1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— Завантажити
3)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— Завантажити
4)Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2005 році// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— Завантажити
5)Місце ОВС України у реалізації державної інформаційної політики в сучасних умовах// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 10-13.Завантажити
6)Класифікація правовідносин за участю органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 100-103.Завантажити
7)Кримінально-правова протидія незаконній міграції в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 103-106.Завантажити
8)Правові засади здійснення оперативних перевірок як різновиду податкових перевірок// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 106-109.Завантажити
9)Предмет складу злочину забруднення атмосферного повітря як найважливіша складова безпеки діяльності всього живого// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 109-112.Завантажити
10)Прокурорский надзор за исполнением законов, регламентирующих деятельность субъектов профилактики преступлений// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 113-116.Завантажити
11)Система суб’єктів адміністративно-наглядової діяльності міліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 116-119.Завантажити
12)Щодо визначення поняття працевлаштування// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 120-122.Завантажити
13)Бервено С. М. Договір факторингу (цивільно-правова характеристика)// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 122-126.Завантажити
14)Голопич Т. П. Еколого-правова термінологія в українській мові// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 126-128.Завантажити
15)Проблеми діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 128-131.Завантажити
16)Дозвільно-ліцензійні процедури як складова механізму адміністративно-правової охорони тваринного світу// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 131-134.Завантажити
17)Закріплення принципу індивідуалізації платників податків при виконанні податкового обов’язку в законодавстві України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 135-137.Завантажити
18)Державні цінні папери: актуальні питання теорії і практики// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 137-140.Завантажити
19)Засоби масової інформації і кримінальна агресія особистості. Характер взаємного впливу та запобігання в структурі внутрішньої безпеки української держави// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 14-17.Завантажити
20)К вопросу о фискальном характере общегосударственных сборов// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 141-142.Завантажити
21)Історичний аналіз формування законодавства про надзвичайний стан на українських землях у ХV–ХХ століттях// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 143-146.Завантажити
22)Періоди становлення інституту конституційних засад в екологічному праві// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 147-152.Завантажити
23)Особенности специализации городских судов Левобережной Украины (1763–1782 гг.)// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 152-156.Завантажити
24)До питання про причини трудових спорів// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 157-160.Завантажити
25)До питання спадкового права за Статутом Великого князівства Литовського 1529 року// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 160-163.Завантажити
26)Правове становище дитини у давньоруській сім’ї// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 164-168.Завантажити
27)Генезис криміналістичної реєстрації: етапи розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 169-173.Завантажити
28)Довузівська підготовка – етап професійного становлення сучасного працівника ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 174-176.Завантажити
29)Особливості діагностики інтрапсихічних конфліктів працівників міліції та військовослужбовців строкової служби// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 176-179.Завантажити
30)Специфіка української правосвідомості другої половини XVIII–XIX століть// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 18-21.Завантажити
31)Про досвід надання психологічної допомоги військовим у бойовій обстановці в арміях США, Великобританії, Ізраїлю та Росії// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 180-182.Завантажити
32)Служба психологічного забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ України: історія, сучаний стан та перспективи розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 183-185.Завантажити
33)Социологическая интерпретация рынка труда в категориях теории поля Пьера Бурдье// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 186-188.Завантажити
34)Гендерные особенности электронной коммуникации в Интернете// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 189-192.Завантажити
35)Партнерство дільничинх інспекторів з населенням: критерії та шляхи формування// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 192-198.Завантажити
36)Комплексна програма реабілітації дітей – жертв сексуальної експлуатації: поетапний аналіз// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 198-202.Завантажити
37)Законний інтерес як елемент правового статусу посадової особи// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 21-24.Завантажити
38)Детермінуючі фактори впливу на стан злочинності проти основ національної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 24-28.Завантажити
39)Гарантії доступності як принципу організації й діяльності судової влади// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 28-34.Завантажити
40)Теоретичні й практичні аспекти розгляду та прийняття законів Верховною Радою України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 34-38.Завантажити
41)Система правового виховання (теоретична модель)// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 38-42.Завантажити
42)Причинні зв'язки як проблемний аспект теорії правомірної бездіяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 43-46.Завантажити
43)Сутність і значення контролю за фінансово-господарською діяльністю// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 46-49.Завантажити
44)Юридическая ошибка и особенности квалификации при ее наличии// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 50-52.Завантажити
45)Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів карного розшуку щодо попередження та розкриття шахрайства// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 52-55.Завантажити
46)Рекомендації щодо законодавчого закріплення статусу «додаткового захисту» осіб в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 56-58.Завантажити
47)Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України): огляд нововведень// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 59-61.Завантажити
48)Досвід України в реформуванні системи Міністерства внутрішніх справ: вимір 2002–2005 років// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 62-73.Завантажити
49)Додаткове «стимулювання» поліцейських: різні погляди на одну проблему// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 7-9.Завантажити
50)Про тактичні операції у структурі розслідування економічних злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 73-75.Завантажити
51)Проблеми визначення теоретичного поняття «система органів внутрішніх справ»// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 75-77.Завантажити
52)Відмежування ознаки складу злочину «особливо жорстока поведінка» від «жорстокої поведінки» у контексті суспільної небезпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 78-81.Завантажити
53)Деякі шляхи удосконалювання використання спеціальних знань// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 82-85.Завантажити
54)Новітнє обґрунтування поняття «злочини, що стосуються навколишнього природного середовища» у контексті суспільної небезпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 85-89.Завантажити
55)Актуальні питання щодо удосконалення діяльності патрульно-постової служби міліції громадської безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 89-91.Завантажити
56)Поняття способу підробки документів, що використовуються при вчиненні злочинів у сфері підприємництва// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 92-94.Завантажити
57)Шляхи вирішення проблем правового регулювання діяльності оперативних підрозділів ОВС України при застосуванні особистого пошуку// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 6 т. 4 .— С. 95-99.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід