозв'язок наркотизму та злочинності: дослідження серед ув'язнених в Україні// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.185-192.Завантажити
23)Соціальний діалог: громадянське суспільство та демократія співучасті// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.192-196.Завантажити
24)Молодіжна політика в Україні очами студентства// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.196-201.Завантажити
25)Молодіжна політика в Україні очами студентства// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.198-201.Завантажити
26)Регулювання імунітету суддів конституційного суду України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.20-24.Завантажити
27)Технології соціальної роботи з дітьми вулиці// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.202-205.Завантажити
28)Професійна мотивація співробітників органів внутрішніх справ: особливості інституційного впливу// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.206-211.Завантажити
29)Взаємозв'язок психологічних детермінат емоційної стійкості співробітників ризиконебнзпечних професій// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.212-216.Завантажити
30)Психологические особенности отношения к работе мужчин и женщин// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.216-222.Завантажити
31)Особливості посмертної судово-психологічної експертизи// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.233-238.Завантажити
32)Особливості батьківства та материнського ставлення до дітей у сім'ях працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.238-243.Завантажити
33)Поняття «громадська безпека" та "громадський порядок» у німецькій та українській науці і законодавстві// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.24-29.Завантажити
34)Використання телекомунікаційної мережі для дистанційної освіти державних службовців заочної форми навчання// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.247-250.Завантажити
35)Центральні органи виконавчої влади у системі суб'єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.30-36.Завантажити
36)Зловживання пасивним правом у вибірковому процесі// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.37-41.Завантажити
37)Грошова застава як обмеження вибіркових прав// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.41-45.Завантажити
38)До питання повноважень державного комітету фінансового моніторингу у системі органів забезпечення державної безпеки// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.46-51.Завантажити
39)Проблеми безпеки функціонування Інтернету в Україні// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.52-57.Завантажити
40)Організація боротьби з хабарництвом: проблеми та шляхи їх вирішення// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.58-63.Завантажити
41)Управління внутрішніми справами як напрямок забезпечення внутрішньої безпеки держави// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.6-10.Завантажити
42)Експерт в адміністративному судочинстві// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.64-68.Завантажити
43)Координаційна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.68-73.Завантажити
44)Кваліфікація катування, що спричинило смерть потерпілого// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.73-79.Завантажити
45)Криміналістична класифікація економічних злочинів, що вчиняються у сфері банківської діяльності// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.80-85.Завантажити
46)Інформаційно-пошукова картка як засіб фіксації результатів попередніх балістичних досліджень// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.86-90.Завантажити
47)Теорії права власності// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.91-94.Завантажити
48)Філософське осмислення світоглядних засад філософії права у контексті правового пізнання// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.95-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід