1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— Завантажити
3)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— Завантажити
4)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— Завантажити
5)До питання про імплементацію міжнародних стандартів у галузі прав неповнолітніх у адміністративне законодавство України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 105-110.Завантажити
6)Соціальна обумовленість встановлення кримінально-правової заборони забруднення або псування земель// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 11-20.Завантажити
7)До питання про послуги в сфері управління митною справою України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 110-115.Завантажити
8)Щодо заборон, встановлених законодавством у зв’язку з проходженням служби в органах міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 116-121.Завантажити
9)Правове оформлення спеціального адміністративно-правового режиму легалізації підприємницької діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 121-130.Завантажити
10)До розуміння соціальної сутності адміністративної відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 130-134.Завантажити
11)Адміністративний примус в діяльності транспортної міліції: поняття та проблема нормативного закріплення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 135-142.Завантажити
12)Світовий досвід організації територіальної влади як процес її децентралізації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 142-149.Завантажити
13)Діяльність Державної служби охорони при МВС України: організаційна структура та правове становище// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 149-156.Завантажити
14)Судові органи античних полісів Північного Причорномор’я// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 157-162.Завантажити
15)Сейми Литви та Польщі (XIV–XVI століть): порівняльний аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 162-169.Завантажити
16)Компетенція та організаційні особливості участі органів міського самоврядування на українських землях у фінансовій діяльності держави у Російській імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 169-174.Завантажити
17)Фабрично-заводське законодавство Російської імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 175-182.Завантажити
18)Правове регулювання учбово-освітньої діяльності юридичних факультетів в університетах українських губерній Росії в другій половині XIX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 182-189.Завантажити
19)Історіографічний огляд діяльності перших вітчизняних юридичних товариств// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 190-196.Завантажити
20)Українська Центральна Рада: організація і порядок роботи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 196-201.Завантажити
21)Щодо деяких аспектів реалізації у кримінальному законодавстві України принципу рівності осіб перед законом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 20-24.Завантажити
22)Правове становище радянських та німецьких військовополонених у роки Другої світової війни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 202-208.Завантажити
23)Першопочатки українського етногенезу та націотворення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 208-216.Завантажити
24)Нормативно-правове закріплення соціального захисту атестованих працівників міліції України в 20-х роках ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 216-220.Завантажити
25)До визначення поняття виборчої системи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 221-229.Завантажити
26)Компаративний підхід як основа методології юридичної компаративістики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 229-234.Завантажити
27)Роль правової ідеології в тлумаченні норм права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 235-240.Завантажити
28)Суспільно небезпечні наслідки як об’єктивна ознака терористичного акту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 24-29.Завантажити
29)Проблемні питання дострокового припинення повноважень (розпуску) Верховної Ради України за оновленою Конституцією України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 240-246.Завантажити
30)Забезпечення та захист прав і свобод людини і громадянина – передумова формування громадянського суспільства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 246-253.Завантажити
31)Теоретичні підходи до розуміння місцевого самоврядування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 253-259.Завантажити
32)Економічна культура як одна з невід’ємних рис професійності юриста// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 259-264.Завантажити
33)Доміцилій в праві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 265-276.Завантажити
34)Принцип неприпустимості зловживання правом у договірних зобов’язаннях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 276-287.Завантажити
35)Поняття та ознаки правочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 288-292.Завантажити
36)Функціональна та процедурна характеристика програмування протидії злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 29-37.Завантажити
37)Юридична кваліфікація конституційного права на вищу освіту через цивільно-правовий механізм його здійснення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 292-297.Завантажити
38)Форми правочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 298-302.Завантажити
39)Спеціальні обмеження вільного волевиявлення особи на вступ у договірні відносини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 302-310.Завантажити
40)Держава як суб’єкт права інтелектуальної власності за законодавством України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 310-314.Завантажити
41)Підстави диференціації правового регулювання праці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 315-320.Завантажити
42)До питання про предметно-об’єктну визначеність юридичної соціології// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 321-326.Завантажити
43)Державотворча еліта: головні відмінності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 326-330.Завантажити
44)«Побоювання»: філософське підґрунтя соціологічного поняття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 330-338.Завантажити
45)Підхід до визначення підсумкових оцінок якості навчання в інтегрованих навчально-атестаційних комплексах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 339-343.Завантажити
46)Особливості техніки пересування штурмових груп в умовах антитерористичних заходів та при звільненні заручників// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 343-346.Завантажити
47)Обумовленість функціонування симонімів і омонімів у юридичному дискурсі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 346-350.Завантажити
48)Особливості правосвідомості українського народу: ідея втечі від держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 351-354.Завантажити
49)Суб’єктивна сторона створення терористичної групи чи терористичної організації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 37-42.Завантажити
50)Досвід зарубіжних країн боротьби з нелегальною міграцією// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 42-47.Завантажити
51)Окремі аспекти соціально-демографічної характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 48-55.Завантажити
52)Правовий захист інтересів дитини від експлуатації за національним законодавством// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 55-62.Завантажити
53)Правовий захист інтересів дитини від експлуатації за національним законодавством// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 62-67.Завантажити
54)Теорії складної вини в кримінальному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 67-73.Завантажити
55)Поняття взаємодії у боротьбі зі злочинністю: криміналістичний підхід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 7-11.Завантажити
56)Ознаки, притаманні не передбаченому законом воєнізованому формуванню// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 73-78.Завантажити
57)Особливості порушення кримінальної справи про примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 78-84.Завантажити
58)Оперативно-розшукова характеристика шахраїв// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 85-90.Завантажити
59)Взаємодія слідчого з спеціалістом в процесі розслідування злочинів, пов’язаних з завданням тілесних ушкоджень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 91-96.Завантажити
60)Предмет адміністративного права у його історичному розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 32 .— С. 97-104.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід