1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .—
3) Окремі питання судового захисту права на працю // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 101-105.
4) Оранізаційно-правові питання удосконалення системи контролюючих суб'єктів в бюджетному процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 105-108.
5) Місце премії у структурі заробітної плати // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 108-110.
6) Природа та перспективи соціологічного та психологічного аспектів української правосвідомості // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 11-15.
7) Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідності на сучасному етапі розвитку українського суспільства // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.111-113.
8) Прокурор як суб'єкт апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 113-116.
9) Теоретико-методологічне дослідження співвідношення понять "трудове законодавство" та "законодавство про працю" у контексті сучасних структурних змін трудового права України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.116-121.
10) Обмеження майнових прав фізичних осіб з приводу житла: вихідні положення // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 121-124.
11) Соціально-адміністративні послуги в системі соціального забезпечення населення // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 124-127.
12) Колективний договір як механізм регулювання колективно-договірних відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 127-131.
13) До питання доцільності застосування праці жінок в підрозділах органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.131-133.
14) Механізм вдосконалення адміністративно-правового регулювання соціальної політики в регіоні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.134-137.
15) Поняття та структурні елементи правового статусу інвалідів в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 137-140.
16) Процесуальні акти-документи в процесі виконання судових рішень // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 140-144.
17) Ознаки та властивості правового статусу геологічної інформації // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 144-147.
18) Податки та інші обов'язкові платежі, як предмет фіскальної діяльності податкових органів // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 147-150.
19) Проблема впливу правового виховання на правову культуру в перехідний період історичного становлення України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 15-19.
20) До питання визначення поняття "небезпечний об'єкт" // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 151-155.
21) Соотношение собственности территориальной громады города с другими формами собственности в городском хозяйственном комплексе // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 155-159.
22) Особливості правового регулювання службово-трудових відносин жінок-працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 160-162.
23) Політико-правові засади ліквідації періодичних видань мовами національних меншин в українській РСР наприкінці 1930-х років // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 163-166.
24) До питання щодо запровадження інституту мирових судів в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 167-170.
25) Історія становлення окремого провадження в цивільному судочинстві України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 170-172.
26) Технічні засоби протидії тероризму // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 173-175.
27) Определение времени ношения бронежелетов // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 175-177.
28) Анализ экономической безопасности предприятия // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 178-181.
29) Гендерні відмінності професійної спрямованості майбутніх слідчих // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 182-184.
30) Тренінг формування професійної мотивації у курсантів навчальних закладів МВС // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 184-188.
31) Виокремлення ролі психологічних методів впливу у діяльності силових структур // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 188-192.
32) Світові моделі дитячого омбудсмана // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.19-21.
33) Теоретико-методологічні аспекти професійної придатності людини до діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 192-195.
34) Особенности отражения гендерной идентичности на персональных веб-страницах // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 196-199.
35) Соціальний капітал правоохоронних органів та їх працівників: теоретичні засади дослідження // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 199-202.
36) Соціологічній аналіз святкових традицій Харківського національного університету внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 202-206.
37) Соціальні конфлікти і правові проблеми їх вирішення // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 22-24.
38) Регуляторна політика держави у сфері господарської діяльності як об'єкт адміністративно-правового регулювання // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 24-27
39) Економічні функції сучасної держави: видова характеристика та деякі проблеми систематизації // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.27-31.
40) Розвиток концепції "відкритого суспільства" К. Поппера у вітчизняній та зарубіжній політико-правовій думці // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.32-36.
41) Міжнародні та національні механізми управління щодо забезпечення боротьби з організованою транснаціональною злочинністю // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 37-39.
42) Ідея права як максима і регулятив // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 40-43.
43) "Легалізація" соціологічних понять: методологічний аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.43-46.
44) Поняття, сутність взаємодії та її роль у розвитку соціальної системи // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 46-49.
45) Методика проведення судово-товарознавчих експертиз майна, що постраждало в результаті надзвичайних ситуацій // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.50-53.
46) Повноваження суду касаційної інстанції у цивільному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 54-63.
47) Регулятивна нормативно-правова політика МВС України щодо реформування власної системи // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 63-71.
48) Поняття дисциплінарного проступку як фактору, що дестабілізує дисципліну та законність в ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С.7-10.
49) Процедури розгляду звернень громадян в органах прокуратури // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 71-75.
50) Кримінально-правові і кримінологічні підстави застосування адміністративного (превентивного) нагляду // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 75-80.
51) Щодо питання соціальної та соціально-психологічної групи криміналізації за злочин, передбачений ст. 390 КК України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 81-85.
52) Аудиторська перевірка каси // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 85-88.
53) Явище рейдерства як кримінологічна проблема // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 88-92.
54) Встречная документальная проверка как метод финансового контроля // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 92-97.
55) Особливості взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів України щодо протидії організованим злочинним угрупуванням у сфері нелегальної міграції // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 5 т. 5 .— С. 97-100.
 
Пошук в електроному каталозі