1)Кримінально-правовий аспект самовільного зайняття земельної ділянки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— Завантажити
2)Про роль особистісного фактора в історії : Шаповал Ю. Доля як історія. – К.: Ґенеза, 2006 – 448 с.: іл.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— Завантажити
3)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— Завантажити
4)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— Завантажити
5)Наші ювіляри// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— Завантажити
6)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— Завантажити
7)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— Завантажити
8)Шляхи вдосконалення діяльності підрозділів міліції громадської безпеки щодо попередження правопорушень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.102-106.Завантажити
9)Об’єкт порушення правил адміністративного нагляду// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.107-113.Завантажити
10)Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.113-118.Завантажити
11)Реалізація цілей покарання при звільненні від покарання з випробуванням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.119-123.Завантажити
12)Особливості охорони громадського порядку й забезпечення громадської безпеки ОВС України при реалізації громадянами права на свободу совісті й віросповідання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.124-129.Завантажити
13)Процесуальні етапи розшукової діяльності слідчого// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.129-133.Завантажити
14)Оперативно-розшукова інформація: до визначення поняття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.13-19.Завантажити
15)Класифікація складів злочинів за предметом злочину// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.133-143.Завантажити
16)Тактичні особливості перевірки показань на місці в окремих ситуаціях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.144-150.Завантажити
17)Зразки почерку та підписів у системі зразків порівняння: поняття і класифікація// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.150-155.Завантажити
18)Кримінально-правовий аспект самовільного зайняття земельної ділянки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.156-162.Завантажити
19)Використання службово-розшукових собак в оперативно-розшуковій діяльності: історичний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.162-173.Завантажити
20)Про підвищення ефективності використання криміналістичного обліку суб'єктивних портретів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.173-178.Завантажити
21)Деякі правові проблеми взаємодії державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.178-183.Завантажити
22)Роль фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, при обранні запобіжного заходу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.184-188.Завантажити
23)Попереджувально-профілактична діяльність оперативних підроділів Департаменту внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.188-194.Завантажити
24)Деякі аспекти забезпечення прав обвинуваченого та підозрюваного у світлі міжнародних стандартів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.194-199.Завантажити
25)Правозастосовча діяльність органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.20-25.Завантажити
26)Сутність та особливості забезпечення внутрішньої безпеки в державі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.200-207.Завантажити
27)Сутність та місце Міністерства внутрішніх справ України у системі органів виконавчої влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.207-212.Завантажити
28)Процедури прийняття управлінських рішень в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.213-218.Завантажити
29)Сполучення формальних і неформальних компонентів організаційної структури підрозділів ОВС як один із чинників підвищення ефективності їх діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.218-224.Завантажити
30)Теоретичні засади адміністративних процедур// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.225-235.Завантажити
31)Організаційні аспекти діяльності органів прокуратури// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.235-241.Завантажити
32)Місце митного права в правовій системі України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.241-247.Завантажити
33)Види та класифікація адміністративних правопорушень у сфері земельних відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.247-251.Завантажити
34)Значення психологічного та вікового розвитку особи неповнолітнього як суб’єкта адміністративної відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.251-258.Завантажити
35)Правові аспекти удосконалення правового статусу природоохоронної прокуратури України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.258-266.Завантажити
36)Особистість як суб’єкт державного й правового творення: мета і ресурси// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.26-30.Завантажити
37)Контрольно-наглядові управлінські процедури в органах прокуратури// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.267-275.Завантажити
38)Особливості планування діяльності дільничих інспекторів міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.276-283.Завантажити
39)Організаційні засади та форми координаційної діяльності органів внутрішніх справ на регіональному рівні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.283-288.Завантажити
40)Заходи адміністративного примусу в діяльності органів державної податкової служби України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.288-297.Завантажити
41)Сутність, поняття і напрямки взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю у процесі правозахисної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.297-302.Завантажити
42)Конституційний принцип забезпечення доведеності вини, його зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.30-37.Завантажити
43)Загальна характеристика стандартів Європейського Союзу в сфері доступності судового захисту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.303-309.Завантажити
44)Діяльність спеціалізованого суду Німеччини з вирішення сімейних спорів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.309-315.Завантажити
45)Види цивільних правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.315-323.Завантажити
46)Визначення поняття «право інтелектуальної власності»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.323-328.Завантажити
47)Проблемні аспекти визначення автора твору архітектури в законодавстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.328-335.Завантажити
48)Обмеження майнових прав фізичних осіб (ретроспективний аналіз цивільного права дореволюційного періоду)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.335-343.Завантажити
49)Конституційні засади вільного використання об’єктів авторського права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.343-348.Завантажити
50)Адміністративно-господарські санкції як одна із форм господарсько-правової відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.348-354.Завантажити
51)Захист прав споживачів при теплопостачанні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.354-359.Завантажити
52)Здійснення цивільних прав адвокатами при наданні ними послуг клієнтам за чинним законодавством// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.359-364.Завантажити
53)Правочини з вадами волі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.364-369.Завантажити
54)Поняття належної реклами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.369-376.Завантажити
55)Класифікація гарантій депутатської діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.37-47.Завантажити
56)Причини існування інституту тягаря утримання майна// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.376-382.Завантажити
57)Деякі основні поняття ринку фінансових послуг// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.382-389.Завантажити
58)Зайнятість населення як одна з основних проблем європейського співтовариства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.390-395.Завантажити
59)Особи старших вікових груп як важлива складова трудових ресурсів сучасної держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.395-400.Завантажити
60)Правове регулювання використання хімікатів в історії законодавства Європейського Союзу про охорону навколишнього середовища// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.401-407.Завантажити
61)Сутність та види юридичних гарантій, які передбачені для працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.407-415.Завантажити
62)Болонський процес у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: недоліки, переваги та перспективи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.416-419.Завантажити
63)Дослідження готовності працівників міліції до дій в екстремальних умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.420-430.Завантажити
64)Правове становище захисника в міжнародному кримінально-процесуальному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.48-52.Завантажити
65)Статус платника податку з доходів фізичних осіб// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.53-58.Завантажити
66)Притримання: зміст правовідношення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.58-65.Завантажити
67)Співвідношення структурних елементів податкового обов'язку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.65-73.Завантажити
68)Національна ідея та глобалізація// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.74-78.Завантажити
69)Роль конституційних звичаїв у закріпленні форми правління// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.78-85.Завантажити
70)Методологія дослідження механізму протидії злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.8-13.Завантажити
71)Інститути античної демократії на українських теренах: історико-правовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.85-92.Завантажити
72)Становлення та історичний розвиток кримінальної відповідальності за викрадення (середина XVIII – початок XX ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.92-97.Завантажити
73)Особливості взаємодії при розслідуванні злочинів у банківській сфері// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Випуск 36 .— С.98-102.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід