1)Історія міст Лівобережжя України : Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 304 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— Завантажити
2)Греченко В. А. Апогей сталінського тоталітаризму в Україні (30-ті роки ХХ ст.): Монографія. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 352 с// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— Завантажити
3)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— Завантажити
4)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— Завантажити
5)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— Завантажити
6)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— Завантажити
7)Історія становлення державної контрольно-ревізійної служби в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 103-110.Завантажити
8)Загальносоціальний вектор у механізмі протидії злочинності та фактори, що його обумовлюють// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 111-117.Завантажити
9)Психічне насильство в окремих складах злочинів (проблеми теорії та практики)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 117-122.Завантажити
10)Деякі проблеми застосування поняття обмеженої осудності у новітньому кримінальному праві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 122-129.Завантажити
11)Розслідування у справах за участю іноземців, які користуються дипломатичним імунітетом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 129-133.Завантажити
12)Поняття зловживання правом у виборчому процесі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 13-19.Завантажити
13)Місце події як об'єкт балістичного експертного дослідження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 133-139.Завантажити
14)Криміналістична характеристика шахрайств, вчинених у сфері обігу цінних паперів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 139-144.Завантажити
15)Проблеми забезпечення ефективності затримання особи за підозрою у вчиненні злочину// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 145-153.Завантажити
16)Сучасний стан і тенденції злочинів, що вчиняються неповнолітніми у стані сп'яніння// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 153-161.Завантажити
17)Проблеми правового регулювання обігу сучасної та несучасної колекційної зброї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 161-169.Завантажити
18)Заходи щодо забезпечення фізичної безпеки людей і об'єктів у разі загрози «вибухового тероризму»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 169-173.Завантажити
19)Об'єкти авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері інтелектуальної власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 173-178.Завантажити
20)Процедурні форми управлінської діяльності в судах. Яким їм бути?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 179-184.Завантажити
21)Парламентська відповідальність уряду як форма врегулювання державно-правових конфліктів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 184-192.Завантажити
22)Систематизація кримінально-процесуального права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 19-26.Завантажити
23)Правове регулювання правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 192-199.Завантажити
24)Основні складові механізму державного управління інформатизацією загальної середньої освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 199-206.Завантажити
25)Правова регламентація взаємодії міліції із засобами масової інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 206-213.Завантажити
26)Особливості здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за індивідуальною будівельною діяльністю громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 213-219.Завантажити
27)Теоретичні аспекти здійснення місцевими державними адміністраціями функцій у галузі забезпечення законності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 219-224.Завантажити
28)Поняття бюджету та бюджетної системи України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 224-231.Завантажити
29)Механізми впливу місцевого самоврядування на розвиток аграрних відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 231-236.Завантажити
30)Господарські товариства як об'єкт управління// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 236-244.Завантажити
31)Деякі аспекти здійснення державного регулювання автомобільних перевезень пільгового контингенту пасажирів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 244-249.Завантажити
32)Деякі спірні питання визначення змісту адміністративної відповідальності та реалізації її принципів за порушення правил дорожнього руху// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 250-255.Завантажити
33)Деякі проблеми забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні адміністративного судочинства в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— 256-261.Завантажити
34)Поняття і структура правової інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 26-30.Завантажити
35)Право полювання: історичні питання розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 261-268.Завантажити
36)Як повинна діяти Державна автомобільна інспекція МВС України, щоб безпека руху на дорогах країни стала реалією життя?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 269-277.Завантажити
37)Шлюбно-правові відносини з іноземним елементом на території сучасної України (історико-правовий аналіз)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 278-283.Завантажити
38)Цивільно-правова відповідальність сторін за договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 284-289.Завантажити
39)Обмеження майнових прав фізичних осіб у спадковому праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 289-295.Завантажити
40)Порядок та момент укладення договору банківського вкладу (депозиту)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 296-303.Завантажити
41)Принципи кодифікації законодавства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 30-36.Завантажити
42)Облікова складова національного рейдерства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 304-308.Завантажити
43)Особливості становища молоді на ринку праці: правовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 309-315.Завантажити
44)Час відпочинку працівників міліції як одна з умов праці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 315-319.Завантажити
45)Правове регулювання окремих видів змін умов проходження служби працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 319-326.Завантажити
46)Поняття та механізм індивідуально-договірного регулювання соціально-трудових відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 326-331.Завантажити
47)На чому ґрунтується довіра населення до міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 332-337.Завантажити
48)Загальна характеристика гарантій законності контрольно-наглядової діяльності міліції громадської безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 36-43.Завантажити
49)Оперативно-розшукова діяльність та права людини: проблеми взаємозв'язку та обмежень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 44-54.Завантажити
50)Про принципи кримінально-виконавчого права України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 55-62.Завантажити
51)Порівняльно-правовий аналіз режиму виконання й відбування покарання у вигляді позбавлення волі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 62-68.Завантажити
52)Співвідношення конституційного принципу невидачі та положень Статуту Міжнародного кримінального суду// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 69-74.Завантажити
53)Сучасні проблеми організаційно-правового забезпечення якісної діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 7-12.Завантажити
54)Нормативна регламентація укладення та розірвання шлюбу в античних державах Північного Причорномор'я: історико-правове дослідження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 75-82.Завантажити
55)Особисті немайнові права та обов'язки подружжя за сімейним законодавством Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 83-89.Завантажити
56)Податкова політика в Україні в роки непу (1921–1928 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 89-95.Завантажити
57)Правові засади боротьби органів прокуратури УСРР з податковими правопорушеннями у перші роки непу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 41 .— С. 95-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід