1)Поняття участі громадян в управлінні державними справами: конституційно-правовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— Завантажити
3)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— Завантажити
4)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— Завантажити
5)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— Завантажити
6)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— Завантажити
7)Тенденції та етапи розвитку адміністративної юстиції в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.104-109.Завантажити
8)Деякі проблеми правового регулювання заходів адміністративного припинення спеціального призначення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.109-115.Завантажити
9)Формування і дія кримінально-правових норм у механізмі правового регулювання державних фінансів України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.116-121.Завантажити
10)Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.12-15.Завантажити
11)Деякі спірні питання щодо поняття «службова особа» у кримінальному законодавстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.121-125.Завантажити
12)Вина при злочинному порушенні чинних на транспорті правил// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.126-131.Завантажити
13)Використання інформації, одержаної від негласних джерел, для отримання доказів у кримінальному процесі зарубіжних країн// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.131-138.Завантажити
14)Проблеми визначення сутності та значення взаємодії в діяльності слідчих правоохоронних відомств// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.138-143.Завантажити
15)Особливості визначення допустимості доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.144-147.Завантажити
16)Криміналістичний аналіз структури технологій злочинної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.147-152.Завантажити
17)Щодо методів правоохоронної діяльності членів громадських формувань з охорони правопорядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.15-22.Завантажити
18)Перегляд постанов суду у справах про адміністративні порушення законодавства про державну таємницю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.152-156.Завантажити
19)Реформування та вдосконалення інституту примирення у кримінальному процесі України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.156-160.Завантажити
20)Процесуальна самостійність і незалежність слідчого// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.160-164.Завантажити
21)Онтологічні та гносеологічні ознаки причинного зв’язку у контексті проблем кримінального права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.165-170.Завантажити
22)Договір як джерело західного права (до постановки проблеми)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.170-174.Завантажити
23)Поняття та предмет прокурорського нагляду в оперативно-розшуковій діяльності міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.174-179.Завантажити
24)До питання про варіантність правової свободи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.180-184.Завантажити
25)Предмет обґрунтування кримінально-процесуальних рішень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.184-189.Завантажити
26)Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи: поняття та види// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.189-194.Завантажити
27)Деякі проблеми основ логічної форми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.194-200.Завантажити
28)Моделі ефективності діяльності публічних організацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.201-205.Завантажити
29)Установчо-дозвільне провадження як вид дозвільного провадження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.205-210.Завантажити
30)Щодо предмета міжнародного адміністративного права (на прикладі операцій на користь миру)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.210-213.Завантажити
31)Загальне визначення поняття правового статусу людини та громадянина і співвіднесення його з поняттям правового становища засуджених// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.213-218.Завантажити
32)До визначення поняття профілактичної діяльності слідчого// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.218-221.Завантажити
33)Деякі аспекти профілактики злочинів та інших правопорушень серед неповнолітніх// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.22-29.Завантажити
34)Право сецесії в контексті суверенітету держави і суверенітету нації: теорія і практика// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.221-228.Завантажити
35)Озброєність як ознака бандитизму за кримінальним правом України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.228-233.Завантажити
36)Судовий контроль як особлива конституційна форма реалізації судової влади України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.233-239.Завантажити
37)Деякі проблеми тлумачення повторності злочинів у кримінальному праві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.239-247.Завантажити
38)Поняття змагальності та диспозитивності в теорії права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.247-251.Завантажити
39)Правове регулювання стягнення податків та неподаткових платежів в античних державах Північного Причорномор’я// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.252-261.Завантажити
40)Зміни правових основ розвитку ринку цінних паперів у Російській імперії на початку ХХ століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.261-266.Завантажити
41)Актуальні проблеми досліджень історії аграрних відносин доби Української революції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.266-273.Завантажити
42)Правове становище Кримського улусу в складі Золотої Орди// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.274-278.Завантажити
43)Проект Конституції Української держави члена проводу ОУН М. Сціборського// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.278-283.Завантажити
44)Історія становлення казни у цивільному праві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.283-290.Завантажити
45)Тактичні операції при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.29-33.Завантажити
46)Ідейні витоки українського державотворення (з історії західної політико-правової доктрини)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.290-299.Завантажити
47)Українська національна ідея – фундамент національної безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.299-305.Завантажити
48)Взаємодія слідчого з оперативними працівниками в стадії порушення кримінальних справ про економічні злочини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.3-7.Завантажити
49)Конституційно-правовий процес утвердження інституту омбудсмана в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.305-310.Завантажити
50)Концепція перехідного періоду крізь призму транзитології// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.314-324.Завантажити
51)Господарсько-правові способи організації деяких програм сприяння економічному росту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.325-329.Завантажити
52)Цивільно-правові аспекти якості вищої освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.329-333.Завантажити
53)Розвиток законодавства про адміністративну охорону авторського права і суміжних прав в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.333-340.Завантажити
54)ДНК-аналіз як метод криміналістики у різних країнах світу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.34-36.Завантажити
55)Банківські платіжні картки як засіб попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.340-345.Завантажити
56)Юридична характеристика договору реклами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.345-350.Завантажити
57)Загальна характеристика засобів індивідуалізації товарів та їх виробників// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.351-356.Завантажити
58)Генезис і поняття договору оренди земельної ділянки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.356-363.Завантажити
59)Відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антисуспільну діяльність згідно з новим КК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.36-38.Завантажити
60)Особливості обмежень, пов’язаних зі службою в органах законодавчої, виконавчої та судової влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.364-369.Завантажити
61)Вирішення службово-трудових спорів у порядку підлеглості: теоретичний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.369-373.Завантажити
62)Нормативно-правове забезпечення здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.374-379.Завантажити
63)Організаційно-правове забезпечення збалансованості земель сільськогосподарського призначення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.380-381.Завантажити
64)PR-діяльність ОВС в екстремальних ситуаціях: громадянська непокора (методичні нотатки до викладання теми)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.382-385.Завантажити
65)Використання методу моделювання психологічних ускладнень на заняттях з фізичної підготовки міліціонерів Державної служби охорони// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.386-389.Завантажити
66)Демонстраційний метод навчання як один із способів підвищення та забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» у Національному університеті внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.389-393.Завантажити
67)Взаємодія слідчого з експертом при проведенні судових експертиз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.39-44.Завантажити
68)Виховна робота у вищому навчальному закладі МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.393-398.Завантажити
69)Наступність поколінь у справі фізичної підготовки військових// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.398-402.Завантажити
70)Чи може Державна податкова адміністрація України бути суб'єктом державного фінансового моніторингу?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.403-407.Завантажити
71)Підвищення соціально-правового статусу працівників органів внутрішніх справ – невід’ємна складова збереження їх професійного ядра// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.407-411.Завантажити
72)Поняття і правові основи міжнародного розшуку злочинців, який здійснюється в системі Інтерполу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.44-49.Завантажити
73)Спецкомплекти технічних засобів роботи зі слідами і зразками запаху людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.49-54.Завантажити
74)Тіньова економіка як джерело живлення корупції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.54-61.Завантажити
75)Тактичні прийоми подолання протидії осіб, що проходять у справі, при доборі в них зразків почерку і підписів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.62-67.Завантажити
76)Врегулювання міжетнічних конфліктів як один з напрямків діяльності ООН// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.67-72.Завантажити
77)Нові підходи в організації боротьби з контрабандою наркотиків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.7-11.Завантажити
78)Деякі питання зниження токсичності і забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.72-75.Завантажити
79)Кримінально-правові аспекти визначення насильницьких злочинів, вчинених стосовно жінок// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.75-80.Завантажити
80)Загальні тенденції розвитку управління спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.80-85.Завантажити
81)Інформація про злочин: її використання як доказ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.85-90.Завантажити
82)Особливості діяльності місцевої міліції щодо забезпечення екологічної безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.90-94.Завантажити
83)Суб’єкти адміністративної відповідальності: проблеми визначення та правового закріплення системи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.95-99.Завантажити
84)Сучасні питання застосування штрафу на місці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Випуск 22 .— С.99-104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід