1)Правоохоронні технології як об’єкт інноваційної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— Завантажити
2)Правові питання проходження служби та соціально-правового захисту працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— Завантажити
3)Правові питання юридичної природи контракту як підстави для виникнення службово-трудових відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— Завантажити
4)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— Завантажити
5)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— Завантажити
6)Концептуальні підходи до кодифікації трудового законодавства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.103-111.Завантажити
7)Проблеми підвищення ефективності діяльності співробітників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.11-14.Завантажити
8)До проблеми забезпечення законності в діяльності працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.112-119.Завантажити
9)До трудового статусу неповнолітніх в Україні: стан та юридичні гарантії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.126-144.Завантажити
10)Юридичні гарантії при проходженні служби в ОВС України: теоретичний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.145-150.Завантажити
11)Щодо змісту функцій юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.151-158.Завантажити
12)Правове стимулювання правомірної службово-трудової поведінки працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.159-167.Завантажити
13)Напрямки вдосконалення соціально-правового захисту працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.20-23.Завантажити
14)Проблеми змістовності освіти в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.24-27.Завантажити
15)Проблеми кодифікації трудового законодавства та розвитку науки трудового права України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.28-32.Завантажити
16)Венедиктов Валентин Семенович : [стислий виклад біографічних даних]// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.3.Завантажити
17)Організаційно-правові питання підбору персоналу на службу в ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.33-39.Завантажити
18)Деякі напрямки методичного забезпечення навчально-виховного процесу в вузах МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.4-6.Завантажити
19)Правова природа та поняття морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.40-44.Завантажити
20)До проблеми кадрового та науково-методичного забезпечення протидії торгівлі людьми та захисту учасників кримінального судочинства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.45-50.Завантажити
21)Інститут трудової юридичної відповідальності в системі трудового права України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.51-58.Завантажити
22)До проблеми вузівської підготовки персоналу для ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.59-67.Завантажити
23)Проблеми зайнятості жінок та сучасна гендерна політика України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.68-74.Завантажити
24)Трудове право України в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.7-10.Завантажити
25)Освіта як основний фактор демократизації суспільства і держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.75-80.Завантажити
26)Десятиріччя університетської науки: здобутки та перспективи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.81-90.Завантажити
27)Соціально-правове забезпечення безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.91-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід