1)Рецензія на монографію М. М. Феськова «Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації»// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— Завантажити
2)Рецензія на навчальний посібник М. В. Джиги та Н. Б. Болотіної «Соціальний захист працівників органів внутрішніх справ за законодавством України»// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— Завантажити
3)Рецензія на монографію С. М. Стахівського «Теорія і практика кримінально-процесуального доказування»// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— Завантажити
4)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— Завантажити
5)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— Завантажити
6)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— Завантажити
7)Захищені та подані до захисту дисертації працівників Національного університету внутрішніх справ у 2005 році// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— Завантажити
8)Конституція України – основа гарантування прав і свобод людини і громадянина// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.10-12.Завантажити
9)Загальні тенденції правового регулювання початкової підготовки персоналу ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.103-105.Завантажити
10)Правовий статус підрозділів природоохоронної прокуратури// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.106-109.Завантажити
11)Особливості організації розслідування бандитизму// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.110-113.Завантажити
12)Факторы, влияющие на сферу борьбы с хищениями// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.113-115.Завантажити
13)Проблемы оповещения о предстоящих торгах// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.116-119.Завантажити
14)Науковий коментар ст. 626 Цивільного кодексу України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.119-122.Завантажити
15)Організаційно-правові засади управління співробитництвом ОВС України з правоохоронними органами країн Співдружності Незалежних Держав// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.12-17.Завантажити
16)Гендерна рівність в процесі реалізації трудової функції// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.123-126.Завантажити
17)Переведення працівників на іншу роботу як форма ефективного використання та розподілу трудового потенціалу// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.127-129.Завантажити
18)Державні нагороди як найвища форма правового заохочення// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.129-133.Завантажити
19)До поняття трудового спору// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.133-136.Завантажити
20)К вопросу о содержании предмета и метода хозяйственного права// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.136-144.Завантажити
21)Щодо визначення понятійного апарату інституту трудових спорів// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.144-148.Завантажити
22)Поняття культурної спадщини за міжнародним та українським законодавством// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.148-152.Завантажити
23)Правове регулювання дисципліни праці в соціалістичних кодексах про працю в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.153-156.Завантажити
24)Суд присяжних: законодавче закріплення і проблеми впровадження у кримінальне судочинство України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.156-163.Завантажити
25)Поняття виробничого кооперативу у цивільному праві// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.163-166.Завантажити
26)Правовий статус журналіста як особливого суб'єкта інформаційних правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.166-170.Завантажити
27)Деякі питання класифікації функцій держави та форм і методів їх здійснення// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.17-19.Завантажити
28)Актуальні проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.170-174.Завантажити
29)Застосування критеріїв підвідомчості господарських справ у судовій практиці// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.174-177.Завантажити
30)Поняття охоронної функції трудового права і кодифікація законодавства України про працю в умовах ринкових відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.178-181.Завантажити
31)Щодо відповідності законодавства України про працю міжнародно-правовим актам// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.182-185.Завантажити
32)Щодо відповідності законодавства України про працю міжнародно-правовим актам//Право і безпека . - 2005 . - № 5 .— С.182-185.
33)Развитие двигательно-координационных способностей курсантов посредством обучения приемам физического воздействия на вооруженного ножом противника// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.186-188.Завантажити
34)Самооценка как один из факторов, определяющих успешность профессиональной деятельности следователя// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.189-191.Завантажити
35)Зміни особистості наркомана й алкоголіка// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.191-193.Завантажити
36)Гендерні детермінанти насильницької поведінки в сім'ї// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.194-197.Завантажити
37)Організаційно-правові засади удосконалення діяльності Національного центрального бюро Інтерполу в Україні як суб'єкта управління// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.20-23.Завантажити
38)Інститут правового регулювання грошового обороту в системі фінансового права// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.24-28.Завантажити
39)Основи організації і діяльності місцевих рад: теоретико-правовий аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.28-32.Завантажити
40)Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів президента в республіках зі змішаною формою правління// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.32-35.Завантажити
41)Доступність правосуддя у контексті Європейської конвенції з прав людини// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.35-40.Завантажити
42)Засоби масової інформації у демократичному суспільстві: правове регулювання діяльності та співвідношення з гілками державної влади в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.40-44.Завантажити
43)Европол: организационно-правовые основы деятельности// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.44-48.Завантажити
44)Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в адміністративному процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.49-51.Завантажити
45)Визначення провокації злочину в кримінальному праві України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.51-54.Завантажити
46)Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в стадії порушення кримінальної справи про економічні злочини// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.54-56.Завантажити
47)Щодо оптимізації трудових операцій слідчих органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.57-60.Завантажити
48)Предмет, об'єкт та суб'єкти контролю в сфері оподаткування// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.61-64.Завантажити
49)Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступности (теоретический и правовой аспекты)// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.64-68.Завантажити
50)Зачем полицейскому оружие?// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.68-72.Завантажити
51)Сучасний погляд на управління правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.7-9.Завантажити
52)Сутність і процесуальне значення додатків до протоколів оперативно-розшукових дій// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.72-76.Завантажити
53)Співробитництво з населенням на засадах партнерства як місія реформованої міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.76-83.Завантажити
54)Кадрова політика в органах досудового слідства МВС України: сутність та загальна характеристика// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.84-86.Завантажити
55)Матеріальна підстава умовно-дострокового звільнення від відбування покарання// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.87-89.Завантажити
56)Щодо визначення поняття «правоохоронні органи»// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.90-93.Завантажити
57)Сутність та загальна характеристика правозастосовчої діяльності податкових органів// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.93-96.Завантажити
58)Адміністративний розсуд: нормативна основа та її удосконалення// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.96-99.Завантажити
59)Методи переконання та примусу у фіскальних правовідносинах між податковими органами та платниками податків// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 5 т. 4 .— С.99-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід