1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— Завантажити
2)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— Завантажити
3)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— Завантажити
4)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— Завантажити
5)Історико-правовий огляд виникнення, становлення та розвитку особистих немайнових прав фізичної особи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.101-109.Завантажити
6)Співвідношення родового та безпосереднього об’єктів злочину: деякі проблеми побудови особливої частини КК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.109-113.Завантажити
7)Проблеми відмежування вбивства від деяких суміжнів злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.114-118.Завантажити
8)Суперечки про межі правосвідомості: багатозначність явища// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.119-126.Завантажити
9)Принцип народного суверенітету в «Суспільному договорі» Жан-Жака Руссо: спроба критичного аналізу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.126-131.Завантажити
10)Понятійний апарат предмета злочину, передбаченого статтею 363 КК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.131-135.Завантажити
11)Культурні права в теорії трьох поколінь прав людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.135-139.Завантажити
12)Стадії провадження у справах за зверненнями громадян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.139-147.Завантажити
13)Синдром струсу немовляти: стан та розробка проблеми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.147-151.Завантажити
14)Використання судово-медичних знань у розкритті й розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.15-19.Завантажити
15)Судовий прецедент у правовій системі Польщі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.151-155.Завантажити
16)Право та інтелектуальний потенціал// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.155-159.Завантажити
17)Чи бути інституту повернення судом справи для додаткового розслідування?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.159-166.Завантажити
18)Поняття та структура правовідношення у вітчизняній теоретико-правовій літературі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.166-174.Завантажити
19)Податкові органи США: корисний досвід діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.175-176.Завантажити
20)Місце та роль стратегічного управління у діяльності органів внутрішніх справ України в сучасних умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.177-183.Завантажити
21)Удосконалення управлінської діяльності щодо впровадження наукової організації праці персоналу органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.183-189.Завантажити
22)Інформаційне забезпечення управління як елемент ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.189-194.Завантажити
23)Проблеми реалізації принципу гуманізму в деяких інститутах кримінального права України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.19-24.Завантажити
24)Роль та значення відомчих ЗМІ у формуванні громадської думки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.194-197.Завантажити
25)Формування службової кар’єри в органах внутрішніх справ (профорієнтація та профвідбір)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.197-202.Завантажити
26)Законність і дисципліна в органах внутрішніх справ: проблеми розмежування та забезпечення в сучасних умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.202-207.Завантажити
27)Майнові відносини подружжя за давньоруським правом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.208-213.Завантажити
28)Якісні характеристики персоналу органів управління державними фінансами в українських губерніях у кінці XVIII – на початку XX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.213-218.Завантажити
29)Вища юридична освіта в українських губерніях Російської імперії в першій половині XIX століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.219-224.Завантажити
30)Становлення права націй на самовизначення у якості норми jus cogens в міжнародному праві першої половини XX століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.224-233.Завантажити
31)Нормативно-правові акти Врангеля щодо земельного питання (березень-листопад 1920 р.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.233-241.Завантажити
32)Деякі проблеми розкриття крадіжок приватного майна на пасажирському залізничному транспорті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.24-32.Завантажити
33)Організація Запорізького козацтва – формування основ самоврядування в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.241-247.Завантажити
34)Дослідження організаційно-правових засад діяльності урядів «першої» та «другої» УНР у працях перших історіографів української державності 1917–1920 рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.247-252.Завантажити
35)Конституція міста-держави Ватикан від 26 листопада 2000 року: історичні та правові аспекти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.252-257.Завантажити
36)Місце та роль політичних партій у процесі формування громадянського суспільства в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.258-262.Завантажити
37)Функціональна характеристика парламентського контролю в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.262-266.Завантажити
38)Поняття зарабітної плати// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.267-275.Завантажити
39)Основні фактори, що впливають на ефективність виконання працівниками органів внутрішніх справ своїх посадових обов’язків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.275-281.Завантажити
40)Механізм реалізації особистого страхування працівників ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.281-285.Завантажити
41)Класифікація підстав припинення трудового договору з працівниками// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.286-292.Завантажити
42)Зміст і структура колективного договору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.293-300.Завантажити
43)Напрямки систематизації нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності особового складу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.300-306.Завантажити
44)Загальна характеристика суб’єктів, що виконують посередницькі функції при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.306-312.Завантажити
45)Випробувальний термін в трудовому договорі (контракті) при прийомі на службу до міліції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.312-316.Завантажити
46)Тимчасові та постійні переведення працівників на іншу роботу за станом здоров’я// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.316-321.Завантажити
47)Мотиваційний вплив стимулювання на психологію праці працівників// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.321-327.Завантажити
48)Поняття та порядок укладання і виконання договору репо// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.328-334.Завантажити
49)Актуальні питання організаційного удосконалення діяльності міліції громадської безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.33-36.Завантажити
50)Етапи становлення та розвитку системи фінансового контролю в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.334-341.Завантажити
51)Форми та види заповітів у римському праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.341-347.Завантажити
52)Немайнова відповідальність як один з видів цивільної процесуальної відповідальності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.347-351.Завантажити
53)Шляхи модернізації освітньої системи в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.352-357.Завантажити
54)Системна побудова маркетингової інформаційної системи у вищому навчальному закладі МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.357-360.Завантажити
55)Криміналістична характеристика особи шахрая, що вчиняє злочини у сфері житла, на основі соціально-демографічних, соціально-психологічних, біологічних та професійних ознак// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.36-42.Завантажити
56)Навчальний курс «Право інтелектуальної власності» як необхідний елемент професійної підготовки працівника ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.361-364.Завантажити
57)Навмисний та професійний ризики в структурі добровільного ризику// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.365-369.Завантажити
58)Криміналістична характеристика екологічних злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.42-46.Завантажити
59)Дії юрисдикційного характеру, що виконуються дільничним інспектором міліції на підготовчій стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.46-52.Завантажити
60)Засади віктимологічної профілактики навмисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.52-60.Завантажити
61)Про недоцільність застосування конфіскації майна як виду додаткового покарання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.61-65.Завантажити
62)Деякі аспекти криміналістичної характеристики примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.66-70.Завантажити
63)Деякі дані емпіричного дослідження особи агресивного злочинця (на прикладі засуджених за бандитизм)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.71-75.Завантажити
64)Імплементація міжнародних норм щодо протидії нелегальній міграції у національне законодавство України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.76-85.Завантажити
65)Міжнародна взаємодія органів внутрішніх справ України у сфері охорони громадського порядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.8-15.Завантажити
66)Місце та роль консультацій зі спеціалістом у системі непроцесуальних форм використання спеціальних знань// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.85-90.Завантажити
67)Закон про теплозабезпечення – необхідний інструмент вирішення правових проблем теплозабезпечення споживачів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.90-94.Завантажити
68)Класифікація документів господарювання, що підробляються з метою вчинення економічних злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Випуск 29 .— С.94-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід