1) Психологическая организация административной деятельности // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .—
2) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .—
3) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .—
4) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .—
5) До питання вдосконалення діяльності національних судів // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 10-13.
6) Мета, завдання та принципи управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 13-16.
7) Сучасний стан правового регулювання матеріального забезпечення працівників ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 17-20.
8) Спецефічні особливості пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці (теоретичний аспект) // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 20-23.
9) Державна функція соцільного захисту непрацездатних: міжнародно-правовий аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 23-28.
10) Правові проблеми визначення структури трудових правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 28-31.
11) Сутність і види державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 31-34.
12) До окремих питань проекту Податкового кодексу // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 34-35.
13) Вплив стрибків з парашутом на особистість спортсменів та десантників // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 36-39.
14) Факторы профессиональной деятельности прокуроров, вызывающие усиление проявления негативных психических состояний // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 39-42.
15) Психологічні особливості життєвих цінностей неповнолітніх правопорушників з різним ступенем усвідомлення провини // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 42-45.
16) Використання засобів спортивної діяльності в корекції і реабілітації психічної і соматичної сфери пожежників-рятувальників // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 45-48.
17) Активное социально-психологическое обучение при повышении этнотолерантности личного состава Государственной пограничной службы Украины // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 49-52.
18) Влияние деятельности в экстремальных условиях на личностные особенности курсантов УГЗУ // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 52-55.
19) Особливості сприйняття профессійних емоціогенних ситуацій працівниками патрульної служби міліції з різним стажем роботи // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 55-59.
20) Гендерні особливості ціннісно-смислової та мотиваційної сфери працівників ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 59-63.
21) Сучасні концептуальні підходи щодо сутності соціальної держави // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 6-9.
22) Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів, що забезпечують безпеку VIP-персон // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 63-65.
23) Особливості кар'єрних орієнтацій слідчих ОВС на ранніх стадіях професіоналізації // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 66-68.
24) Вплив специфіки професійної діяльності на особові якості працівників чергових частин міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 69-71.
25) Специфика использования психологических технологий воздействия на личность подозреваемого // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 71-74.
26) Вплив індивідуально-психологічних рис особистості на протиправну поведінку молоді // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 74-76.
27) Вплив оперативної обстановки на рівень суїциду серед особового складу правоохоронних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 77-79.
28) Особливості суб'єктивного контролю працівників органів внутрішніх справ з різним типом ставлення до самогубства // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 79-86.
29) Економічний підхід до аналізу права // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 87-89.
30) Бібліографічний покажчик статей, надрукованих у журналі "Право і безпека" у 2002-2006 роках // Право і безпека : наук. журн. - 2007. - № 1 т. 6 .— С. 90-192.
 
Пошук в електроному каталозі