1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— Завантажити
3)До питання вдосконалення проекту Трудового кодексу України стосовно регламентації праці інвалідів// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 102-106.Завантажити
4)Становлення та розвиток поглядів на адміністративно-правові відносини у радянській науці адміністративного права// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 106-110.Завантажити
5)Форми та методи діяльності Держфінмоніторінгу України (адміністративно-правовий аспект)// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 110-115.Завантажити
6)Реєстраційні правовстановлюючі відносини у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.115-118.Завантажити
7)Забезпечення доказів в адміністративному судочинстві України// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.118-123.Завантажити
8)Сутність та види адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній з торговлі цінними паперами// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.123-127.Завантажити
9)Особливості будівництва як об'єкта адміністративно-правового регулювання// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.127-131.Завантажити
10)Аспекти застосування міжнародного договору у випадках правонаступництва держав// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 13-19.Завантажити
11)Досвід правозастосування норм Положення про Селянський поземельний банк 1882 року// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 131-137.Завантажити
12)Компетенція загальної поліції за законодавством Російської імперії (друга половина ХІХ ст.)// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 137-141.Завантажити
13)Особливості проведення зустрічних звірок за ініціативою правоохоронних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 142-144.Завантажити
14)Методологічні основи правового регулювання бюджетного контролю// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 144-148.Завантажити
15)Принцип обов'язковості судових рішень у цивільному судочинстві: актуальність та нормативний зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.149-154.Завантажити
16)Правові засоби підтримки ліквідності комерційних банків// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 154-159.Завантажити
17)Гарантії здійснення права на ім'я// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.159-162.Завантажити
18)Правонаступництво фізкультурно-спортивних товариств// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.163-167.Завантажити
19)Діяльність органів державної влади у сфері протидії рейдерству в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 167-172.Завантажити
20)Онтологічні аспекти феномену професійних деформацій представників професій типу "людини-людина"// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 172-181.Завантажити
21)Історичній аналіз проблеми формування моральних якостей курсантів навчальних закладів МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 181-188.Завантажити
22)Ідентифікація особистості як наукова категорія: сутність та співвідношення з суміжними поняттями// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 188-193.Завантажити
23)Самоврядні механізми забезпечення прав та свобод людини і громадянина// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.19-24.Завантажити
24)Системний аналіз ефективності використання альтернативних видів енергоносіїв на автомобільному транспорті// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 193-198.Завантажити
25)Управління взаємодією студентів з ЕОМ// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 198-204.Завантажити
26)Інформаційна система моделювання впливу чинників злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 204-209.Завантажити
27)Розробка функції довіри для покращання алгоритму автентифікації користувача// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 209-213.Завантажити
28)Система підрахунку трафіку мережі з використанням засобів об'єктно-орієнтованого програмування// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 213-217.Завантажити
29)Роль інформаційних технологій у глобалізації вищої освіти// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 217-223.Завантажити
30)Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 24-29.Завантажити
31)Культурна функція у системі функцій сучасної держави// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 29-34.Завантажити
32)Інформаційні війни як одна із форм реалізації загроз інформаційній безпеці держави// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 34-39.Завантажити
33)Вивчення особистості обвинуваченого як елемент криміналістичної методики// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 40-43.Завантажити
34)Кваліфікація й доказування в методиці розслідування злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 43-48.Завантажити
35)Удосконалення організаційно-правових засад відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 48-52.Завантажити
36)Правовий механізм протидії тероризму у системі забезпечення внутрішньої безпеки держави// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 5-9.Завантажити
37)Детермінація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС у зв'язку зі службовою діяльністю// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 52-58.Завантажити
38)Проблеми безпеки кримінально-виконавчої системи України// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 58-64.Завантажити
39)Дія принципу публічності на стадії досудового провадження// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 64-68.Завантажити
40)Медіація як специфічний захід кримінально-правового характеру до неповнолітніх, які вчинили діяння легкого та середнього ступеня тяжкості, з угодою про примирення// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 68-73.Завантажити
41)Роль адміністративної процедури в профілактиці злочинів у службовій діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С.73-77.Завантажити
42)Кримінально-правові та криміналістичні особливості електричної та теплової енергії як предмета злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 77-81.Завантажити
43)Обмеження недержавного контролю над правоохоронними органами// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 81-85.Завантажити
44)Актуальні питання класифікації зайнятості в сучасних умовах// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 85-92.Завантажити
45)Діяльність МВС України у попередженні злочинів проти прав і свобод людини// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 9-13.Завантажити
46)Пенсійна система України та місце в ній спеціального пенсійного забезпечення// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 92-98.Завантажити
47)Щодо визначення поняття та змісту проходження державної служби// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 2 т. 7 .— С. 98-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід