1)Національне центральне бюро Інтерполу в Україні: мета та основні напрямки діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
2)Визначення корупції та використання засобів і методів ОРД в кримінологічних дослідженнях корупційної злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
3)Щодо формулювання дефініції корінного народу у міжнародному та національному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
4)Участь органів внутрішніх справ у цивільних правовідносинах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
5)Місце договору охорони фізичної особи у системі правового забезпечення недоторканності особистих немайнових прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
6)Агенти та принципали як суб’єкти комерційної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
7)Правова природа відносин з участю суб’єкта, що організовує торгівлю на ринку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
8)Створення управлінської бухгалтерії на підприємстві в період розвитку ринкових відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
9)Цивільно-правова природа банківських платіжних карток// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
10)Проблеми обчислення, повернення та звільнення від сплати державного мита при розгляді цивільної справи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
11)Актуальні проблеми договору оренди земельних ділянок// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
12)Загальні питання укладення договору оренди транспортних засобів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
13)Досвід регулювання діяльності кооперативів в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
14)Договір щодо надання оплатних медичних послуг в умовах реформування галузі охорони здоров’я// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
15)Проблеми становлення трудових відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
16)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
17)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— Завантажити
18)Очна ставка як інформаційний процес// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.102-105.Завантажити
19)Комплексне дослідження матеріальних слідів для одержання розшукової інформації про злочинця// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.106-109.Завантажити
20)Історико-правовий огляд діяльності Інтерполу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.11-16.Завантажити
21)Об’єкт незаконної торгівлі людьми та місце цього складу злочину в структурі Особливої частини Кримінального кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.110-114.Завантажити
22)Правова інформація в діяльності міліції щодо застосування заходів адміністративного примусу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.114-118.Завантажити
23)Система адміністративних стягнень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.118-121.Завантажити
24)Сучасні проблеми стягнення адміністративного штрафу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.121-125.Завантажити
25)Особливості порушення кримінальних справ по злочинам, скоєним із використанням ЕОМ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.125-128.Завантажити
26)Зв’язок розкрадань майна з іншими злочинами у сфері підприємництва як елемент їх криміналістичної характеристики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.128-132.Завантажити
27)Особливості організації розслідування злочинів, пов`язаних з порушеннями бюджетного законодавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.132-136.Завантажити
28)Деякі проблеми участі захисника у кримінальному процесі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.136-141.Завантажити
29)Цілі застосування умовного засудження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.141-145.Завантажити
30)Актуальні проблеми безпеки засуджених в пенітенціарних установах України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.145-149.Завантажити
31)Адміністративно-правовий статус працівника міліції: сутність та структура// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.149-153.Завантажити
32)Проблеми кримінальної відповідальності за земельні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.153-158.Завантажити
33)Загальні правила обчислення строків в кримінальному судочинстві взагалі, зокрема, на досудовому слідстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.158-163.Завантажити
34)Суспільна небезпека незаконної діяльності в сфері трасплантології// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.16-21.Завантажити
35)Проблеми кількісного аналізу наркотиків і кримінально-правова кваліфікація злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.164-168.Завантажити
36)Суб’єкти застосування спеціальних знань в кримінальному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.169-173.Завантажити
37)Відмежування співвиконавства від пособництва при вчиненні розкрадань// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.173-178.Завантажити
38)Предмет приховання валютної виручки: питання удосконалення кримінального законодавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.179-182.Завантажити
39)Правничі терміни «контроль» і «нагляд» як об’єкт уніфікації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.182-185.Завантажити
40)Дізнання в кримінальному процесі України: становлення і розвиток// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.185-187Завантажити
41)Інтеграційні процеси в Європі: зближення джерел кримінального права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.188-192.Завантажити
42)Про уточнення термінології, яка використовується у кримінальному та кримінально-процесуальному кодексах стосовно злочинів, пов’язаних із пожежами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.192-195.Завантажити
43)Правова природа активів про введення надзвичайних спеціальних адміністративно-правових режимів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.196-198.Завантажити
44)Цивільно-правові проблеми, що виникають в діяльності місцевої міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.198-214.Завантажити
45)Етапи діяльності органів внутрішніх справ в умовах радіаційної небезпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.209-213.Завантажити
46)Національне центральне бюро Інтерполу в Україні: мета та основні напрямки діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.21-25.
47)Нормативно-правові підстави прийняття рішень в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.213-217.Завантажити
48)Наставництво в управлінні органами внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.214-209.Завантажити
49)Фактори, які обумовлюють необхідність розвитку чергових частин і підвищення ефективності їх роботи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.218-222.Завантажити
50)Контрольна влада: світ і Україна// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.223-228.Завантажити
51)Щодо формування дефініції корінного народу у міжнародному та національному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.228-230.
52)Правовий статус виконавців в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.230-234.Завантажити
53)Щодо цивільно-правового статусу іноземних громадян в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.234-237.Завантажити
54)Загальні засади інституціалізації політичних партій в зарубіжних країнах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.238-242.Завантажити
55)Загальна характеристика інформації з обмеженим доступом в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.242-246.Завантажити
56)Цільове призачення та специфіка діяльності з паблік рілейшнз в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.246-249.Завантажити
57)Інформація як об`єкт правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.249-252.Завантажити
58)Особливості отримання інформації за допомогою оперативно-технічних засобів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.25-30.Завантажити
59)Свобода слова та основні аспекти законодавчого регулювання ЗМІ в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.252-257.Завантажити
60)Конвенція про захист прав людини та діяльність місцевих органів влади (досвід Великої Британії)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.257-261.Завантажити
61)Правова природа приватного підприємства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.262-265.Завантажити
62)Україна на шляху вирішення проблеми торгівлі людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.3-7.Завантажити
63)Деякі проблеми тактики використання судових експертиз на попередньому слідстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.30-35.Завантажити
64)Фідуціарні угоди в сучасному цивільному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.306-310.Завантажити
65)Договір довірчного управління як спосіб захисту майнових прав підопічних// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.310-316.Завантажити
66)Виникнення та розвиток інвестиційних компаній як інститут спільного інвестування: закордонний досвід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.316-321.Завантажити
67)Страхування як засіб відшкодування збитків при перевезенні вантажу залізничним транспортом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.322-326.Завантажити
68)Загальна характеристика аліментного зобов`язання батьків щодо неповнолітніх дітей// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.334-338.Завантажити
69)Правова природа дитячого будинку сімейного типу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.338-343.Завантажити
70)Звільнення працівників ОВС за вислугою строків служби: проблеми гармонізації трудового законодавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.344-347.Завантажити
71)Правові питання визначення підстав матеріальної відповідальності працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.347-350.Завантажити
72)Шляхи підвищення ефективності пред’явлення для впізнання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.35-39.Завантажити
73)Співвідношення права власності та інституту управління земельними ресурсами ( на прикладі міста Харкова)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.353-358.Завантажити
74)Психологічні особливості управлінської діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.359-361.Завантажити
75)Проблема нейтралізації підвищеної агресивності - важливої умови попередження кримінальної вербальної агресії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.362-366.Завантажити
76)Посягання на особу, що вчинені у стані фізіологічного афекту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.366-369.Завантажити
77)Кримінальна діяльність як об`єктивна реальність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.370-373.Завантажити
78)Злочинність неповнолітніх як проблема на сучасному етапі розвитку суспільства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.374-377.Завантажити
79)Діяльність захисника у справах про злочини неповнолітніх// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.40-43.Завантажити
80)Особливості організації розслідування злочинів в умовах надзвичайного стану// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.44-47.Завантажити
81)Подолання протидії при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними трупами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.48-54.Завантажити
82)Відмежування андміністративних проступків від інших правопорушень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.54-58.Завантажити
83)Про деякі питання кримінологічної характеристики корисливого злочинця ( за матеріалами харківської області)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.58-61.Завантажити
84)Поняття та загальна характеристика економічних злочинів, які скоюються у вугільній промисловості: кримінологічний аспект (за даними Дніпропетровської обл.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.61-65.Завантажити
85)Проблеми профілактики дорожньо-транспортивних пригод// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.65-69.Завантажити
86)Кримінологічні прогнозування і планування в координації діяльності суб’єктів профілактики злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.69-74.Завантажити
87)Кримінологічні заходи попередження групових злочинів на залізничному транспорті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.74-79.Завантажити
88)Особливості підготовки матеріалів для проведення комп’ютерно-технічної експертизи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.79-83.Завантажити
89)Інтерпол як центр міжнародного співробітництва в боротьбі з фальшивомонетництвом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.8-11.Завантажити
90)Реалізація права на судовий захист в цивільному процесі як гарантія прав і свобод людини в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.84-86.Завантажити
91)Межі правозастосувальної діяльності проблеми законності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.87-91.Завантажити
92)Понятий як свідок// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.91-95.Завантажити
93)Поняття, види і кримінально-правове значення посткримінальної поведінки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.95-98.Завантажити
94)Відтворення обстановки та обставин події: історичний аспект і проблеми регламентації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.99-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід