1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— Завантажити
3)Метод адаптації навчального процесу до психологічних особливостей особи, що навчається, у комп'ютерних навчальних системах// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С.105-110.Завантажити
4)Моделювання растрових зображень при побудові методів стеганоаналізу// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 111-115.Завантажити
5)Моделювання в системах прийняття рішень у боротьбі зі злочинністю// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 115-120.Завантажити
6)Сучасні концептуальні заходи щодо визначення особливостей методу права соціального забезпечення // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 13-22.Завантажити
7)Сутність та особливості законності в діяльності ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 22-26.Завантажити
8)Стан і господарсько-правові проблеми тінізації ринку землі// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 26-30.Завантажити
9)Структура механізму індивідуальної злочинної поведінки// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 31-34.Завантажити
10)Типові моделі механізму крадіжок вантажів на залізничному транспорті, які здійснюються організованими групами// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 35-39.Завантажити
11)Механізм реалізації прав та свобод суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 39-42.Завантажити
12)Економічна безпека України після вступу до СОТ// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 4-9.Завантажити
13)Соціально-психологічна характеристика хуліганства// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 43-50.Завантажити
14)Кадрова робота з персоналом ОВС: сучасний стан та перспективи розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 50-54.Завантажити
15)Взаємодія організацій працівників та роботодавців: до визначення поняття// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 54-59.Завантажити
16)Право на пенсійне забезпечення в сучасній державі// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 59-65. Завантажити
17)Дія строків щодо охорони трудових прав працівників та роботодавців// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 65-71.Завантажити
18)Виховна робота та психологічне забезпечення службової діяльності персоналу органів Державної прикордонної служби України// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С.71-76.Завантажити
19)Аксіологічні аспекти права у поглядах М. К. Ренненкампфа// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 77-80.Завантажити
20)Роль економичної освіти в досягненні успіху// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 80-84.Завантажити
21)Юридичні гарантії захисту прав людини та громадянина у сфері охорони здоров'я// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 84-88.Завантажити
22)Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 89-94.Завантажити
23)Стан і морфологічна структура системи економічної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 9-12.Завантажити
24)Правовий режим державних об'єктів права інтелектуальної власності// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 94-97.Завантажити
25)Технологичні аспекти розробки дистанційних комп'ютерних курсів для працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 98-105.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід