1)Политика безопасности при разграничении ресурсов ПК// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— Завантажити
3)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— Завантажити
4)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— Завантажити
5)Про створення спеціалізованих вчених рад Д 64.700 01, Д 64.700.06// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— Завантажити
6)Політичний аспект управління бюджетним процесом в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 10-14.Завантажити
7)Переробка давальницької сировини виконавцем – робота чи послуга?// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 101-104.Завантажити
8)Поняття дилерського договору (цивільно-правові аспекти)// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 104-110.Завантажити
9)Співвідношення суб'єктивного права і законного інтересу в цивільному праві// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 110-113.Завантажити
10)Шляхи вдосконалення національного законодавства, що регулює трудові спори// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 113-117.Завантажити
11)Становлення і розвиток законодавства про дисципліну праці України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 117-119.Завантажити
12)Роль трудового стажу для призначення пенсії за вислугу років// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 120-123.Завантажити
13)Обмеження прав особистості як наслідок володіння спеціальним правовим статусом// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 123-127.Завантажити
14)Признання за працівником права на відшкодування моральної шкоди у трудовому законодавстві// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 128-130.Завантажити
15)Соціальне партнерство як умова побудови в Україні соціальної держави// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 130-133.Завантажити
16)Щодо основних проблем реалізації джерел трудового права// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 133-136.Завантажити
17)Органи загальної поліції в українських губерніях і питання фінансового управління у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 137-139.Завантажити
18)Концепції причинності у праві// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 14-18.Завантажити
19)Піонери криміналістичної думки на півдні України (до 90-річчя заснування Одеського НДІСЕ)// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 140-143.Завантажити
20)Питання історіографії праводержавознавчих поглядів І. І. Петрункевича// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 144-148.Завантажити
21)Правове регулювання процедури укладання шлюбу та його форми у Давній Русі// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 148-152.Завантажити
22)Вплив адміністративно-територіальних перетворень на місцеві органи державної влади і державного управління в УРСР на початку 30-х років ХХ століття// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 152-156.Завантажити
23)Правове регулювання національної економічної безпеки: необхідність нових підходів// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 157-160.Завантажити
24)Легалізація злочинних доходів у сфері страхування// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 160-162.Завантажити
25)Автоматизація аналізу сезонних коливань рівня злочинності// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 163-166.Завантажити
26)Аналіз методів автоматизованої обробки зображень відбитків пальців// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 167-169.Завантажити
27)Методы модуляции и помехоустойчивость в цифровых радиоканалах// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 169-173.Завантажити
28)Анализ эмоционального стимулирования работника милиции в экстремальных условиях// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 177-179.Завантажити
29)Сучасне нормативне регулювання стандартів поведінки юриста-професіонала// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 18-20.Завантажити
30)Дослідження взаємозв'язку тривожності курсантів ВНЗ МВС України з результатами їх стрільби із бойової зброї// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 180-182.Завантажити
31)Психологическая характеристика работников таможни, успешных в профессиональной деятельности// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 183-185.Завантажити
32)К вопросу об эффективности использования психологических тренингов в правоохранительной деятельности// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 186-188.Завантажити
33)Дослідження особистісних орієнтацій, що впливають на професійну спрямованість та на особливості професійного спілкування працівників ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 189-192.Завантажити
34)Соціально-економічні знання молоді у соціологічному вимірі (регіональний аспект проблеми)// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 193-195.Завантажити
35)Стан громадської думки щодо діяльності служби дільничних інспекторів міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 196-199.Завантажити
36)Результати дослідження стану загальної культури курсантів вищих навчальних закладів освіти МВС України та шляхи її удосконалення// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 200-205.Завантажити
37)Соціальний захист як напрямок кадрової політики в ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 205-208.Завантажити
38)Проблеми організаційно-правового забезпечення державних цільових програм в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 21-25.Завантажити
39)Динаміка захисту дисертацій в Національному університеті внутрішніх справ за 1993–2004 роки// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 211.
40)Происхождение категории «случайная причинная связь» в философии и уголовном праве// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 25-28.Завантажити
41)Родовий об'єкт злочинів проти сім'ї та неповнолітніх// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 29-32.Завантажити
42)Корпоративная культура органов внутренних дел как фактор профессионализации персонала// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 32-34.Завантажити
43)Характеристика стану нормативно-правового забезпечення відомчого фінансового контролю в системі МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 34-39.Завантажити
44)Транснаціональна злочинність: актуальність проблеми// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 40-43.Завантажити
45)Визначення суб'єкта дій, спрямованих на незаконний збут наркотиків// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 43-47.Завантажити
46)Робота з персоналом в органах прокуратури: зміст та напрямки подальшого вдосконалення// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 47-50.Завантажити
47)Необхідність вдосконалювання кримінально-процесуального статусу спеціаліста (експерта) у ракурсі взаємодії зі слідчим// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 50-54.Завантажити
48)Щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення наукової організації праці слідчих органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 55-57.Завантажити
49)Зарубіжний досвід здійснення контролю за справлянням податків та інших обов'язкових платежів: можливість його використання в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 57-60.Завантажити
50)Відкритість, доступність, звітність у повсякденній діяльності правоохоронних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 60-63.Завантажити
51)Технології іміджу і партнерства як складові реформування системи МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 63-70.Завантажити
52)Застосування прийомів моделювання психологічних чинників ризиконебезпечних ситуацій оперативно-службової діяльності у ході професійно-психологічної підготовки персоналу ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 7-9.Завантажити
53)Гарантії правового статусу посадових осіб державних органів контролю за використанням бюджету: вітчизняна та зарубіжна практика// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 71-74.Завантажити
54)Організаційно-правові форми і методи здійснення контролю діяльності податкових органів// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 75-79.Завантажити
55)Проблема раціонального використання часу в управлінській діяльності як основа ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 79-82.Завантажити
56)Проблеми оптимізації системи відомчих закладів освіти МВС України, які здійснюють початкову підготовку працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 82-85.Завантажити
57)Об определении и классификациях персонала органов внутренних дел// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 85-89.Завантажити
58)Стадії провадження у справах про адміністративне правопорушення// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 89-91.Завантажити
59)Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 117 КК України// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 92-95.Завантажити
60)Використання спеціальних знань фахівців для встановлення окремих обставин корисливо-насильницьких злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 95-97.Завантажити
61)Вокруг аукциона: к вопросу о понятиях// Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 98-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід