1)Інституціональні проблеми віктимізації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— Завантажити
2)Гриценко І. С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права: монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 335 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— Завантажити
3)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— Завантажити
4)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— Завантажити
5)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— Завантажити
6)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— Завантажити
7)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— Завантажити
8)Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами. Практика і проблеми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 107-111.Завантажити
9)Кримінологічна характеристика працівників органів внутрішніх справ, які вчинили корупційні злочини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 111-116.Завантажити
10)Сутність законного представництва у кримінальному судочинстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 117-122.Завантажити
11)Функції суб'єктів загальної компетенції у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 12-24.Завантажити
12)Проблеми соціальної адаптації умовно-достроково звільнених від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С.122-127.Завантажити
13)Щодо визначення предмета вимагання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 127-133.Завантажити
14)Геноцид: поняття та ознаки злочину в міжнародномі та національному праві (порівняльний аналіз)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 134-140.Завантажити
15)Історико-правовий аспект формування законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 141-147.Завантажити
16)Питання структуризації процедури підготовки управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 148-153.Завантажити
17)Деякі питання ефективності контрольної діяльності обласних державних адміністрацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 154-159.Завантажити
18)Співвідношення конституційних і адміністративно-правових засад здійснення місцевого самоврядування в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 159-165.Завантажити
19)Становлення державного захисту від монополізму в Україні: історико-правовий та порівняльно-правовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 166-171.Завантажити
20)Роль і місце Державної податкової служби у виконанні Державного бюджету по доходах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 171-176.Завантажити
21)Система органів контролю за здійсненням автомобільних перевезень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 176-180.Завантажити
22)Інститут державної служби: деякі історичні питання становлення та розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 181-187.Завантажити
23)Громадянство як одна з передумов набуття особою правового статусу державного службовця// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 187-192.Завантажити
24)Адмінстративно-правова охорона та захист права власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 192-198.Завантажити
25)Деякі проблеми організації співпраці працівників Державтоінспекції і населення та шляхи їх вирішення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 198-204.Завантажити
26)Деякі аспекти оптимізації діяльності міліції України в умовах формування правової держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 204-206.Завантажити
27)Основні напрямки удосконалення діяльності служби дільничих інспекторів міліції щодо попередження насильства у сім'ї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 206-215.Завантажити
28)Договір драйвінгу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 216-222.Завантажити
29)Щодо сутності та місця принципу автономної волі в міжнародному приватному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 222-227.Завантажити
30)Про необхідність вдосконалення підходів щодо істотних умов договору у деяких законодавчих актах України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 227-232.Завантажити
31)Поняття та юридична характеристика договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 233-237.Завантажити
32)Встановлення розміру збитків, завданих клієнту неналежним наданням правової допомоги// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 237-244.Завантажити
33)Роль рецепції римського права у формуванні європейських традицій адміністративного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 24-31.Завантажити
34)До проблеми систематизації національного законодавства в сфері соціально-правового захисту інвалідів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 245-251.Завантажити
35)Деякі правові аспекти визначення поняття «особливо цінні землі»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 251-255.Завантажити
36)Правові засоби забезпечення зменшення негативного впливу відпрацьованих газів автомобіля на людину та довкілля// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 255-262.Завантажити
37)Дистанційна освіта та дистанційне навчання: співвідношення понять та їх сутність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 263-267.Завантажити
38)Службова дисципліна як складова навчання у вищих навчальних закладах системи МВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 267-273.Завантажити
39)Роль соціального моніторингу в забезпеченні взаємодії міліції та громадськості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 274-281.Завантажити
40)Вплив традицій на процес реформування ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 281-286.Завантажити
41)Про суб’єктивні фактори, що змінюють зовнішні прояви правопорушень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 287-290.Завантажити
42)Визначення принципу законності діяльності міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 31-36.Завантажити
43)Поняття особистості в сучасній філософії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 36-43.Завантажити
44)Українське козацтво Лівобережжя: правові засади землеустрою (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 44-48.Завантажити
45)Правові взаємини північнопричорноморських держав-республік з Римом (друга пол. І ст. до н. е. – третя чверть ІІІ ст. н. е.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 48-56.Завантажити
46)Запровадження інституту земських дільничих начальників в контексті контрреформ 80-90-х рр. ХІХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 56-61.Завантажити
47)Здіснення політики держави на селі НКВС, ВУНК-ДПУ УСРР у 20-х рр. ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 62-65.Завантажити
48)Використання натурних колекцій при проведенні попередніх та перевірочних досліджень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 66-71.Завантажити
49)До питання про функції прокуратури// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 7-12.Завантажити
50)Сутність комплексних експертиз у кримінальному судочинстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 71-76.Завантажити
51)Звільнення від відбування покарання з випробовуванням: окремі аспекти чинної правозастосовчої практики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 76-84.Завантажити
52)Примусові слідчі дії в кримінальному судочинстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 84-90.Завантажити
53)Суспільно небезпечні наслідки неналежного виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя і здоров’я неповнолітніх (ст. 137 КК)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 90-99.Завантажити
54)Особливості кваліфікації кримінально карних погроз за законодавством України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 38 .— С. 99-107.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід