1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— Завантажити
3)Новини наукового життя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— Завантажити
4)Нащі автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— Завантажити
5)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— Завантажити
6)Правовий статус службовців органів міського самоврядування в Російській імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ століття (на матеріалах органів самоврядування Луганська)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.106-111.Завантажити
7)Децентралізація державного управління в России (лютий - листопад 1917 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.111-116.Завантажити
8)Адміністративно-правові умови розвитку союзів споживчих товариств Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— C.117-123.Завантажити
9)Імплементація міжнародних норм з прав людини у законодавство України: деякі теоретичні аспекти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.12-19.Завантажити
10)Завершення боротьби з «правою опозицією» (1930 р.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.124-132.Завантажити
11)Х. Раковський у державотворенні Радянської України: боротьба проти автономізації України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.132-140.Завантажити
12)Харківське українське наукове юридичне товариство в період національного державотворення 1917-1918 рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.140-145.Завантажити
13)Становлення і розвиток міжнародного кримінального права як науки про міжнародні злочини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.145-150.Завантажити
14)Нормативно-правове регулювання дисциплінарної відповідальності атестованих працівників міліції України в 20-х роках ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.151-156.Завантажити
15)Із історії впровадження суду присяжних в ході судової реформи 1864 року// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.156-165.Завантажити
16)Довічне позбавлення волі: проблеми правового регулювання та практика виконання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.166-174.Завантажити
17)Щодо питання про мотиви викрадення людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.174-182.Завантажити
18)Типові сліди злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.182-189.Завантажити
19)Забезпечення доведеності вини – конституційний принцип кримінального судочинства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.19-25.Завантажити
20)Слідчо-оперативна группа: правовий иа організаційний аспекти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.190-195.Завантажити
21)Щире каяття як складовий елемент підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.196-201.Завантажити
22)Проблемні питання закриття кримінальної справи суддею у стадії попереднього розгляду// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.201-205.Завантажити
23)Сучасний зміст міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.205-211.Завантажити
24)Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза у вирішенні питання про осудність особи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.211-216.Завантажити
25)Деякі проблеми визначення функцій ДПА України у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.216-221.Завантажити
26)Окремі питання управління у Стародавньому Римі та їх місце в історії адміністративного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.222-229.Завантажити
27)Деякі проблеми підвищення ефективності заходів адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.229-235.Завантажити
28)Удосконалення процедури складання протоколу в справах про адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.235-240.Завантажити
29)Адміністративна юстиція як засіб захисту прав громадян від «правового свавілля» органів державного управління// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.240-248.Завантажити
30)Щодо проблеми правового регулювання порядку придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання деяких об'єктів дозвільної системи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.248-254.Завантажити
31)Поняття цивільно-правового регулювання суспільних відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.25-37.Завантажити
32)Історико-правовий аспект створення та розвитку спеціальних підрозділів міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.254-262.Завантажити
33)Принципи апеляційного провадження в адміністративному судочинстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.262-269.Завантажити
34)Прикордонна кооперація: єврорегіони як мости комунікації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.270-276.Завантажити
35)Теоретичні засади формування стратегії державної інвестиціонної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.276-282.Завантажити
36)Профорієнтаційна робота в органах державної служби України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.282-287.Завантажити
37)Принципи, стадії та правове регулювання управлінських процедур в органах прокуратури// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.287-295.Завантажити
38)Підвищення якості навчання завдяки ефективності контролю знань// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.295-302.Завантажити
39)Ефективність інформаційної взаємодії правоохоронних органів з громадськістю: нормативно-правові засади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.302-309.Завантажити
40)Організаційно-правові механізми забезпечення соціальних гарантій в охороні здоров’я// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.309-318.Завантажити
41)Правове регулювання роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.318-323.Завантажити
42)Методи і норми міжнародного приватного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.324-330.Завантажити
43)Конструкція способів забезпечення виконання зобовязань у цивільному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.330-337.Завантажити
44)Особливості організаційно-правової форми вищих навчальних закладів приватної форми власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.338-343.Завантажити
45)Становлення інституту відшкодування моральної шкоди у справах про захист честі, гідності та ділової репутації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.344-353.Завантажити
46)Походження цивільно-правових термінів «торги» і «тендер» та їх сучасне тлумачення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.353-358.Завантажити
47)Принцип справедливості при застосуванні юридичної відповідальності у трудових відносинах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.359-364.Завантажити
48)Сутність та система професійного навчання персоналу органів прокуратури// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.364-372.Завантажити
49)Застосування кримінального права в системі форм реалізації права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.37-44.Завантажити
50)Загальні проблеми нормативно-правового забезпечення працевлаштування в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.373-377.Завантажити
51)Взаємодія природоохоронних підрозділів прокуратури з іншими державними органами щодо збору та аналізу екологічно інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.378-383.Завантажити
52)Формування змісту світоглядних засад філософії права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.384-391.Завантажити
53)Показники оцінки соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.391-397.Завантажити
54)Парламентське право: регулює чи декларує?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.398-402.Завантажити
55)Система ознак правової держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.44-50.Завантажити
56)Гарантії виборчих прав громадян України і досвід їх реалізації в зарубіжних країнах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.50-58.Завантажити
57)Міжнародно-правові стандарти забезпечення права на реабілітацію жертв зловживання владою// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.58-65.Завантажити
58)Забезпечення внутрішньої безпеки держави як вид адміністративно-політичної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.66-72.Завантажити
59)Об’єкт правовідносин за участю органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.72-77.Завантажити
60)Поняття та сутність джерел міжнародно-правового регулювання праці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.78-83.Завантажити
61)Проблема співвідношення цілей і засобів у правоохоронній діяльності: соціолого-правовий аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.8-12.Завантажити
62)Організаційна та функціональна структура слідчих підрозділів ОВС України: загально-теоретичний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.83-88.Завантажити
63)Міжнародно-правові стосунки елленів та скіфів у північнопонтійському регіоні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.89-97.Завантажити
64)Організаційно-правові засади управління державними фінансами у Гетьманщині та введення Російської імперської системи (остання третина XVIII ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 33 .— С.97-106.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід