1) Политика безопасности при разграничении ресурсов ПК // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .—
2) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .—
3) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .—
4) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .—
5) Про створення спеціалізованих вчених рад Д 64.700 01, Д 64.700.06 // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .—
6) Політичний аспект управління бюджетним процесом в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 10-14.
7) Переробка давальницької сировини виконавцем – робота чи послуга? // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 101-104.
8) Поняття дилерського договору (цивільно-правові аспекти) // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 104-110.
9) Співвідношення суб'єктивного права і законного інтересу в цивільному праві // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 110-113.
10) Шляхи вдосконалення національного законодавства, що регулює трудові спори // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 113-117.
11) Становлення і розвиток законодавства про дисципліну праці України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 117-119.
12) Роль трудового стажу для призначення пенсії за вислугу років // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 120-123.
13) Обмеження прав особистості як наслідок володіння спеціальним правовим статусом // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 123-127.
14) Признання за працівником права на відшкодування моральної шкоди у трудовому законодавстві // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 128-130.
15) Соціальне партнерство як умова побудови в Україні соціальної держави // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 130-133.
16) Щодо основних проблем реалізації джерел трудового права // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 133-136.
17) Органи загальної поліції в українських губерніях і питання фінансового управління у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 137-139.
18) Концепції причинності у праві // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 14-18.
19) Піонери криміналістичної думки на півдні України (до 90-річчя заснування Одеського НДІСЕ) // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 140-143.
20) Питання історіографії праводержавознавчих поглядів І. І. Петрункевича // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 144-148.
21) Правове регулювання процедури укладання шлюбу та його форми у Давній Русі // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 148-152.
22) Вплив адміністративно-територіальних перетворень на місцеві органи державної влади і державного управління в УРСР на початку 30-х років ХХ століття // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 152-156.
23) Правове регулювання національної економічної безпеки: необхідність нових підходів // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 157-160.
24) Легалізація злочинних доходів у сфері страхування // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 160-162.
25) Автоматизація аналізу сезонних коливань рівня злочинності // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 163-166.
26) Аналіз методів автоматизованої обробки зображень відбитків пальців // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 167-169.
27) Методы модуляции и помехоустойчивость в цифровых радиоканалах // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 169-173.
28) Анализ эмоционального стимулирования работника милиции в экстремальных условиях // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 177-179.
29) Сучасне нормативне регулювання стандартів поведінки юриста-професіонала // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 18-20.
30) Дослідження взаємозв'язку тривожності курсантів ВНЗ МВС України з результатами їх стрільби із бойової зброї // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 180-182.
31) Психологическая характеристика работников таможни, успешных в профессиональной деятельности // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 183-185.
32) К вопросу об эффективности использования психологических тренингов в правоохранительной деятельности // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 186-188.
33) Дослідження особистісних орієнтацій, що впливають на професійну спрямованість та на особливості професійного спілкування працівників ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 189-192.
34) Соціально-економічні знання молоді у соціологічному вимірі (регіональний аспект проблеми) // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 193-195.
35) Стан громадської думки щодо діяльності служби дільничних інспекторів міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 196-199.
36) Результати дослідження стану загальної культури курсантів вищих навчальних закладів освіти МВС України та шляхи її удосконалення // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 200-205.
37) Соціальний захист як напрямок кадрової політики в ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 205-208.
38) Проблеми організаційно-правового забезпечення державних цільових програм в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 21-25.
39) Динаміка захисту дисертацій в Національному університеті внутрішніх справ за 1993–2004 роки // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 211.
40) Происхождение категории «случайная причинная связь» в философии и уголовном праве // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 25-28.
41) Родовий об'єкт злочинів проти сім'ї та неповнолітніх // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 29-32.
42) Корпоративная культура органов внутренних дел как фактор профессионализации персонала // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 32-34.
43) Характеристика стану нормативно-правового забезпечення відомчого фінансового контролю в системі МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 34-39.
44) Транснаціональна злочинність: актуальність проблеми // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 40-43.
45) Визначення суб'єкта дій, спрямованих на незаконний збут наркотиків // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 43-47.
46) Робота з персоналом в органах прокуратури: зміст та напрямки подальшого вдосконалення // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 47-50.
47) Необхідність вдосконалювання кримінально-процесуального статусу спеціаліста (експерта) у ракурсі взаємодії зі слідчим // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 50-54.
48) Щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення наукової організації праці слідчих органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 55-57.
49) Зарубіжний досвід здійснення контролю за справлянням податків та інших обов'язкових платежів: можливість його використання в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 57-60.
50) Відкритість, доступність, звітність у повсякденній діяльності правоохоронних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 60-63.
51) Технології іміджу і партнерства як складові реформування системи МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 63-70.
52) Застосування прийомів моделювання психологічних чинників ризиконебезпечних ситуацій оперативно-службової діяльності у ході професійно-психологічної підготовки персоналу ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 7-9.
53) Гарантії правового статусу посадових осіб державних органів контролю за використанням бюджету: вітчизняна та зарубіжна практика // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 71-74.
54) Організаційно-правові форми і методи здійснення контролю діяльності податкових органів // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 75-79.
55) Проблема раціонального використання часу в управлінській діяльності як основа ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 79-82.
56) Проблеми оптимізації системи відомчих закладів освіти МВС України, які здійснюють початкову підготовку працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 82-85.
57) Об определении и классификациях персонала органов внутренних дел // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 85-89.
58) Стадії провадження у справах про адміністративне правопорушення // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 89-91.
59) Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 117 КК України // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 92-95.
60) Використання спеціальних знань фахівців для встановлення окремих обставин корисливо-насильницьких злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 95-97.
61) Вокруг аукциона: к вопросу о понятиях // Право і безпека : наук. журн. - 2005. - № 3 т. 4 .— С. 98-101.
 
Пошук в електроному каталозі