1) Титульний аркуш // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .—
2) Зміст // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .—
3) Витоки і джерела енциклопедії права в німецькій літературі // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.101-106.
4) Урядовий контроль над акціонерними іпотечними банками після революції 1905-1907р.р. // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.107-111.
5) Митні правовідносини як вид правових відносин // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.11-15.
6) Концепція кореспондуючих прав та обов'язків громадянина і працівника поліції у дореволюційній науці та законодавстві // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.113-117.
7) Інститути опіки і кураторства в юридичній та звичаєвій практиці Галичини (1-а пол. ХХ ст.) // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.117-121.
8) Діяльність військових капеланів у таборах інтернування українських військ у Польші (1918-1924 р.р.): історико-правовий аспект // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.122-127.
9) Діяльність радянських органів внутрішніх справ щодо виселення родин учасників українського збройного підпілля ОУН і УПА у 1944-1950 р.р. // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.127-133.
10) Сфера дії колективного договору: проблемні питання визначення суб'єктивної складової // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.134-138.
11) Обмеження свободи праці при прийнятті на службу жінок в органи внутрішніх справ // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.138-143.
12) Принцип усності в цивільному судочинстві // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.144-151.
13) Предмет, метод та поняття господарського (підприємницького) права // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.151-155.
14) Спеціалізований бюджетний контроль як засіб забезпечення законності в бюджетному процесі // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.155-159.
15) Правове регулювання здійснення розрахунково-касового обслуговування // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.159-163.
16) Адміністративна реформа в Україні: здобутки та перспективи // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.16-20.
17) Відповідальність за договором оренди майна державних підприємств // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.163-167.
18) Розвиток примирливих процедур у врегулюванні спорів, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.167-172.
19) Розвиток примирливих процедур у врегулюванні спорів, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.167-172.
20) Третейський розгляд справ щодо надання неякісних медичних послуг // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.177-181.
21) Соціальна безпека: щодо питання про концептуалізацію // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.182-185.
22) Взаємозв'язок наркотизму та злочинності: дослідження серед ув'язнених в Україні // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.185-192.
23) Соціальний діалог: громадянське суспільство та демократія співучасті // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.192-196.
24) Молодіжна політика в Україні очами студентства // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.196-201.
25) Молодіжна політика в Україні очами студентства // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.198-201.
26) Регулювання імунітету суддів конституційного суду України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.20-24.
27) Технології соціальної роботи з дітьми вулиці // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.202-205.
28) Професійна мотивація співробітників органів внутрішніх справ: особливості інституційного впливу // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.206-211.
29) Взаємозв'язок психологічних детермінат емоційної стійкості співробітників ризиконебнзпечних професій // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.212-216.
30) Психологические особенности отношения к работе мужчин и женщин // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.216-222.
31) Особливості посмертної судово-психологічної експертизи // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.233-238.
32) Особливості батьківства та материнського ставлення до дітей у сім'ях працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.238-243.
33) Поняття «громадська безпека" та "громадський порядок» у німецькій та українській науці і законодавстві // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.24-29.
34) Використання телекомунікаційної мережі для дистанційної освіти державних службовців заочної форми навчання // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.247-250.
35) Центральні органи виконавчої влади у системі суб'єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.30-36.
36) Зловживання пасивним правом у вибірковому процесі // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.37-41.
37) Грошова застава як обмеження вибіркових прав // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.41-45.
38) До питання повноважень державного комітету фінансового моніторингу у системі органів забезпечення державної безпеки // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.46-51.
39) Проблеми безпеки функціонування Інтернету в Україні // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.52-57.
40) Організація боротьби з хабарництвом: проблеми та шляхи їх вирішення // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.58-63.
41) Управління внутрішніми справами як напрямок забезпечення внутрішньої безпеки держави // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.6-10.
42) Експерт в адміністративному судочинстві // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.64-68.
43) Координаційна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.68-73.
44) Кваліфікація катування, що спричинило смерть потерпілого // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.73-79.
45) Криміналістична класифікація економічних злочинів, що вчиняються у сфері банківської діяльності // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.80-85.
46) Інформаційно-пошукова картка як засіб фіксації результатів попередніх балістичних досліджень // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.86-90.
47) Теорії права власності // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.91-94.
48) Філософське осмислення світоглядних засад філософії права у контексті правового пізнання // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 2 .— С.95-101.
 
Пошук в електроному каталозі