1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— Завантажити
3)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— Завантажити
4)Реформування системи призначення суддів Конституційного Суду України як напрямок зниження конфліктності у його діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.10-14.Завантажити
5)Регіональні міжнародні механізми захисту довкілля та природних ресурсів Азово-Черноморського басейну// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.102-106.Завантажити
6)Сутність та функціональне призначення штрафних санкцій в сфері господарювання// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.106-110.Завантажити
7)Доцільність та перспективи регулювання ліцензування діяльності з лізингу праці в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.111-115.Завантажити
8)Деякі питання регламентації прав споживача у випадку придбання товару неналежної якості// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.115-120.Завантажити
9)Здійснення цивільних прав держави органами державної влади// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.120-124.Завантажити
10)Правове регулювання робочого часу неповнолітніх: сучасний стан та перспективи розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.124-126.Завантажити
11)Особливості праці лікаря як об'єкта трудових правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.127-129.Завантажити
12)Еволюція змісту й структури системи трудового права України (фІлософсько-правовий аспекти)// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.130-137.Завантажити
13)Щодо поняття та ролі ценралізованого та локального регулювання трудових відносин в умовах ринкової економіки// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.137-141.Завантажити
14)Сутність державного контролю в галузі будівництва// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.141-144.Завантажити
15)Класифікація суб'єктів трудових процесуальних правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.144-148.Завантажити
16)Виды договорно-правового регулирования// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.148-152.Завантажити
17)Інституційний механізм адаптації законодавства України до норм та стандартів ЄС// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.15-21.Завантажити
18)Об'єкт, строк та орендна плата як істотні умови договору оренди державного та комунального нерухомого майна// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.152-155.Завантажити
19)Діяльність у сфері ведення державних природоресурсних кадастрів як об'єкт державного контролю// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.155-157.Завантажити
20)Ознаки зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.158-162.Завантажити
21)Старіння населення: соціально-правові аспекти// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.162-165.Завантажити
22)Цілі покарання та цілі призначення покарання: сутність та співвідношення// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.166-169.Завантажити
23)Умови утримання військовополонених та інтернованих в роки Другої світової війни та на території Української РСР// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.170-173.Завантажити
24)Філософсько-правові детермінанти аграрного права України на початку ХXI ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.173-175.Завантажити
25)Деякі особливості законодавчого регулювання права українських селян на життя до реформи 1861 року (історико-правовий аналіз)// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.176-179.Завантажити
26)Правове регулювання діяльності шкіл для німців півдня України наприкінці XVIII - середина XIX ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.179-182.Завантажити
27)Шляхи розвитку пенітенціарної системи України// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.183-185.Завантажити
28)Система права-привілею у феодально роздробленій Русі// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.186-188.Завантажити
29)Правові наслідки податкової реформи другої половини XIX століття// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.189-192.Завантажити
30)Особливості здійснення влади в Автономній Республіці Крим// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.21-24.Завантажити
31)Правосвідомість у структурі юридичної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.25-27.Завантажити
32)До питання про конституційно-правову відповідальність// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.28-31.Завантажити
33)Теорія та практика взаємодії Секретаріату Президента України з Верховною Радою України// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.32-38.Завантажити
34)Філософське розуміння справедливості// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.39-42.Завантажити
35)Інститут цивільного позову в кримінальному процесі України та країн континентальної правової системи// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.43-47.Завантажити
36)Загальна характеристика правовідносин, які створюються під час професійної підготовки персоналу ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.48-50.Завантажити
37)Протиправне захоплення та поглинання акціонерних товариств (рейдерство) в Україні: загроза економічній безпеці// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.51-54.Завантажити
38)Регламент проведення судово-товарознавчих досліджень по документам// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.55-59.Завантажити
39)Забезпечення прав і свобод людини і громадянина при захисті права власності// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.60-61.Завантажити
40)Деякі аспекти дослідження статусу фізичної особи як суб'єкта адміністративного права у радянській науковій літературі// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.62-65.Завантажити
41)Держава як суб'єкт матеріального, організаційного чи іншого сприяння створення або діяльності терористичної групи чи терористичної організації// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.65-67.Завантажити
42)Юридичний аналіз умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.68-70.Завантажити
43)Пенсійне забезпечення в системі соціального забезпечення працівників ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.7-9.Завантажити
44)Особа злочинця та мотив як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з пожежами// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.70-72.Завантажити
45)Теоретичні аспекти суспільної небезпеки службової злочинності працівників кримінально-виконавчих установ та її специфічні риси// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.73-76.Завантажити
46)Організаційно-правові аспекти діяльності персоналу служби безпеки комерційних структур// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.77-79.Завантажити
47)Функції та повноваження СБУ щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх загроз// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.80-83.Завантажити
48)Недоліки законодавчої техніки Кримінального кодексу України (на прикладі статті 306 КК України)// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.84-87.Завантажити
49)Обмеження, які пов'язані з професійною діяльністю посадових осіб митних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.88-90.Завантажити
50)Регулювання проходження жінками служби в правоохоронних органах США// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.91-94.Завантажити
51)Прокурорський нагляд за законністю притягнення до адміністративної відповідальності// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.94-98.Завантажити
52)Окремі аспекти використання оперативно-розшукової інформації в боротьбі зі злочинністю// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.99-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід