1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .—
3) Дострокове припинення повноважень депутата як засіб забезпечення фракційної (партійної) дисципліни в практиці зарубіжних країн // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.10-14.
4) Значення фактичних данних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як елементу предмету доказування, в кримінальній справі // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.101-103.
5) Суперечності та прогалини у нормативному регулюванні діяльності ОВС щодо нагляду за технічним станом транспортних засобів в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.104-106.
6) Участь глухонімих у цивільному процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.107-109.
7) Правове забезпечення мінімізації конфліктів інтересів у правовідносинах за участі компанії з управління активами інститутів спільного інвестування // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.110-113.
8) Форми правочинів в праві України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.113-115.
9) Исполнительное право России: современное состояние и кодификационные перспективы // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.116-120.
10) Правове регулювання оформлення трудових відносин з лікарями // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.120-125.
11) Надання соціальних послуг в Україні: реалії та перспективи // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.125-128.
12) Організаційно-правові підстави звільнення: їх зміст, умови застосування та місце в загальній класифікації підстав припинення трудового договору // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.129-137.
13) Вдосконалення застосування у законодавстві України категорії "обмеження" щодо майнових прав осіб // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.138-140.
14) Роль органів суддівського самоврядування у забезпеченні незалежності суддів // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.14-18.
15) Ефективність правового регулювання податкової застави при здійсненні ліквідації основних засобів платникам податків // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.141-143.
16) Договор ренти у цивільному праві України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.144-147.
17) Дослідження концептуальних засад визначення поняття й сутності основних принципів галузі трудового права // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.147-151.
18) Екологічна правова відповідальність при геологічному вивченні надр // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.151-154.
19) Класифікація видів дозвільної діяльності щодо підприємництва // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.154-157.
20) Політико-правові аспекти організації українських національних районів в РСФРР у 20-х-на початку 30-х років XX століття // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.158-161.
21) Регламентація системи місць позбавлення волі в Кримінальному уложенні та інших нормативних актах російської імперії кінця XIX - початку XX ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.162-166.
22) Сутнісні ознаки республіканської форми правління на прикладі давньогрецьких держав // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.167-172.
23) Правовий аналіз податкової політики України в період Великої Вітчизняної війни // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.172-174.
24) Щодо питання про взаємозв'язок екологічної та економічної складових національної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.175-177.
25) Суспільно-економічні детермінанти розвитку організованої економічної злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.177-181.
26) Корупція як суспільно небезпечний інститут тіньової економіки // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.181-183.
27) Окремі види правопорушень у фінансово-кредитній галузі країни // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.184-186.
28) Правові та психологічні проблеми, пов'язані з використанням вогнепальної зброї працівниками міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.187-189.
29) Историко-психологические аспекты суицидального поведения личного состава подразделений повышенного риска // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.189-192.
30) Тенденції становлення правосвідомості княжої доби як республіканської // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.19-21.
31) Організація діяльності Інтерполу в Україні щодо розшуку культурних цінностей // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.22-25.
32) Обставини формування девіантної поведінки особистості злочинця молодіжного віку // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.26-32.
33) Ошибка в умышленных и неосторожных преступлениях: интеллектуальный и волевой признаки // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.33-36.
34) Виды наказаний, применяемых при замене неотбытой части наказания более мягким // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.36-39.
35) Суб'єкти відповідальності за вчинення адміністративних проступків // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.40-42.
36) Криминальное предпринимательство: криминологический аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.43-45.
37) Проблемные аспекты установления вреда по делам о компьютерних преступлениях // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.46-48.
38) Нормативно-правові засади трансформації Положення про МВС України: зв'язок з практикою реформування системи // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.48-58.
39) Кримінально-процесуальні докази: гносеологічна природа та понятійна структура // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.59-61.
40) Деякі моральні принципи поведінки членів громадських формувань з охорони громадського порядку // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.62-64.
41) Щодо з'ясування змісту громадської безпеки та засоби її забезпечення в адміністративній діяльності української міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.65-68.
42) Поняття, значення та види управлінських процедур в діяльності органів прокуратури // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.69-72.
43) Проблеми контррозвідувального захисту економічної інформації як об'єкту промислової власності // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.7-9.
44) Питання латентності згвалтування // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.72-76.
45) Социальные детерминанты правонарушений в органах внутренних дел Украины // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.76-80.
46) Особливості комунікації між експертом та іншими учасниками процесу // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.80-84.
47) Законні інтереси засуджених // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.85-86.
48) Особливості реалізації прокурором функції представництва інтересів громадянина або держави в суді // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.87-89.
49) Особа злочинця як один зі структурних елементів криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з діяльністю підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.90-94.
50) Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.94-98.
51) Деякі проблеми судово-експертної діяльності та шляхи їх подолання // Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.98-101.
 
Пошук в електроному каталозі