1)Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект. Монографія. – Одеса: Юрид. література. – 2001. 328с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— Завантажити
3)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— Завантажити
4)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— Завантажити
5)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— Завантажити
6)Про визначення права за його джерелом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 103-107Завантажити
7)Ідея права у Г. Гегеля// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 107–113 Завантажити
8)Історія розробки і джерела Литовського статуту 1529 року// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 113-119.Завантажити
9)Поняття державного контролю та його основні види// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 119-122Завантажити
10)Кримінальна відповідальність за співучасть у майнових деліктах у Литовському Статуті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 122-127Завантажити
11)Поняття державної та офіційної мови в сучасній юридичній науці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.128-131Завантажити
12)Сутність, значення та види заходів адміністративного припинення, що застосовуються в діяльності міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 131-137Завантажити
13)Форми адміністративної діяльності дільничих інспекторів міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 137-142.Завантажити
14)Особливості застосування адміністративно-правових норм для регулювання взаємовідносин між суб'єктами державного управління безпекою дорожнього руху// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 14-20 Завантажити
15)Основні форми реалізації права громадян на свободу маніфістацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 142-148Завантажити
16)До питання про реалізацію права громадян на захист у сфері адміністративного процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 148-151Завантажити
17)Деякі теоретичні аспекти поняття суті оперативно-розшукової інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 151-156Завантажити
18)Формування системи законодавчого регулювання проблеми біженців в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 157-163Завантажити
19)Методи удосконалення адміністративного законодавства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 163-168Завантажити
20)Сучасні проблеми застосування адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.168-173.Завантажити
21)Деякі питання правового забезпечення взаємодії слідчого з органом дізнання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 173-176Завантажити
22)Особливости правового статусу засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 177-180Завантажити
23)Забезпечення техногенної безпеки внутрішніми військами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 181-189Завантажити
24)Про деякі проблеми відновлення (реконструкції) втраченої кримінальної справи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 189-192Завантажити
25)Особливості психологічної підготовки персоналу ОВС України до дій в особливих умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.195-198Завантажити
26)Сучасний стан нормативно-правового забезпечення початкової підготовки кандидатів на службу в ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 198-203Завантажити
27)Участь громадян та громадських формувань в охороні громадського порядку та боротьбі із правопорушеннями// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 20-24Завантажити
28)Деякі аспекти зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.203-207Завантажити
29)Система відбору і підготовки кадрів для служби в підрозділах цивільної поліції ООН// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.207-211Завантажити
30)Організація управління виховним процесом в закладах освіти МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.211-217Завантажити
31)Громадська думка як критерій оцінки ефективності діяльності ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.217-220Завантажити
32)Цілі та принципи навчально-виховного процесу підготовки майбутніх працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 220-226Завантажити
33)Теоретичні основи нормативно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 227-232Завантажити
34)Основні підходи до оптимізації штатної чисельності кадрового складу кадрових підрозділів ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 232-237Завантажити
35)Селянське (волосне і селянське) самоврядування під час проведення реформи 1861 р. в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 238-244Завантажити
36)Патронат як форма участі громадськості у реалізації тюремної політики в Росії (ХІХ - ХХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 244-250Завантажити
37)Підстави застосування органами ДАІ заходів припинення спеціального призначення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 25-30.Завантажити
38)Тимчасові генерал-губернатори в роки першої російської революції 1905–1907 рр. на українських землях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 250-255Завантажити
39)Право власності іноземних піддіних на землю в Україні в роки першої світової війни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 256-262 Завантажити
40)Утворення державних органів по регулюванню трудових відносин в Україні (1917–1918 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 262-267Завантажити
41)Класово-політичний ухил в діяльності органів прокуратури Одещини у 20-х - на початку 30-х років ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 267-273Завантажити
42)Прокуратура УСРР і вищі та центральні органи державної влади й управління республіки (20-ті - початок 30-х рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 273-279Завантажити
43)Протиепідемічне законодавство Російської імперії та його застосування в Україні (сер. XVII – друга пол. ХІХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 279-284Завантажити
44)Досвід правового регулювання оподаткування у стародавньому Римі і сучасність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 284-289Завантажити
45)Організаційно-правові засади діяльності Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 289-295Завантажити
46)Відображення інтересів земель Федеративної Республіки Німеччини в структурі Федерального парламенту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 295-299 Завантажити
47)Усвідомлення противоправності і його значення для кримінальної відповідальності за злочини проти державних фінансів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 3-7 .Завантажити
48)Кримінально-правова оцінка оперативно-розшукової інформації у справах про злочини проти особи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 30-35Завантажити
49)Проблеми забезпечення прав жертв злочинів у діяльності Ради Європи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 300-305Завантажити
50)Україна в європейському інформаційному просторі: гравець в полі чи на лаві запасних?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 305-310Завантажити
51)Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 311-315Завантажити
52)Принципи побудови сучасних бюджетно-правових відносин в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 315-319.Завантажити
53)Право на копіювання і розповсюдження комп'ютерних програм// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 319-325Завантажити
54)Встановлення змісту та застосування іноземного закону у цивільних справах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 325-331.Завантажити
55)Професійні та інші знання як об'єкт вкладу в просте товариство// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 331-335Завантажити
56)Щодо створення недержавних пенсійних фондів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 336-340Завантажити
57)Основні види і напрямки діяльності кооперативів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 340-343Завантажити
58)Види фінансового контролю: спроба класифікації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 343-348.Завантажити
59)Моделювання розміщення вільних інвестиційних ресурсів торгових підприємств// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 348-353Завантажити
60)Загально-профілактична діяльність органів внутрішніх справ по скороченню незаконного обігу наркотиків і зловживання ними// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 35-38Завантажити
61)Проблемні питання термінології законодавства про службу в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 354-361Завантажити
62)Державна служба як особливий різновид суспільної організації праці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 361-365Завантажити
63)Заохочення як форма підвищення ефективності діяльності працівників ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 365-367Завантажити
64)Сфера укладання контракту як особливого різновиду трудового договору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 367-375Завантажити
65)Пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та реформування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 371-375Завантажити
66)Ефективність економічного моніторінгу при забрудненні атмосферного повітря// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 376-380.Завантажити
67)Додаткове розслідування: задача з двома невідомими// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.38-44Завантажити
68)Роль парламентаризму у функціонуванні політичної системи суспільства: теоретична модель, український досвід. перспективи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 381-384Завантажити
69)Українська національно-державницька ідея: етапи становлення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 384-388Завантажити
70)Добровільні правозахисні об'єднання як фактор оптимізації механізму взаємодії громадянського суспільства та держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.389-394Завантажити
71)Тип виховання в родині і його вплив на виникнення девіацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 395-398Завантажити
72)В.С. Зеленецкий, Н.В. Куркин Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. Харьков: КримАрт, 2000 г., 404с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 402-404.Завантажити
73)Митні процеси та злочинність в Україні: їх взаємозв'зок// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.45-49Завантажити
74)Методи оптимізації керування автомобілем і забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» у Національному університеті внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.49-52Завантажити
75)Застосування психологичного впливу на очній ставці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 53-57.Завантажити
76)Кримінологічна характеристика та попередження «телефонного тероризму»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 57-62.Завантажити
77)Особливості огляду місця незаконного виготовлення синтетичних наркотиків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 62-66.Завантажити
78)Особливості класифікації технічних засобів охорони об'єктів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 66-71Завантажити
79)Відповідальність за дії, що дезорганізують роботу виправних установ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 7-13.Завантажити
80)До проблеми кадрового та науково-методичного забезпечення протидії торгівлі людьми та захисту учасників кримінального судочинства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С.72-76.Завантажити
81)Про посилення протидії злочинним об'єднанням у сфері торгівлі людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 76-82Завантажити
82)Проблеми формування міграційної політики України та захисту прав жінок-мігранток в світі міжнародних документів з прав людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 82-89Завантажити
83)Порівняльний аналіз правових норм різних країн про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 89-92Завантажити
84)Правові основи боротьби з торгівлею людьми в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 92-98Завантажити
85)Соціальна допомога особам, потерпілим від торгівлі людьми: досвід неурядових організацій України (соціологічний аналіз)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 16 .— С. 98-102Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід