1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— Завантажити
3)Дострокове припинення повноважень депутата як засіб забезпечення фракційної (партійної) дисципліни в практиці зарубіжних країн// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.10-14.Завантажити
4)Значення фактичних данних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як елементу предмету доказування, в кримінальній справі// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.101-103.Завантажити
5)Суперечності та прогалини у нормативному регулюванні діяльності ОВС щодо нагляду за технічним станом транспортних засобів в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.104-106.Завантажити
6)Участь глухонімих у цивільному процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.107-109.Завантажити
7)Правове забезпечення мінімізації конфліктів інтересів у правовідносинах за участі компанії з управління активами інститутів спільного інвестування// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.110-113.Завантажити
8)Форми правочинів в праві України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.113-115.Завантажити
9)Исполнительное право России: современное состояние и кодификационные перспективы// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.116-120.Завантажити
10)Правове регулювання оформлення трудових відносин з лікарями// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.120-125.Завантажити
11)Надання соціальних послуг в Україні: реалії та перспективи// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.125-128.Завантажити
12)Організаційно-правові підстави звільнення: їх зміст, умови застосування та місце в загальній класифікації підстав припинення трудового договору// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.129-137.Завантажити
13)Вдосконалення застосування у законодавстві України категорії "обмеження" щодо майнових прав осіб// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.138-140.Завантажити
14)Роль органів суддівського самоврядування у забезпеченні незалежності суддів// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.14-18.Завантажити
15)Ефективність правового регулювання податкової застави при здійсненні ліквідації основних засобів платникам податків// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.141-143.Завантажити
16)Договор ренти у цивільному праві України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.144-147.Завантажити
17)Дослідження концептуальних засад визначення поняття й сутності основних принципів галузі трудового права// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.147-151.Завантажити
18)Екологічна правова відповідальність при геологічному вивченні надр// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.151-154.Завантажити
19)Класифікація видів дозвільної діяльності щодо підприємництва// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.154-157.Завантажити
20)Політико-правові аспекти організації українських національних районів в РСФРР у 20-х-на початку 30-х років XX століття// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.158-161.Завантажити
21)Регламентація системи місць позбавлення волі в Кримінальному уложенні та інших нормативних актах російської імперії кінця XIX - початку XX ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.162-166.Завантажити
22)Сутнісні ознаки республіканської форми правління на прикладі давньогрецьких держав// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.167-172.Завантажити
23)Правовий аналіз податкової політики України в період Великої Вітчизняної війни// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.172-174.Завантажити
24)Щодо питання про взаємозв'язок екологічної та економічної складових національної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.175-177.Завантажити
25)Суспільно-економічні детермінанти розвитку організованої економічної злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.177-181.Завантажити
26)Корупція як суспільно небезпечний інститут тіньової економіки// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.181-183.Завантажити
27)Окремі види правопорушень у фінансово-кредитній галузі країни// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.184-186.Завантажити
28)Правові та психологічні проблеми, пов'язані з використанням вогнепальної зброї працівниками міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.187-189.Завантажити
29)Историко-психологические аспекты суицидального поведения личного состава подразделений повышенного риска// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.189-192.Завантажити
30)Тенденції становлення правосвідомості княжої доби як республіканської// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.19-21.Завантажити
31)Організація діяльності Інтерполу в Україні щодо розшуку культурних цінностей// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.22-25.Завантажити
32)Обставини формування девіантної поведінки особистості злочинця молодіжного віку// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.26-32.Завантажити
33)Ошибка в умышленных и неосторожных преступлениях: интеллектуальный и волевой признаки// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.33-36.Завантажити
34)Виды наказаний, применяемых при замене неотбытой части наказания более мягким// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.36-39.Завантажити
35)Суб'єкти відповідальності за вчинення адміністративних проступків// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.40-42.Завантажити
36)Криминальное предпринимательство: криминологический аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.43-45.Завантажити
37)Проблемные аспекты установления вреда по делам о компьютерних преступлениях// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.46-48.Завантажити
38)Нормативно-правові засади трансформації Положення про МВС України: зв'язок з практикою реформування системи// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.48-58.Завантажити
39)Кримінально-процесуальні докази: гносеологічна природа та понятійна структура// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.59-61.Завантажити
40)Деякі моральні принципи поведінки членів громадських формувань з охорони громадського порядку// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.62-64.Завантажити
41)Щодо з'ясування змісту громадської безпеки та засоби її забезпечення в адміністративній діяльності української міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.65-68.Завантажити
42)Поняття, значення та види управлінських процедур в діяльності органів прокуратури// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.69-72.Завантажити
43)Проблеми контррозвідувального захисту економічної інформації як об'єкту промислової власності// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.7-9.Завантажити
44)Питання латентності згвалтування// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.72-76.Завантажити
45)Социальные детерминанты правонарушений в органах внутренних дел Украины// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.76-80.Завантажити
46)Особливості комунікації між експертом та іншими учасниками процесу// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.80-84.Завантажити
47)Законні інтереси засуджених// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.85-86.Завантажити
48)Особливості реалізації прокурором функції представництва інтересів громадянина або держави в суді// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.87-89.Завантажити
49)Особа злочинця як один зі структурних елементів криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з діяльністю підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.90-94.Завантажити
50)Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.94-98.Завантажити
51)Деякі проблеми судово-експертної діяльності та шляхи їх подолання// Право і безпека : наук. журн. - 2006. - № 3 т. 5 .— С.98-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід