1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .—
3) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .—
4) Реформування системи призначення суддів Конституційного Суду України як напрямок зниження конфліктності у його діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.10-14.
5) Регіональні міжнародні механізми захисту довкілля та природних ресурсів Азово-Черноморського басейну // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.102-106.
6) Сутність та функціональне призначення штрафних санкцій в сфері господарювання // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.106-110.
7) Доцільність та перспективи регулювання ліцензування діяльності з лізингу праці в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.111-115.
8) Деякі питання регламентації прав споживача у випадку придбання товару неналежної якості // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.115-120.
9) Здійснення цивільних прав держави органами державної влади // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.120-124.
10) Правове регулювання робочого часу неповнолітніх: сучасний стан та перспективи розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.124-126.
11) Особливості праці лікаря як об'єкта трудових правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.127-129.
12) Еволюція змісту й структури системи трудового права України (фІлософсько-правовий аспекти) // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.130-137.
13) Щодо поняття та ролі ценралізованого та локального регулювання трудових відносин в умовах ринкової економіки // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.137-141.
14) Сутність державного контролю в галузі будівництва // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.141-144.
15) Класифікація суб'єктів трудових процесуальних правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.144-148.
16) Виды договорно-правового регулирования // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.148-152.
17) Інституційний механізм адаптації законодавства України до норм та стандартів ЄС // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.15-21.
18) Об'єкт, строк та орендна плата як істотні умови договору оренди державного та комунального нерухомого майна // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.152-155.
19) Діяльність у сфері ведення державних природоресурсних кадастрів як об'єкт державного контролю // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.155-157.
20) Ознаки зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.158-162.
21) Старіння населення: соціально-правові аспекти // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.162-165.
22) Цілі покарання та цілі призначення покарання: сутність та співвідношення // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.166-169.
23) Умови утримання військовополонених та інтернованих в роки Другої світової війни та на території Української РСР // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.170-173.
24) Філософсько-правові детермінанти аграрного права України на початку ХXI ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.173-175.
25) Деякі особливості законодавчого регулювання права українських селян на життя до реформи 1861 року (історико-правовий аналіз) // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.176-179.
26) Правове регулювання діяльності шкіл для німців півдня України наприкінці XVIII - середина XIX ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.179-182.
27) Шляхи розвитку пенітенціарної системи України // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.183-185.
28) Система права-привілею у феодально роздробленій Русі // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.186-188.
29) Правові наслідки податкової реформи другої половини XIX століття // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.189-192.
30) Особливості здійснення влади в Автономній Республіці Крим // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.21-24.
31) Правосвідомість у структурі юридичної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.25-27.
32) До питання про конституційно-правову відповідальність // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.28-31.
33) Теорія та практика взаємодії Секретаріату Президента України з Верховною Радою України // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.32-38.
34) Філософське розуміння справедливості // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.39-42.
35) Інститут цивільного позову в кримінальному процесі України та країн континентальної правової системи // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.43-47.
36) Загальна характеристика правовідносин, які створюються під час професійної підготовки персоналу ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.48-50.
37) Протиправне захоплення та поглинання акціонерних товариств (рейдерство) в Україні: загроза економічній безпеці // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.51-54.
38) Регламент проведення судово-товарознавчих досліджень по документам // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.55-59.
39) Забезпечення прав і свобод людини і громадянина при захисті права власності // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.60-61.
40) Деякі аспекти дослідження статусу фізичної особи як суб'єкта адміністративного права у радянській науковій літературі // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.62-65.
41) Держава як суб'єкт матеріального, організаційного чи іншого сприяння створення або діяльності терористичної групи чи терористичної організації // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.65-67.
42) Юридичний аналіз умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.68-70.
43) Пенсійне забезпечення в системі соціального забезпечення працівників ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.7-9.
44) Особа злочинця та мотив як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з пожежами // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.70-72.
45) Теоретичні аспекти суспільної небезпеки службової злочинності працівників кримінально-виконавчих установ та її специфічні риси // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.73-76.
46) Організаційно-правові аспекти діяльності персоналу служби безпеки комерційних структур // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.77-79.
47) Функції та повноваження СБУ щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх загроз // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.80-83.
48) Недоліки законодавчої техніки Кримінального кодексу України (на прикладі статті 306 КК України) // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.84-87.
49) Обмеження, які пов'язані з професійною діяльністю посадових осіб митних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.88-90.
50) Регулювання проходження жінками служби в правоохоронних органах США // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.91-94.
51) Прокурорський нагляд за законністю притягнення до адміністративної відповідальності // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.94-98.
52) Окремі аспекти використання оперативно-розшукової інформації в боротьбі зі злочинністю // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 2 т. 6 .— С.99-101.
 
Пошук в електроному каталозі