1)Психологическая организация административной деятельности// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— Завантажити
3)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— Завантажити
4)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— Завантажити
5)До питання вдосконалення діяльності національних судів// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 10-13.Завантажити
6)Мета, завдання та принципи управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 13-16.Завантажити
7)Сучасний стан правового регулювання матеріального забезпечення працівників ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 17-20.Завантажити
8)Спецефічні особливості пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці (теоретичний аспект)// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 20-23.Завантажити
9)Державна функція соцільного захисту непрацездатних: міжнародно-правовий аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 23-28.Завантажити
10)Правові проблеми визначення структури трудових правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 28-31.Завантажити
11)Сутність і види державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 31-34.Завантажити
12)До окремих питань проекту Податкового кодексу// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 34-35.Завантажити
13)Вплив стрибків з парашутом на особистість спортсменів та десантників// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 36-39.Завантажити
14)Факторы профессиональной деятельности прокуроров, вызывающие усиление проявления негативных психических состояний// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 39-42.Завантажити
15)Психологічні особливості життєвих цінностей неповнолітніх правопорушників з різним ступенем усвідомлення провини// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 42-45.Завантажити
16)Використання засобів спортивної діяльності в корекції і реабілітації психічної і соматичної сфери пожежників-рятувальників// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 45-48.Завантажити
17)Активное социально-психологическое обучение при повышении этнотолерантности личного состава Государственной пограничной службы Украины// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 49-52.Завантажити
18)Влияние деятельности в экстремальных условиях на личностные особенности курсантов УГЗУ// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 52-55.Завантажити
19)Особливості сприйняття профессійних емоціогенних ситуацій працівниками патрульної служби міліції з різним стажем роботи// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 55-59.Завантажити
20)Гендерні особливості ціннісно-смислової та мотиваційної сфери працівників ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 59-63.Завантажити
21)Сучасні концептуальні підходи щодо сутності соціальної держави// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 6-9.Завантажити
22)Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів, що забезпечують безпеку VIP-персон// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 63-65.Завантажити
23)Особливості кар'єрних орієнтацій слідчих ОВС на ранніх стадіях професіоналізації// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 66-68.Завантажити
24)Вплив специфіки професійної діяльності на особові якості працівників чергових частин міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 69-71.Завантажити
25)Специфика использования психологических технологий воздействия на личность подозреваемого// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 71-74.Завантажити
26)Вплив індивідуально-психологічних рис особистості на протиправну поведінку молоді// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 74-76.Завантажити
27)Вплив оперативної обстановки на рівень суїциду серед особового складу правоохоронних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 77-79.Завантажити
28)Особливості суб'єктивного контролю працівників органів внутрішніх справ з різним типом ставлення до самогубства// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 79-86.Завантажити
29)Економічний підхід до аналізу права// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 87-89.Завантажити
30)Бібліографічний покажчик статей, надрукованих у журналі "Право і безпека" у 2002-2006 роках// Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 90-192.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід