1)Дія норм адміністративного права у просторі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— Завантажити
2)Криміналістичне документознавство: практ. посіб. / В. В. Бірюков, В. В. Коваленко, Т. П. Бірюкова, К. М. Ковальов; за заг. ред. В. В. Бірюкова. – К.: Вид. Паливода А. В., 2007. – 332 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— Завантажити
3)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— Завантажити
4)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— Завантажити
5)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— Завантажити
6)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— Завантажити
7)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— Завантажити
8)Психічні стани потерпілих-жінок від насильницьких злочинів як основа формування їхніх показань// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 104-109.Завантажити
9)Типові ситуації проведення очної ставки при розслідуванні зґвалтувань// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 109-113.Завантажити
10)Організаційно-правові заходи протидії торгівлі людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 113-118.Завантажити
11)Використання криміналістичних рекомендацій при розгляді справ у цивільному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 118-123.Завантажити
12)Об’єкт злочину, передбаченого ст. 391 Кримінального кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 123-131.Завантажити
13)Енергія як предмет злочину, передбаченого ст. 188-1 Кримінального кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 131-138.Завантажити
14)Математичне моделювання – основа методики тактичних розрахунків щодо оптимізації дій сил і засобів ОВС у спеціальних операціях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 138-143.Завантажити
15)Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні злочинів, пов’язаних з пожежами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 144-146.Завантажити
16)Структура диспозиции норм кримінально-процесуального права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 146-156.Завантажити
17)Тактичне прогнозування при проведенні спеціальних операцій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 156-162.Завантажити
18)Критерії співвідношення ефективності застосування вогнепальної зброї та особистої безпеки працівників міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 162-169.Завантажити
19)Фактори, що впливають на виникнення дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв транспортних засобів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 169-176.Завантажити
20)Система управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 177-182.Завантажити
21)Природа людини в контексті цивілізаційного підходу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 18-27.Завантажити
22)Делеговані функції і повноваження органів місцевого самоврядування: сутність, особливості та види// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 182-189.Завантажити
23)Методи управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 190-197.Завантажити
24)Проблеми податкового аудиту фіктивних суб’єктів господарської діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 197-204.Завантажити
25)Удосконалення підходів до оцінки державного регулювання розвитку людського капіталу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 204-210.Завантажити
26)Поняття боротьби з організованною злочинністю: управлінський підхід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 210-224.Завантажити
27)Особливості захисту прав громадян в адміністративному судочинстві в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 224-229.Завантажити
28)Кореспондуючі права і обов’язки громадянина та працівника міліції: поняття й види// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 229-236.Завантажити
29)Правові основи внутрішньосистемних відносин в органах внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 236-244.Завантажити
30)Еволюція європейського міждержавного митного співробітництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 244-251.Завантажити
31)Інформаційно-аналітична робота в діяльності дільничих інспекторів міліції щодо попередження правопорушень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 251-257.Завантажити
32)Наявність достатньої адміністративної процедури як самостійна гарантія прав і свобод громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 257-263.Завантажити
33)Реалізація права на правову допомогу в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 263-268.Завантажити
34)Місце ветеринарної міліції в системі підрозділів ОВС, які виконують адміністративні функції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 268-273.Завантажити
35)До питання співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінального переслідування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 27-31.Завантажити
36)Особливості окремих обмежень майнових прав фізичних осіб щодо житла// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 274-208.Завантажити
37)Правова природа договору з надання правової допомоги// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 280-285.Завантажити
38)Деякі правові аспекти підставності та строків захисту прав учасниками відносин з комунальних послуг// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 286-292.Завантажити
39)Проблеми правової охорони комп’ютерних програм// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 292-299.Завантажити
40)Здоров’я фізичної особи як об’єкт її особистих немайнових прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 299-307.Завантажити
41)Квазізобов’язальні правовідносини за Цивільним кодексом України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 307-312.Завантажити
42)Зміст інституту тягаря утримання майна// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 312-318.Завантажити
43)Специфіка обмеження права приватної власності на житло// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 318-324.Завантажити
44)Особливості правового регулювання діяльності поліції країн континентальної правової сім'ї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 32-36.Завантажити
45)Судові рішення та їх виконання в частині судових витрат у цивільному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 324-331.Завантажити
46)Зміст та поняття депозитного ресурсу комерційного банку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 331-338.Завантажити
47)Договір зберігання транспортних засобів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 338-344.Завантажити
48)Правове регулювання набуття прав власності на майно боржника, виставленого на аукціоні (публічні торги)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 344-349.Завантажити
49)Поняття та особливості фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» як юридичної особи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 349-359.Завантажити
50)Проблематика спадкування нерухомого майна у міжнародних договорах України про правову допомогу в цивільних справах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 359-367.Завантажити
51)Співвідношення права та моральності у поглядах М.К. Ренненкампфа// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 36-40.Завантажити
52)Договір про надання юридичних послуг: особливості правової моделі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 367-376.Завантажити
53)Правочин, що порушує публічний порядок, як беззаперечно недійсний// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 376-383.Завантажити
54)Сутність та особливості грошового забезпечення персоналу ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 384-386.Завантажити
55)Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення гендерної рівності у трудових відносинах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 389-398.Завантажити
56)Удосконалення законодавства про надра// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 398-403.Завантажити
57)Сутність диференціації кримінально-процесуальної форми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 40-47.Завантажити
58)Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю: питання термінології// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 404-410.Завантажити
59)Деякі питання припинення права загального природокористування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 411-415.Завантажити
60)Діяльність у галузі автомобільного транспорту як загроза екологічній безпеці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 415-421.Завантажити
61)Філософсько-правові погляди Жака Марітена// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 422-430.Завантажити
62)«Діти вулиці»: сприйняття ризику і мотиви ризикованої поведінки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 430-434.Завантажити
63)Функціональність традицій навчально-виховного процесу ХНУВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 434-443.Завантажити
64)Ситуація слідчої дії: поняття та види// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 47-53.Завантажити
65)Державно-правовий статус жінки в Російській імперії у другій половині XIX – на початку XX ст.: на матеріалах українських губерній// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 54-61.Завантажити
66)Застосування зброї суб’єктами публічного управління за законодавством царської Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 61-67.Завантажити
67)Початки творення тоталітарної партії в Україні (1918–1920 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 67-73.Завантажити
68)Правоохоронна діяльність: соціальна природа та сутність (філософсько-правовий аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 7-18.Завантажити
69)Виборча система в Україні: пошук оптимальної моделі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 73-84.Завантажити
70)Роль президента Польщі в системі вищих органів влади під час і після вступу країни в Європейський Союз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 84-91.Завантажити
71)Геополітичні особливості миротворчої діяльності в СНД// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 91-97.Завантажити
72)Реалізація конституційного принципу рівноправності у призові громадян України на строкову військову службу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 37 .— С. 97-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід