1)Нумерация равновесных кодов на основе биномиальных чисел// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— Завантажити
3)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— Завантажити
4)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— Завантажити
5)Реферати статей журналу «Право і Безпека» (2002. – № 2) за українським реферативним журналом «Джерело» (2004. – № 3. Сер. 3)// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— Завантажити
6)Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2004 році// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— Завантажити
7)Філософсько-правовий аналіз функцій політичної культури юриста// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.10-13.Завантажити
8)Правове регулювання донорства та транспалтації у законодавстві України: цивільний та кримінально-правовий аспекти// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.101-105.Завантажити
9)Сутність та особливості "паблік рілейшинз" в діяльності органів та підрозділів// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.105-108.Завантажити
10)Спеціальні підрозділи міліції: іх система та основні функції// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.109-111.Завантажити
11)Організаційно-правові заходи органів внутрішніх справ України щодо боротьби з кримінальною злочинністю на транспортних комунікаціях у 1944-45 роках// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.111-114.Завантажити
12)Некоторые проблемы соблюдения следственной тайны и противодействие расследованию// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.114-118.Завантажити
13)Поняття та види класифікації засуджених до позбавлення волі// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.119-124.Завантажити
14)Правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.124-126.Завантажити
15)Адміністративно-правове регулювання дорожнього руху в Україні: історико-правове дослідження// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.127-129.Завантажити
16)Сутність нормативно-правового забезпечення припинення трудового договору// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.129-133.Завантажити
17)Державні ощадні каси на території Українських губерній у другій половині XIX- на початку XX ст.// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.134-136.Завантажити
18)Сутність норм нормативно-правового забезпечення організації та управління в сфері професійної захищеності особового складу// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.137-141.Завантажити
19)Парадигма сучасної юридичної освіти в контексті Болонського процесу// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.14-17.Завантажити
20)Нормативно-правовий акт як структурний елемент системи трудового законодавства// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.141-146.Завантажити
21)Зміст контролю за дотриманням трудового законодавства// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.146-149.Завантажити
22)Деякі аспекти розгляду майнових обов'язків як складових майна// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.149-152.Завантажити
23)Захисна функція профспілок в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.152-155.Завантажити
24)Організаційно-правові форми роботи Верховної Ради в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.155-157.Завантажити
25)Особливості диференціації правового регулювання трудової діяльності неповнолітніх працівників// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.158-160.Завантажити
26)Поняття особливого суб'єкту як сторони інформаційно-правових відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.160-163.Завантажити
27)Деякі напрямки вдосконалення соціальної роботи в органах внутрішніх справ України (на матеріалах ГУ МВС УКраїни в АР Крим)// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.164-166.Завантажити
28)Соціальні відпустки працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.167-169.Завантажити
29)Щодо реалізації захисної функції профспілок в соціально-партнерських відносинах// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.169-172.Завантажити
30)Місце охоронної функції серед функцій трудового права в умовах ринкових відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.173-178.Завантажити
31)Рішення конституційного суду України як джерела трудового права// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.178-181.Завантажити
32)Скрытые эффекты девиантного правосознания: ориентиры и природа синергетической методологии правового познания// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.18-25.Завантажити
33)Економічна безпека підприємництва у вільних економічних зонах// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.182-185.Завантажити
34)Практика економічної оцінки біоресурсного потенціалу регіону// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.185-191.Завантажити
35)Споживче кредитування, як превентивна форма боротьби з тіньовим грошовим обігом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.191-193.Завантажити
36)Нове покоління високозахищених документів суворого обліку, що засвідчують особу// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.197-201.Завантажити
37)Соціально-психологічні особливості неповнолітніх, які були згвалтовані// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.202-204.Завантажити
38)Поняття та зміст професійно-психологічного відбору в аварійно-рятувальні підрозділи// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.205-209.Завантажити
39)Застосування тесту ММРІ при професійно-психологічному доборі кандидатів на службу у спецпідрозділ "Сокіл"// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.210-212.Завантажити
40)Основи професійно-психологічної підготовки та тактики дій снайперів// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.213-215.Завантажити
41)Самоідентифікація особистості з професією як параметр професійної "Я-концепція" працівника органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.215-216.Завантажити
42)Психолого-криміналістичний аналіз огляду місця події// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.217-219.Завантажити
43)Місце та значення психологічної підготовки в системі професійного навчання працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.219-221.Завантажити
44)Исследование креативности курсантов и студентов Aкадемии гражданской защиты Украины// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.221-224.Завантажити
45)Як офіцеру-керівнику побудувати програму і методику вивчення психологічних особливостей персоналу ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.225-228.Завантажити
46)До проблеми підвищення ефективності професійної діяльності персоналу ОВС// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.229-231.Завантажити
47)Принципи віктимологічної профілактики злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.26-30.Завантажити
48)Дефініція тероризму: кримінально-правові та криміналістичні аспекти// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.30-34.Завантажити
49)Право операцій на користь миру// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.34-38.Завантажити
50)Співробітництво України з міжнародним валютним фондом: погляд у майбутнє// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.38-41.Завантажити
51)Деякі питання визначення результативності діяльності підрозділів податкової міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.42-44.Завантажити
52)Сучасний стан організації діяльності установ виконання покарань// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.44-48.Завантажити
53)Роль та місце сфери охорони громадського порядку у системі державного управління// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.48-53.Завантажити
54)Парламентський контроль за дотриманням прав та свобод громадян в діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.53-57.Завантажити
55)Тактика проведення допиту при розслідуванні злочинних порушень авторського та суміжних прав// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.58-61.Завантажити
56)Суб'єкт втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.61-64.Завантажити
57)Некоторые проблемы назначения наказания// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.64-66.Завантажити
58)Вступ до теорії реформування системи МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.67-75.Завантажити
59)Поисковая активность личности в аспекте психофизиологичекской концепции направленной регуляции деятельности в ситуациях экстремальности// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.7-9.Завантажити
60)Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної роботи криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.75-78.Завантажити
61)Криміналістична характеристика в структурі методики розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.78-80.Завантажити
62)Вопросы классификации субъектов противодействия расследованию// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.80-83.Завантажити
63)Особливості реалізації мовних і стилістичних правил у кримінально-процесуальному законі// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.83-86.Завантажити
64)Стаття 43 КК України та ії соціальна обумовленість// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.86-89.Завантажити
65)Криміналістична характеристика викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.90-95.Завантажити
66)Проблеми установлення формы и содержания вины в приступлениях с формальным составом// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.95-97.Завантажити
67)До питання визначення правової категорії "зброя"// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.98-101.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід