1)Адміністративно-правові аспекти провадження щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— Завантажити
3)Зміст// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— Завантажити
4)[Правові підвалини формування мережі акціонерних банків земельного кредиту у 60-ті – 70-ті роки ХІХ ст.: практика українських губерній// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 103-112.Завантажити
5)Основні етапи становлення і розвитку інституту громадянства// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 113-117.Завантажити
6)Адміністративно-правові аспекти регулювання діяльності підприємств дрібної промисловості в Україні у 1917–1928 рр.// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 118-122.Завантажити
7)Історичні аспекти створення обліково-реєстраційних підрозділів в органах внутрішніх справ// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 123-128.Завантажити
8)Надання правової допомоги як вид соціальних послуг// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 129-135.Завантажити
9)Правовий моніторинг як шлях удосконалення законодавчої бази// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 13-18.Завантажити
10)Право на працю та його захист заходами прокурорського реагування// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 135-139.Завантажити
11)Профспілкові організації як громадські захисниці соціально-економічних прав людини// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 139-144.Завантажити
12)Оцінювання персоналу органів внутрішніх справ: поняття, види та особливості// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 145-150.Завантажити
13)Особливості проходження державної служби в митних органах України// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 151-156.Завантажити
14)Умови, форми та методи забезпечення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 156-161.Завантажити
15)Правові форми дозвільної діяльності у сфері екологічної безпеки// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 161-165.Завантажити
16)Місцева державна адміністрація як строна в адміністративних справах щодо оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 166-170.Завантажити
17)Деякі аспекти реформування законодавства про адміністративну відповідальність// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 171-176.Завантажити
18)Щодо урахування особи правопорушника при призначенні адміністративного стягнення// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 181-184.Завантажити
19)До питання розмежування понять адміністративно-правового захисту та адміністративно-правової охорони прав підприємців// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 184-189.Завантажити
20)Типологія реєстраційних проваджень у справах реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 189-194.Завантажити
21)Актуальні питання індивідуальної відповідальності у міжнародному кримінальному праві// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 19-24.Завантажити
22)Про функції права громадян на звернення// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 194-197.Завантажити
23)Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 198-205.Завантажити
24)Проблема визначення обов’язків осіб, які беруть участь у справі// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 205-211.Завантажити
25)Анулювання актового запису про недійсний шлюб державними органами реєстрації актів цивільного стану// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 211-217.Завантажити
26)Види відмови від спадщини та її правові наслідки// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 217-222.Завантажити
27)Перспективи розвитку інституту аварійного комісара в Україні і його роль у спрощенні процедури оформлення страхового випадку// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 222-225.Завантажити
28)Проблемні питання юридичної відповідальності за нецільове використання земель// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 227-230.Завантажити
29)Правові засади охорони лісів на Слобожанщині// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 231-234.Завантажити
30)Соціальні зв’язки міліції: понятійно-категорійний апарат// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 235-240.Завантажити
31)Міжнародний досвід використання підрозділів поліції для отримання оперативно-розшукової інформації// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 24-28.Завантажити
32)Основні підходи до визначення сутності соціального капіталу// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 241-244.Завантажити
33)Вплив соціального капіталу на корупцію: теоретичний аспект проблеми// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 244-249.Завантажити
34)Проблеми професіоналізації військовослужбовців контрактної служби// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 249-254.Завантажити
35)Побоювання як складова соціальних уявлень про міліцію: обґрунтування теоретико-методологічних засад// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 255-259.Завантажити
36)Феномен професійної маргінальності студенства: особливості соціологічного вимірювання// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 259-264.Завантажити
37)Дослідження стеганоаналітичного методу вибірки пар за умов мінімального та максимального вбудовування// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 265-269.Завантажити
38)Попередній аналіз даних у системах обробки інформації про скоєні злочини// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 269-272.Завантажити
39)Шляхи і канали витоку інформації з типового об'єкта інформатизації// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 273-279.Завантажити
40)Сучасний стан та перспективи законодавчого забезпечення реалізації культурної функції держави// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 29-34.Завантажити
41)Відображення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених у європейських пенітенціарних правилах// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 35-40.Завантажити
42)Про затримання і допити осіб, які підозрюються у вчиненні вбивства на замовлення// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 41-46.Завантажити
43)Кримінально-правова характеристика суспільно-небезпечних наслідків психічного насильства// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 47-54.Завантажити
44)Щодо запобігання та протидії фінансуванню тероризму// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 55-60.Завантажити
45)Публічно-правові відносини: сутність та ознаки// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 6-12.Завантажити
46)Методологічні засади кримінологічної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 60-66.Завантажити
47)Реєстраційна інформація: поняття та зміст// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 66-70.Завантажити
48)Поняття економічних злочинів та їх види// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 71-76.Завантажити
49)Поняття предмета доказування у кримінальних справах та його значення у криміналістичній методиці// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 76-81.Завантажити
50)Удосконалення бойового шикування при ліквідації масових заворушень// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 82-85.Завантажити
51)Перспективні напрямки взаємодії дільничих інспекторів міліції з населенням і громадськістю// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 85-89.Завантажити
52)Зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 89-94.Завантажити
53)Можливість апеляційного оскарження рішень судді, які постановлені у порядку судового конролю// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 94-97.Завантажити
54)Процесуальні проблеми перегляду судових рішень// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2009. - № 1 .— С. 98-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід