1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— Завантажити
3)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— Завантажити
4)К вопросу о создании системы мер по преодолению противодействия расследованию// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.104-107.Завантажити
5)Ефективність превентивної функції рішень Європейського Суду з прав людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.108-113.Завантажити
6)Початковий етап розслідування злочинів у сфері реалізації корпоративних прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.113-121.Завантажити
7)Захисник на досудовому слідстві: адвокат чи фахівець у галузі права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.121-125.Завантажити
8)Загальні та специфічні ознаки правової культури працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.125-129.Завантажити
9)Ответчики по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.129-135.Завантажити
10)Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу в сучасних умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.135-140.Завантажити
11)Поняття договору охорони та його місце в системі цивільно-правових зобов’язань// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.141-146.Завантажити
12)Гарантії при наданні державної допомоги сім’ям з дітьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.146-152.Завантажити
13)Щодо класифікації причин конфліктів в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.152-157.Завантажити
14)Поліграф як засіб криміналістичної техніки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.157-160.Завантажити
15)Поняття й сутність злочинів, що скоюються у сфері службової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.16-22.Завантажити
16)Формування управлінських рішень в органах внутрішніх справ за допомогою кількісних методів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.160-163.Завантажити
17)Міжнародна правоохоронна діяльність: поняття, цілі, завдання, принципи, функції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.164-170.Завантажити
18)Деякі криміналістичні аспекти процесуального статусу потерпілої особи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.170-176.Завантажити
19)Система юридичних гарантій суб’єктивних прав громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.176-179.Завантажити
20)Межі дії патенту України на пристрій, спосіб// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.179-182.Завантажити
21)Ідея представницького правління у Дж. Мілля і Б. М. Чичеріна (порівняльний аналіз)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.183-188.Завантажити
22)Прокурорський нагляд за законністю застосування заходів дисциплінарної відповідальності до осіб, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.188-190.Завантажити
23)Специфіка кримінологічної ситуації в курортних регіонах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.22-28.Завантажити
24)Характеристика злочинів, які посягають на життя при трансплантації органів і тканин людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.28-33.Завантажити
25)Перспективи використання результатів ДНК-аналізу в криміналістиці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.3-6.Завантажити
26)Використання технічних засобів у діяльності Державної служби охорони// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.33-37.Завантажити
27)Проблема свободи в контексті західної традиції права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.38-43.Завантажити
28)Принципи контролю у державному управлінні безпекою дорожнього руху// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.44-48.Завантажити
29)Про організаційно-контрольну та наглядову діяльність прокуратури України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.48-54.Завантажити
30)Проблема целевой причинности в философии и уголовном праве// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.54-60.Завантажити
31)Характерні особливості татуювання у засуджених осіб// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.6-8.Завантажити
32)Автор як суб’єкт творчості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.60-65.Завантажити
33)Понятие следственной деятельности: криминалистический и психологический аспекты// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.65-72.Завантажити
34)Следователь и средства массовой информации: проблемы взаимодействия и противостояния// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.72-78.Завантажити
35)Прокурорський нагляд за додержанням законності в діяльності органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю (теоретичний аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.78-82.Завантажити
36)Незаконное возмещение налога на добавленную стоимость: криминалистическая характеристика преступной деятельности// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.8-16.Завантажити
37)Кримінально-процесуальний статус учасників провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.82-87.Завантажити
38)Окремі аспекти прокурорського нагляду як одного із заходів забезпечення законності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.87-92.Завантажити
39)Особливості початкового етапу розслідування масових заворушень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.92-98.Завантажити
40)Специфічні риси та функції актів офіційного тлумачення законів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 21. Ч. 1 .— С.99-104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід