1)Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: Монографія. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 446 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— Завантажити
2)Марцеляк О. В. Вибори народних депутатів України: історія, теорія, практика: Навчальний посібник. – Х.: «Прометей-Прес», 2008. – 636 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— Завантажити
3)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— Завантажити
4)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— Завантажити
5)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— Завантажити
6)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— Завантажити
7)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— Завантажити
8)Деякі аспекти кадрового забезпечення Королівської канадської кінної поліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 102-108.Завантажити
9)Формалізм як підстава реформування досудового провадження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 109-114.Завантажити
10)Тактичні особливості отримання оперативно-розшукової інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 114-122.Завантажити
11)Особливості об'єктивної сторони кримінально караного самовільного зайняття земельної ділянки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 122-128.Завантажити
12)Щодо розбудови концепції організаційно-правового забезпечення боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 128-133.Завантажити
13)Способи порушення авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського та суміжного прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 133-140.Завантажити
14)Соціальні та психологічні проблеми, які впливають на розгляд справ про доведення до самогубства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 140-145.Завантажити
15)Пізнавальні процесуальні засоби діяльності у досудовому провадженні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 145-152.Завантажити
16)Система принципів цивільного процесуального права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 15-22.Завантажити
17)Служба в органах місцевого самоврядування як самостійний вид публічної служби// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 153-157.Завантажити
18)Вимоги до професійної підготовки та діяльності персоналу ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 158-166.Завантажити
19)Деякі питання експертизи законопроектів в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 166-171.Завантажити
20)Кадрове забезпечення діяльності органів правосуддя як зовнішньо-організаційний напрямок діяльності Державної судової адміністрації України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 171-178.Завантажити
21)Щодо розуміння змісту категорії «система адміністративного законодавства»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 179-187.Завантажити
22)До питання про забезпечення прав платників податків в адміністративній діяльності органів Державної податкової служби// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 187-194.Завантажити
23)Щодо адміністративно-правових повноважень Державного комітету фінансового моніторингу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 194-200.Завантажити
24)Адміністративні процедури, пов'язані із контрольно-наглядовою діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 200-207.Завантажити
25)Поняття та особливості адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у галузі фінансів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 207-213.Завантажити
26)Види та склад адміністративних правопорушень у сфері телекомунікацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 213-218.Завантажити
27)Полювання: витоки нормативного визначення та його зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 218-222.Завантажити
28)Правова природа захисту давнісного володіння у цивільному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 223-227.Завантажити
29)Детермінізм обмежень майнових прав фізичних осіб у правовій державі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 227-233.Завантажити
30)Забезпечення безпеки потерпілих і свідків у діяльності Міжнародного кримінального суду// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 23-28.Завантажити
31)Особливості судового розгляду справ про стягнення аліментів на дітей// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 233-239.Завантажити
32)Історико-теоретичні аспекти розвитку права на ім'я// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 239-245.Завантажити
33)Предмет договору андеррайтингу в доктрині цивільного права України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 246-252.Завантажити
34)Правове регулювання депозитних операцій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 253-259.Завантажити
35)Проблеми удосконалення викладання сучасної економічної теорії на основі інноваційних технологій навчання в контексті Болонського процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 259-268.Завантажити
36)Свобода договору та публічний порядок при вчиненні правочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 268-274.Завантажити
37)Проблеми організації та функціонування страхового ринку в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 275-283.Завантажити
38)Щодо розуміння поняття «митна справа»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 28-34.Завантажити
39)Предмет договору як його істотна умова: теоретичний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 283-288.Завантажити
40)Самозахист соціально-економічних прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 289-293.Завантажити
41)Сутність та види юридичних гарантій, які передбачені для працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 294-300.Завантажити
42)Шляхи вдосконалення законодавства про спеціальне пенсійне забезпечення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 301-306.Завантажити
43)Гарантії захисту прав громадян України, які працюють за кордоном// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 306-310.Завантажити
44)Проблеми безпеки функціонування Інтернету в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 311-318.Завантажити
45)Особистість як діалектична взаємодія соціального та індивідуального// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 318-326.Завантажити
46)Право і фольклор: регулятивні норми і форми соціального взаємозв'язку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 326-332.Завантажити
47)Правотворче забезпечення реалізації культурної функції держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 34-40.Завантажити
48)До визначення поняття «зайнятість» у сучасних умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 40-46.Завантажити
49)Ратифікація та імплементація міжнародно-правових норм у національне законодавство: сутність, значення, доцільність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 46-51.Завантажити
50)Відомча правотворчість органів внутрішніх справ: загальнотеоретична характеристика// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 52-57.Завантажити
51)Поняття, роль, проблеми та перспективи розвитку аграрного законодавства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 58-63.Завантажити
52)Поняття та кваліфікація релігійних організацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 63-69.Завантажити
53)Актуальні питання удосконалення управління внутрішніми справами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 7-14.Завантажити
54)Операції ООН з підтримання миру: усунення двозначностей// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 70-76.Завантажити
55)Місце і значення взаємозв'язку правових категорій «податковий обов'язок» і «податкове зобов'язання» для забезпечення ефективності податкових правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 76-82.Завантажити
56)Організація інституту військового духовенства армії Української Народної Республіки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 83-88.Завантажити
57)Українська радянська держава 20–30-х років: організація вищої військової освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 88-94.Завантажити
58)Теоретичні аспекти правовідносин політичних партій та громадян України як суб'єктів політичної системи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 94-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід