1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .—
3) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .—
4) Актуальні дисертаційні дослідження // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .—
5) Загальні напрямки організаційної діяльності при розробці криміналістичних методик розкриття навмисних вбивств // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 100-103.
6) Принцип демократизму в кримінально-виконавчому праві: історія розвитку та сучасні проблеми реалізації // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 103-106.
7) Реалізація громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ: сутність та існуючі проблеми // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 107-112.
8) Прямі ефекти девіантної правосвідомості: перша формула української правової ідіоми // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 11-18.
9) Цели принудительных мер воспитательного характера как формы реализации уголовной ответственности (региональный аспект) // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 112-115.
10) Обеспечение национальной безопаснасти государства в международных операциях в пользу мира // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 115-121.
11) Порівняльна характеристика деяких положень Кримінально-виконавчого кодексу Українки 2003 року та Виправно-трудового кодексу України 1970 року // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 121-125.
12) Шляхи удосконалення взаємодії оперативних працівників зі слідчими при реалізації матеріалів оперативно-розшукового процесу // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 126-128.
13) Сутність та загальна характеристика діяльності органів внутрішніх справ щодо профілактики правопорушень // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 128-130.
14) Забезпечення фактичної рівності при реалізації права на працю // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 131-134.
15) Особливості виникнення трудових правовідносин за участю роботадавців-фізичних осіб // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 135-138.
16) Спеціальні підстави припинення службово-трудових відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 138-142.
17) Соціально-правове положення неповнолітніх як підстава диференціації правововго регулювання їх трудової діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 143-146.
18) Історично-правові підстави натуралізації заробітної плати // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 146-149.
19) Щодо місця Цивільного кодексу України в системі цивільного законодавства // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 150-153.
20) Сучасні проблеми створення трудового процесуального права України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 153-157.
21) Умови розвитку виробничих кооперативів // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 157-163.
22) Суб'єкт права власності політичних партій // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 163-166.
23) Договор присоeдинения - основной елемент регулирования поставки тепловой энергии // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 167-169.
24) Деякі аспекти історичного та наукового розвитку соціального захисту людини // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 170-173.
25) Правова характеристика договору дарування речей та його місце в системі цивільного законодавства України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 174-177.
26) Понятие и признаки бюджетного правонарушения: (финансово-праовой анализ) // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 178-182.
27) Основні поняття права у позитивізмі: критичний досвід // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 18-21.
28) Концепція позитивного забезпечення механізму охорони права інтелектуальної власності // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 182-187.
29) Визначення поняття осіб із сімейними обов'язками у нормах міжнародного та українського законодавства // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 187-192.
30) До питання про співвідношення норм міжнародного і націонаьлного трудового права // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 192-195.
31) Психолого-педагогические основы формирования будущего специалиста ОВД // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 196-199.
32) Застосування тесту ММРІ при психофізіологічному відборі кандидатів на службу у спецрозділ "Беркут" // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 199-201.
33) Психология восприятия правовых норм // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 202-205.
34) Аналіз відображення методів психологічного впливу у законодавчих системах деяких країн // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 205-208.
35) Психологія телефонного тероризму: загальні проблеми // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 208-211.
36) Проблеми становлення народовладдя: теоретичний та конституційно-правовий аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 21-25.
37) До питання професійної мотивації працівників ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 212-214.
38) Особенности психологической подготовки работников ОВД к стрельбе в экстремальных условиях // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 215-218.
39) Особенности формирования адекватного поведения работника ОВД при выполнении служебных обязанностей в опасных ситуациях // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 218-221.
40) Кризи професійного становлення праціників ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 221-224.
41) До питання про типологію жінок, які скоїли злочини проти життя та здоров'я особи // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 224-228.
42) Принцип реальності прав і свобод громадян // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 25-28.
43) Об'єкт незаконного заволодіння транспортним засобом: транспортна безпека чи власність? // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 29-32.
44) Криминалистическая профилактика международных компьютерных преступлений // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 32-37.
45) Стан соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ в сучасних умовах розвитку держави та суспільства // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 37-40.
46) Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 40-45.
47) Безперервна освіта як необхідний елемент професійної компетентності працівників органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 46-49.
48) Кримінально-правове визначення розбою та деякі питання його кваліфікації // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 49-53.
49) Реформування системи МВС України: спорідненість, системність та принципи моделювання // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 53-59.
50) Методологічні проблеми добування інформації при оперативно-розшуковому впровадженні // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 60-63.
51) История развития института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 63-65.
52) Організаційно-правові форми взаємодії органів внутрішніх справ на регіональному рівні // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 66-69.
53) Деякі аспекти протидії коруції в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 69-73.
54) Щодо оцінки організаційно-правових заходів та координації діяльності по протидії торговлі людьми в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 7-10.
55) Деякі питання класифікації заходів адміністративного примусу // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 73-75.
56) Зарубежный опыт тактического применения кинологических подразделений при проведении специальных операций // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 75-77.
57) Кримінологічна характеристика правопорушень, що вчиняються працівниками ОВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 78-82.
58) Відповідальність злочинної групи при ексцесі виконавця // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 82-85.
59) Серійні сексуальні вбивства: проблеми визначення та розкриття // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 85-90.
60) Корисливі і корисливо-насильницькі злочини, які скоюють жінки (проблемні питання) // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 91-96.
61) Структурні зміни злочинності економічної спрямованості та чинників, що на них впливають // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 96-99.
 
Пошук в електроному каталозі