1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— Завантажити
3)Окремі питання судового захисту права на працю// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 101-105.Завантажити
4)Оранізаційно-правові питання удосконалення системи контролюючих суб'єктів в бюджетному процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 105-108.Завантажити
5)Місце премії у структурі заробітної плати// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 108-110.Завантажити
6)Природа та перспективи соціологічного та психологічного аспектів української правосвідомості// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 11-15.Завантажити
7)Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідності на сучасному етапі розвитку українського суспільства// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.111-113.Завантажити
8)Прокурор як суб'єкт апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 113-116.Завантажити
9)Теоретико-методологічне дослідження співвідношення понять "трудове законодавство" та "законодавство про працю" у контексті сучасних структурних змін трудового права України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.116-121.Завантажити
10)Обмеження майнових прав фізичних осіб з приводу житла: вихідні положення// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 121-124.Завантажити
11)Соціально-адміністративні послуги в системі соціального забезпечення населення// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 124-127.Завантажити
12)Колективний договір як механізм регулювання колективно-договірних відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 127-131.Завантажити
13)До питання доцільності застосування праці жінок в підрозділах органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.131-133.Завантажити
14)Механізм вдосконалення адміністративно-правового регулювання соціальної політики в регіоні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.134-137.Завантажити
15)Поняття та структурні елементи правового статусу інвалідів в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 137-140.Завантажити
16)Процесуальні акти-документи в процесі виконання судових рішень// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 140-144.Завантажити
17)Ознаки та властивості правового статусу геологічної інформації// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 144-147.Завантажити
18)Податки та інші обов'язкові платежі, як предмет фіскальної діяльності податкових органів// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 147-150.Завантажити
19)Проблема впливу правового виховання на правову культуру в перехідний період історичного становлення України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 15-19.Завантажити
20)До питання визначення поняття "небезпечний об'єкт"// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 151-155.Завантажити
21)Соотношение собственности территориальной громады города с другими формами собственности в городском хозяйственном комплексе// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 155-159.Завантажити
22)Особливості правового регулювання службово-трудових відносин жінок-працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 160-162.Завантажити
23)Політико-правові засади ліквідації періодичних видань мовами національних меншин в українській РСР наприкінці 1930-х років// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 163-166.Завантажити
24)До питання щодо запровадження інституту мирових судів в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 167-170.Завантажити
25)Історія становлення окремого провадження в цивільному судочинстві України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 170-172.Завантажити
26)Технічні засоби протидії тероризму// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 173-175.Завантажити
27)Определение времени ношения бронежелетов// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 175-177.Завантажити
28)Анализ экономической безопасности предприятия// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 178-181.Завантажити
29)Гендерні відмінності професійної спрямованості майбутніх слідчих// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 182-184.Завантажити
30)Тренінг формування професійної мотивації у курсантів навчальних закладів МВС// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 184-188.Завантажити
31)Виокремлення ролі психологічних методів впливу у діяльності силових структур// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 188-192.Завантажити
32)Світові моделі дитячого омбудсмана// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.19-21.Завантажити
33)Теоретико-методологічні аспекти професійної придатності людини до діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 192-195.Завантажити
34)Особенности отражения гендерной идентичности на персональных веб-страницах// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 196-199.Завантажити
35)Соціальний капітал правоохоронних органів та їх працівників: теоретичні засади дослідження// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 199-202.Завантажити
36)Соціологічній аналіз святкових традицій Харківського національного університету внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 202-206.Завантажити
37)Соціальні конфлікти і правові проблеми їх вирішення// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 22-24.Завантажити
38)Регуляторна політика держави у сфері господарської діяльності як об'єкт адміністративно-правового регулювання// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 24-27 Завантажити
39)Економічні функції сучасної держави: видова характеристика та деякі проблеми систематизації// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.27-31.Завантажити
40)Розвиток концепції "відкритого суспільства" К. Поппера у вітчизняній та зарубіжній політико-правовій думці// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.32-36.Завантажити
41)Міжнародні та національні механізми управління щодо забезпечення боротьби з організованою транснаціональною злочинністю// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 37-39.Завантажити
42)Ідея права як максима і регулятив// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 40-43.Завантажити
43)"Легалізація" соціологічних понять: методологічний аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.43-46.Завантажити
44)Поняття, сутність взаємодії та її роль у розвитку соціальної системи// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 46-49.Завантажити
45)Методика проведення судово-товарознавчих експертиз майна, що постраждало в результаті надзвичайних ситуацій// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.50-53.Завантажити
46)Повноваження суду касаційної інстанції у цивільному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 54-63.Завантажити
47)Регулятивна нормативно-правова політика МВС України щодо реформування власної системи// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 63-71.Завантажити
48)Поняття дисциплінарного проступку як фактору, що дестабілізує дисципліну та законність в ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.7-10.Завантажити
49)Процедури розгляду звернень громадян в органах прокуратури// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 71-75.Завантажити
50)Кримінально-правові і кримінологічні підстави застосування адміністративного (превентивного) нагляду// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 75-80.Завантажити
51)Щодо питання соціальної та соціально-психологічної групи криміналізації за злочин, передбачений ст. 390 КК України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 81-85.Завантажити
52)Аудиторська перевірка каси// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 85-88.Завантажити
53)Явище рейдерства як кримінологічна проблема// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 88-92.Завантажити
54)Встречная документальная проверка как метод финансового контроля// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 92-97.Завантажити
55)Особливості взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів України щодо протидії організованим злочинним угрупуванням у сфері нелегальної міграції// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 97-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід