1) Рецензія на монографію М. М. Феськова «Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації» // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .—
2) Рецензія на навчальний посібник М. В. Джиги та Н. Б. Болотіної «Соціальний захист працівників органів внутрішніх справ за законодавством України» // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .—
3) Рецензія на монографію С. М. Стахівського «Теорія і практика кримінально-процесуального доказування» // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .—
4) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .—
5) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .—
6) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .—
7) Захищені та подані до захисту дисертації працівників Національного університету внутрішніх справ у 2005 році // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .—
8) Конституція України – основа гарантування прав і свобод людини і громадянина // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.10-12.
9) Загальні тенденції правового регулювання початкової підготовки персоналу ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.103-105.
10) Правовий статус підрозділів природоохоронної прокуратури // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.106-109.
11) Особливості організації розслідування бандитизму // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.110-113.
12) Факторы, влияющие на сферу борьбы с хищениями // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.113-115.
13) Проблемы оповещения о предстоящих торгах // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.116-119.
14) Науковий коментар ст. 626 Цивільного кодексу України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.119-122.
15) Організаційно-правові засади управління співробитництвом ОВС України з правоохоронними органами країн Співдружності Незалежних Держав // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.12-17.
16) Гендерна рівність в процесі реалізації трудової функції // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.123-126.
17) Переведення працівників на іншу роботу як форма ефективного використання та розподілу трудового потенціалу // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.127-129.
18) Державні нагороди як найвища форма правового заохочення // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.129-133.
19) До поняття трудового спору // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.133-136.
20) К вопросу о содержании предмета и метода хозяйственного права // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.136-144.
21) Щодо визначення понятійного апарату інституту трудових спорів // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.144-148.
22) Поняття культурної спадщини за міжнародним та українським законодавством // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.148-152.
23) Правове регулювання дисципліни праці в соціалістичних кодексах про працю в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.153-156.
24) Суд присяжних: законодавче закріплення і проблеми впровадження у кримінальне судочинство України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.156-163.
25) Поняття виробничого кооперативу у цивільному праві // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.163-166.
26) Правовий статус журналіста як особливого суб'єкта інформаційних правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.166-170.
27) Деякі питання класифікації функцій держави та форм і методів їх здійснення // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.17-19.
28) Актуальні проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.170-174.
29) Застосування критеріїв підвідомчості господарських справ у судовій практиці // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.174-177.
30) Поняття охоронної функції трудового права і кодифікація законодавства України про працю в умовах ринкових відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.178-181.
31) Щодо відповідності законодавства України про працю міжнародно-правовим актам // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.182-185.
32) Щодо відповідності законодавства України про працю міжнародно-правовим актам //Право і безпека . - 2005 . - № 5 .— С.182-185.
33) Развитие двигательно-координационных способностей курсантов посредством обучения приемам физического воздействия на вооруженного ножом противника // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.186-188.
34) Самооценка как один из факторов, определяющих успешность профессиональной деятельности следователя // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.189-191.
35) Зміни особистості наркомана й алкоголіка // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.191-193.
36) Гендерні детермінанти насильницької поведінки в сім'ї // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.194-197.
37) Організаційно-правові засади удосконалення діяльності Національного центрального бюро Інтерполу в Україні як суб'єкта управління // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.20-23.
38) Інститут правового регулювання грошового обороту в системі фінансового права // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.24-28.
39) Основи організації і діяльності місцевих рад: теоретико-правовий аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.28-32.
40) Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів президента в республіках зі змішаною формою правління // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.32-35.
41) Доступність правосуддя у контексті Європейської конвенції з прав людини // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.35-40.
42) Засоби масової інформації у демократичному суспільстві: правове регулювання діяльності та співвідношення з гілками державної влади в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.40-44.
43) Европол: организационно-правовые основы деятельности // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.44-48.
44) Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в адміністративному процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.49-51.
45) Визначення провокації злочину в кримінальному праві України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.51-54.
46) Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в стадії порушення кримінальної справи про економічні злочини // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.54-56.
47) Щодо оптимізації трудових операцій слідчих органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.57-60.
48) Предмет, об'єкт та суб'єкти контролю в сфері оподаткування // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.61-64.
49) Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступности (теоретический и правовой аспекты) // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.64-68.
50) Зачем полицейскому оружие? // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.68-72.
51) Сучасний погляд на управління правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.7-9.
52) Сутність і процесуальне значення додатків до протоколів оперативно-розшукових дій // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.72-76.
53) Співробитництво з населенням на засадах партнерства як місія реформованої міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.76-83.
54) Кадрова політика в органах досудового слідства МВС України: сутність та загальна характеристика // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.84-86.
55) Матеріальна підстава умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.87-89.
56) Щодо визначення поняття «правоохоронні органи» // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.90-93.
57) Сутність та загальна характеристика правозастосовчої діяльності податкових органів // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.93-96.
58) Адміністративний розсуд: нормативна основа та її удосконалення // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.96-99.
59) Методи переконання та примусу у фіскальних правовідносинах між податковими органами та платниками податків // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.99-103.
 
Пошук в електроному каталозі