1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— Завантажити
3)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— Завантажити
4)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— Завантажити
6)Право на навчання рідною мовою та його забезпечення в Українській РСР у другій половині 30-х рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.100-108.Завантажити
7)Освітня та фахова підготовка працівників міліції Харківщини в 20-ті роки XX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.108-114.Завантажити
8)Історико-правовий аспект розвитку законодавства про злочини у сфері недоторканності державних кордонів України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.114-123.Завантажити
9)Конституційне право громадян на участь у масових публічних заходах у контексті історико-правового аналізу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.124-130.Завантажити
10)Обумовленість заборони катування: історико-правовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.130-138.Завантажити
11)Про причини відсутності інститутів спільного інвестування у Російській імперії ХІХ – поч. ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— C.138-144.Завантажити
12)Захист права на свободу віросповідання в міжнародних договорах Росії XVIII–XIX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.144-154.Завантажити
13)Кваліфікація незаконних дій з документам на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків за ознаками об'єктивної сторони складу злочину// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.15-23.Завантажити
14)Про вдосконалення процесуальних гарантій прав і інтересів учасників кримінального судочинства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.155-160.Завантажити
15)Земля як предмет злочинів проти власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.160-171.Завантажити
16)Індивідуально-профілактична робота дільничого інспектора міліції як метод попередження наркоманії та пов'язаних із нею правопорушень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.171-178.Завантажити
17)Механізм використання презумпцій у ході доказування в кримінальній справі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.178-183.Завантажити
18)Класифікація суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності на підставі забезпечення прав та свобод// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.183-187.Завантажити
19)Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення недоторканності державних кордонів України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.187-193.Завантажити
20)Особливості окремих процесуальних повноважень керівника слідчо-оперативної групи під час провадження досудового розслідування кримінальних справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.193-200.Завантажити
21)Принцип диспозитивності як підстава диференціації кримінально-процесуальної форми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.200-207.Завантажити
22)Особливості взаємодії слідчого з державними органами, підприємствами, установами та організаціями під час провадження у справах, що пов'язані з участю іноземців// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.207-217.Завантажити
23)Злочинність студентської молоді: причини, умови, профілактика// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.217-221.Завантажити
24)Сучасний стан та основні тенденції розвитку інституту державної служби// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.222-227.Завантажити
25)Окремі аспекти інформаційного забезпечення в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.227-231.Завантажити
26)Щодо теоретичного визначення поняття «оперативно-розшукова інформація»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.23-29.Завантажити
27)Функціональні аспекти діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.232-235.Завантажити
28)Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.236-245.Завантажити
29)Правові підстави здійснення контролю за додержанням правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.245-249.Завантажити
30)Сутність, особливості та місце державної податкової служби у системі правоохоронних органів України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.249-256.Завантажити
31)Формування Рахункової палати України та Рахункової палати Верховоної Ради Автономної Республіки Крим: проблеми теорії та практики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.256-264.Завантажити
32)Деякі аспекти еволюції конституційного регулювання військової служби в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.264-269.Завантажити
33)Адміністративна реформа в Україні: деякі здобутки та перспективи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.270-275.Завантажити
34)Адміністративно-правове забезпечення реалізації культурної функції держави: поняття, зміст та напрямки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.275-281.Завантажити
35)Деякі питання удосконалення адміністративно-правового захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.281-286.Завантажити
36)Категорія «законність» у радянській науці адміністративного права (40–80-ті роки ХХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.286-292.Завантажити
37)Погроза в кримінальному праві України (питання теорії та практики)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.29-37.Завантажити
38)Кваліфікація адміністративних проступків, пов’язаних з порушенням правил користування державними номерними знаками автотранспортних засобів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.292-300.Завантажити
39)Особливості адміністративно-правового режиму закритого адміністративно-територіального утворення Російської Федерації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.301-307.Завантажити
40)Забезпечення особистої безпеки суддів як один із напрямків діяльності органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.307-314.Завантажити
41)Приватизація як об'єкт адміністративно-правового регулювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.314-321.Завантажити
42)Окремі проблеми застосування адміністративно-запобіжних заходів працівниками ветеринарної міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.321-326.Завантажити
43)Правовий режим майна релігійних організацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.327-330.Завантажити
44)Належний суд як одна з передумов справедливого та неупередженого судочинства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.331-336.Завантажити
45)Філософія християнської релігії щодо захисту права власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.336-343.Завантажити
46)Етапи становлення податкової системи України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.343-348.Завантажити
47)Юридична природа відносин з виконання заповіту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.348-359.Завантажити
48)Набуття (придбання) та виникнення права власності як різні правові явища// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.359-364.Завантажити
49)Основні проблеми кодифікації сімейного права Другої Речі Посполитої// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.364-372.Завантажити
50)Організаційні засади функціонування системи протидії злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.37-44.Завантажити
51)Заходи щодо підвищення ефективності дії трудового законодавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.373-383.Завантажити
52)Напрямки вдосконалення законодавства, що регламентує розгляд службово-трудових спорів працівників органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.383-392.Завантажити
53)Перспективи упровадження заходів підвищення паливної економічності і зниження токсичності відпрацьованих газів автомобілів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.392-395.Завантажити
54)Нові підходи до організації самостійної роботи студентів з економічної теорії у світлі вимог Болонського процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.398-404.Завантажити
55)Особливості прийняття рішення щодо вступу в Харківський національний університет внутрішніх справ та ставлення курсантів до обраної професії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.405-415.Завантажити
56)Роль компетентністного підходу у професійній підготовці працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.413-418.Завантажити
57)Правова природа стадії виконання вироку та її вплив на зміст процесуальної діяльності суду// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.44-52.Завантажити
58)Спеціальні гарантії здійснення компетенції поліцією в країнах континентальної правової сім’ї (загальнотеоретична характеристика на прикладі Польщі)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.53-60.Завантажити
59)Особливості застосування контрзаходів у механізмі врегулювання спорів СОТ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.60-67.Завантажити
60)Нормотворчий аспект у діяльності ОВС як складова забезпечення реальності прав і свобод громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.67-72.Завантажити
61)Діяльність прокуратури щодо нагляду за додержанням прав та свобод людини і громадянина// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.72-78.Завантажити
62)Договори міни та купівлі-продажу в античних державах Північного Причорномор’я (історико-правове дослідження)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.79-85.Завантажити
63)Напрямки управління внутрішніми справами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.8-14.Завантажити
64)Про особливості правового становища білоруської національної меншини у міжвоєнній Польщі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.86-90.Завантажити
65)Теоретичні основи та практичне втілення парламентаризму в УНР, гетьманату П. Скоропадського, Директорії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 39 .— С.90-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід