1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .—
3) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .—
4) Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2005 році // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .—
5) Місце ОВС України у реалізації державної інформаційної політики в сучасних умовах // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 10-13.
6) Класифікація правовідносин за участю органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 100-103.
7) Кримінально-правова протидія незаконній міграції в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 103-106.
8) Правові засади здійснення оперативних перевірок як різновиду податкових перевірок // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 106-109.
9) Предмет складу злочину забруднення атмосферного повітря як найважливіша складова безпеки діяльності всього живого // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 109-112.
10) Прокурорский надзор за исполнением законов, регламентирующих деятельность субъектов профилактики преступлений // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 113-116.
11) Система суб’єктів адміністративно-наглядової діяльності міліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 116-119.
12) Щодо визначення поняття працевлаштування // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 120-122.
13) Бервено С. М. Договір факторингу (цивільно-правова характеристика) // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 122-126.
14) Голопич Т. П. Еколого-правова термінологія в українській мові // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 126-128.
15) Проблеми діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 128-131.
16) Дозвільно-ліцензійні процедури як складова механізму адміністративно-правової охорони тваринного світу // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 131-134.
17) Закріплення принципу індивідуалізації платників податків при виконанні податкового обов’язку в законодавстві України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 135-137.
18) Державні цінні папери: актуальні питання теорії і практики // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 137-140.
19) Засоби масової інформації і кримінальна агресія особистості. Характер взаємного впливу та запобігання в структурі внутрішньої безпеки української держави // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 14-17.
20) К вопросу о фискальном характере общегосударственных сборов // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 141-142.
21) Історичний аналіз формування законодавства про надзвичайний стан на українських землях у ХV–ХХ століттях // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 143-146.
22) Періоди становлення інституту конституційних засад в екологічному праві // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 147-152.
23) Особенности специализации городских судов Левобережной Украины (1763–1782 гг.) // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 152-156.
24) До питання про причини трудових спорів // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 157-160.
25) До питання спадкового права за Статутом Великого князівства Литовського 1529 року // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 160-163.
26) Правове становище дитини у давньоруській сім’ї // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 164-168.
27) Генезис криміналістичної реєстрації: етапи розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 169-173.
28) Довузівська підготовка – етап професійного становлення сучасного працівника ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 174-176.
29) Особливості діагностики інтрапсихічних конфліктів працівників міліції та військовослужбовців строкової служби // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 176-179.
30) Специфіка української правосвідомості другої половини XVIII–XIX століть // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 18-21.
31) Про досвід надання психологічної допомоги військовим у бойовій обстановці в арміях США, Великобританії, Ізраїлю та Росії // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 180-182.
32) Служба психологічного забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ України: історія, сучаний стан та перспективи розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 183-185.
33) Социологическая интерпретация рынка труда в категориях теории поля Пьера Бурдье // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 186-188.
34) Гендерные особенности электронной коммуникации в Интернете // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 189-192.
35) Партнерство дільничинх інспекторів з населенням: критерії та шляхи формування // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 192-198.
36) Комплексна програма реабілітації дітей – жертв сексуальної експлуатації: поетапний аналіз // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 198-202.
37) Законний інтерес як елемент правового статусу посадової особи // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 21-24.
38) Детермінуючі фактори впливу на стан злочинності проти основ національної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 24-28.
39) Гарантії доступності як принципу організації й діяльності судової влади // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 28-34.
40) Теоретичні й практичні аспекти розгляду та прийняття законів Верховною Радою України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 34-38.
41) Система правового виховання (теоретична модель) // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 38-42.
42) Причинні зв'язки як проблемний аспект теорії правомірної бездіяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 43-46.
43) Сутність і значення контролю за фінансово-господарською діяльністю // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 46-49.
44) Юридическая ошибка и особенности квалификации при ее наличии // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 50-52.
45) Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів карного розшуку щодо попередження та розкриття шахрайства // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 52-55.
46) Рекомендації щодо законодавчого закріплення статусу «додаткового захисту» осіб в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 56-58.
47) Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України): огляд нововведень // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 59-61.
48) Досвід України в реформуванні системи Міністерства внутрішніх справ: вимір 2002–2005 років // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 62-73.
49) Додаткове «стимулювання» поліцейських: різні погляди на одну проблему // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 7-9.
50) Про тактичні операції у структурі розслідування економічних злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 73-75.
51) Проблеми визначення теоретичного поняття «система органів внутрішніх справ» // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 75-77.
52) Відмежування ознаки складу злочину «особливо жорстока поведінка» від «жорстокої поведінки» у контексті суспільної небезпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 78-81.
53) Деякі шляхи удосконалювання використання спеціальних знань // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 82-85.
54) Новітнє обґрунтування поняття «злочини, що стосуються навколишнього природного середовища» у контексті суспільної небезпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 85-89.
55) Актуальні питання щодо удосконалення діяльності патрульно-постової служби міліції громадської безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 89-91.
56) Поняття способу підробки документів, що використовуються при вчиненні злочинів у сфері підприємництва // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 92-94.
57) Шляхи вирішення проблем правового регулювання діяльності оперативних підрозділів ОВС України при застосуванні особистого пошуку // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 95-99.
 
Пошук в електроному каталозі