1)Ретроспектива правового регулювання фінансів: погляд історика : Головко О.М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.): історико-правове дослідження. Монографія. – Харків: СІМ, 2005. – 448 с.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— Завантажити
3)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— Завантажити
4)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— Завантажити
5)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— Завантажити
6)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— Завантажити
7)Удосконалення діяльності щодо запобігання випадкам жорстокого поводження з немовлятами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.100-103.Завантажити
8)Криміналізація діянь, пов’язаних з підробками та використанням підроблених документів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.103-110.Завантажити
9)Суд присяжних в Україні: за і проти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.111-115.Завантажити
10)Деякі проблеми забезпечення міліцією прав та свобод людини і громадянина при здійсненні адміністративно-наглядової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.115-121.Завантажити
11)Правове регулювання застосування електронно-цифрового підпису: сучасний світовий та європейський досвід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.121-124.Завантажити
12)Професійна таємниця як об’єкт кримінально-правової охорони// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.124-128.Завантажити
13)Види емоційних станів людини та їх кримінально-правове значення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.128-136.Завантажити
14)Національне законодавство держав як впливовий фактор боротьби з захопленням заручників// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.136-141.Завантажити
15)Проблемні питання призначення покарання неповнолітнім за кримінальним правом України та Канади: порівняльний аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.14-19.Завантажити
16)Об’єкти та предмет відомчого контролю в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.141-144.Завантажити
17)Соціальні уявлення про ОВС як фактор співробітництва між міліцією та населенням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.145-149.Завантажити
18)Предмет злочинів, пов’язаних з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.149-155.Завантажити
19)Екологічний контроль автомобільних транспортних засобів в Україні: поняття, сутність та шляхи вдосконалення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.155-162.Завантажити
20)Нормативно-правове регулювання діяльності спеціальних підрозділів міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.162-169.Завантажити
21)До питання про характеристику адміністративно-процесуальної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.169-173.Завантажити
22)Підстави адміністративного затримання та терміни тримання осіб державною прикордонною службою України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.173-180.Завантажити
23)Реєстраційне провадження: сутність та особливості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.180-184.Завантажити
24)Конституційні та законодавчі засади інформаційної політики держави у сфері масової інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.184-188.Завантажити
25)Щодо поняття «чуже майно» як предмета злочинів проти власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.188-194.Завантажити
26)Питання вдосконалення підстави кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя й здоров’я дітей (ст. 137 КК України)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.194-198.Завантажити
27)Особливості розвитку правотворчості в романо-германській та англо-американській правових системах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.199-205.Завантажити
28)Типові слідчі сітуації та програми розслідування бандитизму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.20-26.Завантажити
29)Філософсько-етичний зміст понять честі та гідності особи та його значення для визначення їх об’єктами кримінально-правової охорони// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.205-211.Завантажити
30)Протизаконне насильство як предмет теоретичного осмислення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.211-215.Завантажити
31)Історико-правовий аналіз виникнення та становлення сучасного поняття «шахрайство» у вітчизняній правничій науці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.215-221.Завантажити
32)Адміністративний примус як теоретична абстракція// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.222-225.Завантажити
33)Конституційне право громадян на звернення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.225-228.Завантажити
34)Криміналістичні обліки: історичний аналіз// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.229-234.Завантажити
35)Специфічні критерії окремих видів суб'єктів правових відносин як основа розвитку їх класифікації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.234-239.Завантажити
36)Еволюційний розвиток поняття «інформаційна сфера»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.239-245.Завантажити
37)Законодавство зарубіжних країн у сфері кримінально-правової охорони трудових прав людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.245-249.Завантажити
38)Теоретико-правові аспекти систематизації законодавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.249-255.Завантажити
39)Щодо питання термінологічного визначення категорії «право на недоторканність житла» у праві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.255-263.Завантажити
40)Правові та організаційні проблеми створення слідчо-оперативних груп// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.26-31.Завантажити
41)Історичні витоки звільнення від відбування покарання з випробуванням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.264-270.Завантажити
42)Поняття та правове регулювання захисту честі та гідності працівників міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.270-278.Завантажити
43)Проблеми удосконалення організаційно-правових засад управління природно-заповідним фондом в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.279-286.Завантажити
44)Капітал як головний об’єкт антикризового управління// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.286-292.Завантажити
45)Спеціальні вимоги до кандидатур на посади керівників органів виконавчої влади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.292-296.Завантажити
46)Імідж правоохоронних органів країн: проблеми створення та збереження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.297-302.Завантажити
47)Правоохоронні органи України як система// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.302-305.Завантажити
48)Правовий статус кадрових підрозділів органів прокуратури України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.305-312.Завантажити
49)Кримінологічний вимір ціни та рівня латентності злочинів, що вчиняються працівниками ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.31-36.Завантажити
50)Сутність міжнародного співробітництва, його принципи, тенденції та напрямки удосконалення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.312-317.Завантажити
51)Специфіка реалізації державою належних їй корпоративних прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.317-321.Завантажити
52)Становлення органів акцизного нагляду Російської імперії в українських губерніях та організаційно-правові засади їх податкової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.322-329.Завантажити
53)Особливості правового статусу голови та членів міської управи в російській імперії за Міським положенням 1892 р. (на прикладі самоврядування Луганська)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.329-336.Завантажити
54)Щодо можливості існування русько-візантійських договорів у IX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.336-341.Завантажити
55)Рада міністрів Росії та Особливі наради (1915–1917 рр.): проблема забезпечення єдності державного управління// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.341-346.Завантажити
56)Публічність і влада: діалектика співвідношення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.347-353.Завантажити
57)Ґенеза влади та її роль у формуванні громадянського суспільства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.353-357.Завантажити
58)Проблеми державного суверенітету у творчості М. І. Палієнка// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.358-362.Завантажити
59)Об’єкт злочину створення терористичної групи чи терористичної організації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.36-41.Завантажити
60)Перехід від тоталітаризму до демократії в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.363-368.Завантажити
61)Гарантії реалізації виборчих прав громадян: проблеми і перспективи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.368-375.Завантажити
62)Політичні права і свободи громадян України – основа принципу народного суверенітету// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.375-380.Завантажити
63)Діяльність політичних партій України щодо адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.380-386.Завантажити
64)Юридичний аналіз безгосподарського використання земель// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.387-393.Завантажити
65)До розуміння сутності та особливостей адміністративно-правової охорони тваринного світу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.393-399.Завантажити
66)Історичний огляд нормативно-правового матеріалу з питань оплати праці в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.399-406.Завантажити
67)Розробка та запровадження регіональних програм розвитку галузей агропромислового виробництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.407-412.Завантажити
68)Діяльність міліції щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері вантажних перевезень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.41-44.Завантажити
69)Проблеми визначення категорії інтересу в цивільному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.413-420.Завантажити
70)Особливості державного регулювання перестрахової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.420-426.Завантажити
71)Заочне рішення у цивільному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.427-431.Завантажити
72)Модель служби паблік рілейшнз ВНЗ системи МВС: цілі і напрямки діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.432-436.Завантажити
73)Довузівська професійна підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ як педагогічна система// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.436-440.Завантажити
74)Новітні електронні виборчі технології та правопорушення у сфері використання комп’ютерної інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.44-51.Завантажити
75)Розробка методики оцінки економічної ефективності використання сучасних автомобільних тренажерів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.440-444.Завантажити
76)Працівник МВС: шлях машинногозабезпечення його освітньої підготовки в сучасних умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.444-449.Завантажити
77)Теоретичні питання взаємодії оперативних підрозділів між собою та з іншими правоохоронними службами при здійсненні особистого пошуку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.51-54.Завантажити
78)Форми та методи фінансового контролю у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.55-61.Завантажити
79)Сутність та загальна характеристика діяльності міліції щодо охорони громадського порядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.61-67.Завантажити
80)Криміналістичне дослідження контрольно-касових документів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.67-74.Завантажити
81)Законність та обґрунтованість рішення судді про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.74-78.Завантажити
82)Звільнення від кримінальної відповідальності і виключення такої відповідальності та звільнення від покарання: поняття відмежування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.78-83.Завантажити
83)Особистість лжесвідка (кримінологічний аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.84-89.Завантажити
84)Соціальні наслідки безпритульності у контексті демографічної ситуації в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.89-94.Завантажити
85)Параметри і структура тіньової економіки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.9-14.Завантажити
86)Напади на працівників правоохоронних органів США: причини та заходи запобігання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 31 .— С.95-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід