1)Законодавство країн СНД про відповідальність за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку: порівняльний аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— Завантажити
2)Від права античності до права сучасності : Гавриленко О. А. Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. н.е.). Монографія. Харків: Парус, 2006. – 325 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— Завантажити
3)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— Завантажити
4)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— Завантажити
5)Новини наукового життя Університету// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— Завантажити
6)На книжкову полицю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— Завантажити
7)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— Завантажити
8)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— Завантажити
9)Сутність та види ситуацій перевірки показань на місці на досудовому слідстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.104-109.Завантажити
10)Правова держава: теоретична конструкція та практика (історичний екскурс)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.11-16.Завантажити
11)Поняття міжнародного розшуку, арешту та конфіскації одержаних злочинним шляхом грошових коштів та майна: окремі кримінально-процесуальні аспекти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.110-114.Завантажити
12)Способи злочинної інтеграції в інституті співучасті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.114-124.Завантажити
13)Цілі та форми залучення фахівців захисником// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.124-130.Завантажити
14)Психічне насильство у кримінальному праві: поняття та ознаки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.130-134.Завантажити
15)Сучасні проблеми застосування засобів дистанційного сканування при розкритті злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.134-138.Завантажити
16)Особливості об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 330 КК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.138-143.Завантажити
17)Деякі питання еволюції наукових поглядів на інститут адміністративної відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.144-151.Завантажити
18)Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються міліцією в процесі здійснення адміністративного нагляду// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.152-159.Завантажити
19)Судовий контроль при розгляді справ про адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.159-165Завантажити
20)Деякі проблеми визначення видів суб’єктів доказування в адміністративному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.165-171.Завантажити
21)Принципи захисту прав людини та суверенітету держави у сучасному світі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.17-22.Завантажити
22)Короткий нарис державної адміністрації у Візантійській імперії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.171-177.Завантажити
23)Про значення правової культури для забезпечення прав і свобод громадян в адміністративному процессі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.177-182.Завантажити
24)Профілактика правопорушень серед неповнолітніх на залізничному транспорті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.182-187.Завантажити
25)Компетенція суб'єктів управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.188-194.Завантажити
26)Прокуратура України на шляху до європейських стандартів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.194-199.Завантажити
27)Організаційно-правові питання реалізації господарської компетенції місцевих державних адміністрацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.199-206.Завантажити
28)Службові права посадових осіб як особливої категорії найманих працівників// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.207-212.Завантажити
29)Правові принципи проведення податкових перевірок// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.212-222.Завантажити
30)Адат як джерело права мусульманських народів, що проживають в країнах СНД// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.22-27.Завантажити
31)Юридичні гарантії як елемент правового статусу посадової особи митної служби України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.222-230.Завантажити
32)Нелегальна міграція: чинники та масштаби у сучасній України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.230-235Завантажити
33)Порівняльна характеристика європейської та американської моделей імміграції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.235-243.Завантажити
34)Прблематика обмежень майнових прав фізичних осіб в аспекті адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.244-251.Завантажити
35)Проблема розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави Україна та юридичних осіб з державною участю в міжнародному приватному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.251-258.Завантажити
36)Проблеми застосування в законодавстві України поняття твору архітектури як об'єкта авторського права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.258-265.Завантажити
37)Зміст принципів справедливості, добросовісності і розумності договірних зобов'язаннях за Цивільним кодексом України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.265-273Завантажити
38)Громадський рух як суб’єкт правових і державних змін у «Маніфесті комуністичної партії»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.27-31.Завантажити
39)До проблеми вільного використання об'єктів авторського права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.273-279Завантажити
40)Свобода переговорів при укладенні договору та її правові обмеження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.279-287Завантажити
41)Чи є принцип змагальності в окремому провадженні?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.287-292Завантажити
42)Правова природа держави як суб'єкта права інтелектуальної власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.292-298.Завантажити
43)Особливості правового регулювання транспортно-експедиторської діяльності на автомобільному транспорті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.299-304.Завантажити
44)Заходи примусу в цивільному процесуальному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.304-308.Завантажити
45)Захист честі, гідності та ділової репутації працівників міліції у системі МВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.309-316.Завантажити
46)Роль рішень Конституційного Суду та постанов Пленуму Верховного Суду України у реалізації міжнародних стандартів у трудовому законодавстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.317-324.Завантажити
47)Щодо визначення поняття масових заходів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.32-38.Завантажити
48)Історичні передумови і об'єктивна необхідність диференціації правового регулювання трудових і службово-трудових відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.324-332.Завантажити
49)Визначення поняття «ринок праці» у сучасній науці трудового права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.332-336.Завантажити
50)Співвідношення міжнародного приватного і національного права у сфері регулювання трудових правовідносин працівників-мігрантів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.337-341.Завантажити
51)Проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.342-347.Завантажити
52)Професійна ідентифікація особистості у правоохоронній сфері// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.347-354.Завантажити
53)Удосконалення нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки України в умовах євроінтеграції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.38-45.Завантажити
54)Боспоро-римські взаємини у другій половині I ст. до н.е. – третій чверті III ст. н.е.: історико-правове дослідження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С46-53.Завантажити
55)Ради України в умовах зміцнення тоталітарного режиму (1929-1933 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.53-66.Завантажити
56)Історико-правова характеристика податкової системи України напередодні Великої Вітчизняної війни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.66-71.Завантажити
57)Проблема співвідношення правового впливу та правового регулювання у теорії права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.7-11.Завантажити
58)Набуття майна одиницями територіального самоврядування Республіки Польща// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.71-77.Завантажити
59)Профілактична діяльність слідчого у справах про злочини, пов'язані з незаконним використанням бюджетних коштів службовими особами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.78-82.Завантажити
60)Характеристика способів використання підроблених документів при вчиненні злочинів у сфері підприємництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.82-87.Завантажити
61)Типові слідчі ситуації розслідування вбивств, учинених неповнолітніми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 34 .— С.96-104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід