1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .—
3) До питання вдосконалення проекту Трудового кодексу України стосовно регламентації праці інвалідів // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 102-106.
4) Становлення та розвиток поглядів на адміністративно-правові відносини у радянській науці адміністративного права // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 106-110.
5) Форми та методи діяльності Держфінмоніторінгу України (адміністративно-правовий аспект) // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 110-115.
6) Реєстраційні правовстановлюючі відносини у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.115-118.
7) Забезпечення доказів в адміністративному судочинстві України // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.118-123.
8) Сутність та види адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній з торговлі цінними паперами // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.123-127.
9) Особливості будівництва як об'єкта адміністративно-правового регулювання // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.127-131.
10) Аспекти застосування міжнародного договору у випадках правонаступництва держав // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 13-19.
11) Досвід правозастосування норм Положення про Селянський поземельний банк 1882 року // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 131-137.
12) Компетенція загальної поліції за законодавством Російської імперії (друга половина ХІХ ст.) // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 137-141.
13) Особливості проведення зустрічних звірок за ініціативою правоохоронних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 142-144.
14) Методологічні основи правового регулювання бюджетного контролю // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 144-148.
15) Принцип обов'язковості судових рішень у цивільному судочинстві: актуальність та нормативний зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.149-154.
16) Правові засоби підтримки ліквідності комерційних банків // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 154-159.
17) Гарантії здійснення права на ім'я // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.159-162.
18) Правонаступництво фізкультурно-спортивних товариств // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.163-167.
19) Діяльність органів державної влади у сфері протидії рейдерству в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 167-172.
20) Онтологічні аспекти феномену професійних деформацій представників професій типу "людини-людина" // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 172-181.
21) Історичній аналіз проблеми формування моральних якостей курсантів навчальних закладів МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 181-188.
22) Ідентифікація особистості як наукова категорія: сутність та співвідношення з суміжними поняттями // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 188-193.
23) Самоврядні механізми забезпечення прав та свобод людини і громадянина // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.19-24.
24) Системний аналіз ефективності використання альтернативних видів енергоносіїв на автомобільному транспорті // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 193-198.
25) Управління взаємодією студентів з ЕОМ // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 198-204.
26) Інформаційна система моделювання впливу чинників злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 204-209.
27) Розробка функції довіри для покращання алгоритму автентифікації користувача // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 209-213.
28) Система підрахунку трафіку мережі з використанням засобів об'єктно-орієнтованого програмування // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 213-217.
29) Роль інформаційних технологій у глобалізації вищої освіти // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 217-223.
30) Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 24-29.
31) Культурна функція у системі функцій сучасної держави // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 29-34.
32) Інформаційні війни як одна із форм реалізації загроз інформаційній безпеці держави // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 34-39.
33) Вивчення особистості обвинуваченого як елемент криміналістичної методики // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 40-43.
34) Кваліфікація й доказування в методиці розслідування злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 43-48.
35) Удосконалення організаційно-правових засад відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 48-52.
36) Правовий механізм протидії тероризму у системі забезпечення внутрішньої безпеки держави // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 5-9.
37) Детермінація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС у зв'язку зі службовою діяльністю // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 52-58.
38) Проблеми безпеки кримінально-виконавчої системи України // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 58-64.
39) Дія принципу публічності на стадії досудового провадження // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 64-68.
40) Медіація як специфічний захід кримінально-правового характеру до неповнолітніх, які вчинили діяння легкого та середнього ступеня тяжкості, з угодою про примирення // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 68-73.
41) Роль адміністративної процедури в профілактиці злочинів у службовій діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.73-77.
42) Кримінально-правові та криміналістичні особливості електричної та теплової енергії як предмета злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 77-81.
43) Обмеження недержавного контролю над правоохоронними органами // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 81-85.
44) Актуальні питання класифікації зайнятості в сучасних умовах // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 85-92.
45) Діяльність МВС України у попередженні злочинів проти прав і свобод людини // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 9-13.
46) Пенсійна система України та місце в ній спеціального пенсійного забезпечення // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 92-98.
47) Щодо визначення поняття та змісту проходження державної служби // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 98-102.
 
Пошук в електроному каталозі