1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .—
3) Метод адаптації навчального процесу до психологічних особливостей особи, що навчається, у комп'ютерних навчальних системах // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С.105-110.
4) Моделювання растрових зображень при побудові методів стеганоаналізу // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 111-115.
5) Моделювання в системах прийняття рішень у боротьбі зі злочинністю // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 115-120.
6) Сучасні концептуальні заходи щодо визначення особливостей методу права соціального забезпечення // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 13-22.
7) Сутність та особливості законності в діяльності ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 22-26.
8) Стан і господарсько-правові проблеми тінізації ринку землі // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 26-30.
9) Структура механізму індивідуальної злочинної поведінки // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 31-34.
10) Типові моделі механізму крадіжок вантажів на залізничному транспорті, які здійснюються організованими групами // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 35-39.
11) Механізм реалізації прав та свобод суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 39-42.
12) Економічна безпека України після вступу до СОТ // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 4-9.
13) Соціально-психологічна характеристика хуліганства // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 43-50.
14) Кадрова робота з персоналом ОВС: сучасний стан та перспективи розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 50-54.
15) Взаємодія організацій працівників та роботодавців: до визначення поняття // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 54-59.
16) Право на пенсійне забезпечення в сучасній державі // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 59-65.
17) Дія строків щодо охорони трудових прав працівників та роботодавців // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 65-71.
18) Виховна робота та психологічне забезпечення службової діяльності персоналу органів Державної прикордонної служби України // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С.71-76.
19) Аксіологічні аспекти права у поглядах М. К. Ренненкампфа // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 77-80.
20) Роль економичної освіти в досягненні успіху // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 80-84.
21) Юридичні гарантії захисту прав людини та громадянина у сфері охорони здоров'я // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 84-88.
22) Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 89-94.
23) Стан і морфологічна структура системи економічної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 9-12.
24) Правовий режим державних об'єктів права інтелектуальної власності // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 94-97.
25) Технологичні аспекти розробки дистанційних комп'ютерних курсів для працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2008. - № 1 т. 7 .— С. 98-105.
 
Пошук в електроному каталозі