1) Адміністративно-правові аспекти провадження щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .—
2) Титульний аркуш // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .—
3) Зміст // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .—
4) [Правові підвалини формування мережі акціонерних банків земельного кредиту у 60-ті – 70-ті роки ХІХ ст.: практика українських губерній // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 103-112.
5) Основні етапи становлення і розвитку інституту громадянства // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 113-117.
6) Адміністративно-правові аспекти регулювання діяльності підприємств дрібної промисловості в Україні у 1917–1928 рр. // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 118-122.
7) Історичні аспекти створення обліково-реєстраційних підрозділів в органах внутрішніх справ // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 123-128.
8) Надання правової допомоги як вид соціальних послуг // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 129-135.
9) Правовий моніторинг як шлях удосконалення законодавчої бази // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 13-18.
10) Право на працю та його захист заходами прокурорського реагування // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 135-139.
11) Профспілкові організації як громадські захисниці соціально-економічних прав людини // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 139-144.
12) Оцінювання персоналу органів внутрішніх справ: поняття, види та особливості // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 145-150.
13) Особливості проходження державної служби в митних органах України // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 151-156.
14) Умови, форми та методи забезпечення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 156-161.
15) Правові форми дозвільної діяльності у сфері екологічної безпеки // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 161-165.
16) Місцева державна адміністрація як строна в адміністративних справах щодо оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 166-170.
17) Деякі аспекти реформування законодавства про адміністративну відповідальність // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 171-176.
18) Щодо урахування особи правопорушника при призначенні адміністративного стягнення // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 181-184.
19) До питання розмежування понять адміністративно-правового захисту та адміністративно-правової охорони прав підприємців // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 184-189.
20) Типологія реєстраційних проваджень у справах реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 189-194.
21) Актуальні питання індивідуальної відповідальності у міжнародному кримінальному праві // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 19-24.
22) Про функції права громадян на звернення // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 194-197.
23) Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 198-205.
24) Проблема визначення обов’язків осіб, які беруть участь у справі // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 205-211.
25) Анулювання актового запису про недійсний шлюб державними органами реєстрації актів цивільного стану // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 211-217.
26) Види відмови від спадщини та її правові наслідки // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 217-222.
27) Перспективи розвитку інституту аварійного комісара в Україні і його роль у спрощенні процедури оформлення страхового випадку // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 222-225.
28) Проблемні питання юридичної відповідальності за нецільове використання земель // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 227-230.
29) Правові засади охорони лісів на Слобожанщині // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 231-234.
30) Соціальні зв’язки міліції: понятійно-категорійний апарат // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 235-240.
31) Міжнародний досвід використання підрозділів поліції для отримання оперативно-розшукової інформації // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 24-28.
32) Основні підходи до визначення сутності соціального капіталу // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 241-244.
33) Вплив соціального капіталу на корупцію: теоретичний аспект проблеми // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 244-249.
34) Проблеми професіоналізації військовослужбовців контрактної служби // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 249-254.
35) Побоювання як складова соціальних уявлень про міліцію: обґрунтування теоретико-методологічних засад // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 255-259.
36) Феномен професійної маргінальності студенства: особливості соціологічного вимірювання // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 259-264.
37) Дослідження стеганоаналітичного методу вибірки пар за умов мінімального та максимального вбудовування // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 265-269.
38) Попередній аналіз даних у системах обробки інформації про скоєні злочини // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 269-272.
39) Шляхи і канали витоку інформації з типового об'єкта інформатизації // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 273-279.
40) Сучасний стан та перспективи законодавчого забезпечення реалізації культурної функції держави // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 29-34.
41) Відображення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених у європейських пенітенціарних правилах // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 35-40.
42) Про затримання і допити осіб, які підозрюються у вчиненні вбивства на замовлення // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 41-46.
43) Кримінально-правова характеристика суспільно-небезпечних наслідків психічного насильства // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 47-54.
44) Щодо запобігання та протидії фінансуванню тероризму // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 55-60.
45) Публічно-правові відносини: сутність та ознаки // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 6-12.
46) Методологічні засади кримінологічної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 60-66.
47) Реєстраційна інформація: поняття та зміст // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 66-70.
48) Поняття економічних злочинів та їх види // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 71-76.
49) Поняття предмета доказування у кримінальних справах та його значення у криміналістичній методиці // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 76-81.
50) Удосконалення бойового шикування при ліквідації масових заворушень // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 82-85.
51) Перспективні напрямки взаємодії дільничих інспекторів міліції з населенням і громадськістю // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 85-89.
52) Зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 89-94.
53) Можливість апеляційного оскарження рішень судді, які постановлені у порядку судового конролю // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 94-97.
54) Процесуальні проблеми перегляду судових рішень // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 98-102.
 
Пошук в електроному каталозі