1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— Завантажити
3)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— Завантажити
4)Актуальні дисертаційні дослідження// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— Завантажити
5)Загальні напрямки організаційної діяльності при розробці криміналістичних методик розкриття навмисних вбивств// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 100-103.Завантажити
6)Принцип демократизму в кримінально-виконавчому праві: історія розвитку та сучасні проблеми реалізації// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 103-106.Завантажити
7)Реалізація громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ: сутність та існуючі проблеми// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 107-112.Завантажити
8)Прямі ефекти девіантної правосвідомості: перша формула української правової ідіоми// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 11-18.Завантажити
9)Цели принудительных мер воспитательного характера как формы реализации уголовной ответственности (региональный аспект)// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 112-115.Завантажити
10)Обеспечение национальной безопаснасти государства в международных операциях в пользу мира// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 115-121.Завантажити
11)Порівняльна характеристика деяких положень Кримінально-виконавчого кодексу Українки 2003 року та Виправно-трудового кодексу України 1970 року// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 121-125.Завантажити
12)Шляхи удосконалення взаємодії оперативних працівників зі слідчими при реалізації матеріалів оперативно-розшукового процесу// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 126-128.Завантажити
13)Сутність та загальна характеристика діяльності органів внутрішніх справ щодо профілактики правопорушень// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 128-130.Завантажити
14)Забезпечення фактичної рівності при реалізації права на працю// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 131-134.Завантажити
15)Особливості виникнення трудових правовідносин за участю роботадавців-фізичних осіб// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 135-138.Завантажити
16)Спеціальні підстави припинення службово-трудових відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 138-142.Завантажити
17)Соціально-правове положення неповнолітніх як підстава диференціації правововго регулювання їх трудової діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 143-146.Завантажити
18)Історично-правові підстави натуралізації заробітної плати// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 146-149.Завантажити
19)Щодо місця Цивільного кодексу України в системі цивільного законодавства// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 150-153.Завантажити
20)Сучасні проблеми створення трудового процесуального права України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 153-157.Завантажити
21)Умови розвитку виробничих кооперативів// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 157-163.Завантажити
22)Суб'єкт права власності політичних партій// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 163-166.Завантажити
23)Договор присоeдинения - основной елемент регулирования поставки тепловой энергии// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 167-169.Завантажити
24)Деякі аспекти історичного та наукового розвитку соціального захисту людини// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 170-173.Завантажити
25)Правова характеристика договору дарування речей та його місце в системі цивільного законодавства України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 174-177.Завантажити
26)Понятие и признаки бюджетного правонарушения: (финансово-праовой анализ)// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 178-182.Завантажити
27)Основні поняття права у позитивізмі: критичний досвід// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 18-21.Завантажити
28)Концепція позитивного забезпечення механізму охорони права інтелектуальної власності// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 182-187.Завантажити
29)Визначення поняття осіб із сімейними обов'язками у нормах міжнародного та українського законодавства// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 187-192.Завантажити
30)До питання про співвідношення норм міжнародного і націонаьлного трудового права// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 192-195.Завантажити
31)Психолого-педагогические основы формирования будущего специалиста ОВД// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 196-199.Завантажити
32)Застосування тесту ММРІ при психофізіологічному відборі кандидатів на службу у спецрозділ "Беркут"// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 199-201.Завантажити
33)Психология восприятия правовых норм// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 202-205.Завантажити
34)Аналіз відображення методів психологічного впливу у законодавчих системах деяких країн// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 205-208.Завантажити
35)Психологія телефонного тероризму: загальні проблеми// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 208-211.Завантажити
36)Проблеми становлення народовладдя: теоретичний та конституційно-правовий аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 21-25.Завантажити
37)До питання професійної мотивації працівників ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 212-214.Завантажити
38)Особенности психологической подготовки работников ОВД к стрельбе в экстремальных условиях// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 215-218.Завантажити
39)Особенности формирования адекватного поведения работника ОВД при выполнении служебных обязанностей в опасных ситуациях// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 218-221.Завантажити
40)Кризи професійного становлення праціників ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 221-224.Завантажити
41)До питання про типологію жінок, які скоїли злочини проти життя та здоров'я особи// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 224-228.Завантажити
42)Принцип реальності прав і свобод громадян// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 25-28.Завантажити
43)Об'єкт незаконного заволодіння транспортним засобом: транспортна безпека чи власність?// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 29-32.Завантажити
44)Криминалистическая профилактика международных компьютерных преступлений// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 32-37.Завантажити
45)Стан соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ в сучасних умовах розвитку держави та суспільства// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 37-40.Завантажити
46)Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 40-45.Завантажити
47)Безперервна освіта як необхідний елемент професійної компетентності працівників органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 46-49.Завантажити
48)Кримінально-правове визначення розбою та деякі питання його кваліфікації// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 49-53.Завантажити
49)Реформування системи МВС України: спорідненість, системність та принципи моделювання// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 53-59.Завантажити
50)Методологічні проблеми добування інформації при оперативно-розшуковому впровадженні// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 60-63.Завантажити
51)История развития института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 63-65.Завантажити
52)Організаційно-правові форми взаємодії органів внутрішніх справ на регіональному рівні// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 66-69.Завантажити
53)Деякі аспекти протидії коруції в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 69-73.Завантажити
54)Щодо оцінки організаційно-правових заходів та координації діяльності по протидії торговлі людьми в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 7-10.Завантажити
55)Деякі питання класифікації заходів адміністративного примусу// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 73-75.Завантажити
56)Зарубежный опыт тактического применения кинологических подразделений при проведении специальных операций// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 75-77.Завантажити
57)Кримінологічна характеристика правопорушень, що вчиняються працівниками ОВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 78-82.Завантажити
58)Відповідальність злочинної групи при ексцесі виконавця// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 82-85.Завантажити
59)Серійні сексуальні вбивства: проблеми визначення та розкриття// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 85-90.Завантажити
60)Корисливі і корисливо-насильницькі злочини, які скоюють жінки (проблемні питання)// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 91-96.Завантажити
61)Структурні зміни злочинності економічної спрямованості та чинників, що на них впливають// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 2 т. 3 .— С. 96-99.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід