1) Нумерация равновесных кодов на основе биномиальных чисел // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .—
2) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .—
3) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .—
4) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .—
5) Реферати статей журналу «Право і Безпека» (2002. – № 2) за українським реферативним журналом «Джерело» (2004. – № 3. Сер. 3) // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .—
6) Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2004 році // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .—
7) Філософсько-правовий аналіз функцій політичної культури юриста // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.10-13.
8) Правове регулювання донорства та транспалтації у законодавстві України: цивільний та кримінально-правовий аспекти // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.101-105.
9) Сутність та особливості "паблік рілейшинз" в діяльності органів та підрозділів // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.105-108.
10) Спеціальні підрозділи міліції: іх система та основні функції // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.109-111.
11) Організаційно-правові заходи органів внутрішніх справ України щодо боротьби з кримінальною злочинністю на транспортних комунікаціях у 1944-45 роках // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.111-114.
12) Некоторые проблемы соблюдения следственной тайны и противодействие расследованию // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.114-118.
13) Поняття та види класифікації засуджених до позбавлення волі // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.119-124.
14) Правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.124-126.
15) Адміністративно-правове регулювання дорожнього руху в Україні: історико-правове дослідження // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.127-129.
16) Сутність нормативно-правового забезпечення припинення трудового договору // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.129-133.
17) Державні ощадні каси на території Українських губерній у другій половині XIX- на початку XX ст. // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.134-136.
18) Сутність норм нормативно-правового забезпечення організації та управління в сфері професійної захищеності особового складу // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.137-141.
19) Парадигма сучасної юридичної освіти в контексті Болонського процесу // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.14-17.
20) Нормативно-правовий акт як структурний елемент системи трудового законодавства // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.141-146.
21) Зміст контролю за дотриманням трудового законодавства // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.146-149.
22) Деякі аспекти розгляду майнових обов'язків як складових майна // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.149-152.
23) Захисна функція профспілок в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.152-155.
24) Організаційно-правові форми роботи Верховної Ради в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.155-157.
25) Особливості диференціації правового регулювання трудової діяльності неповнолітніх працівників // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.158-160.
26) Поняття особливого суб'єкту як сторони інформаційно-правових відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.160-163.
27) Деякі напрямки вдосконалення соціальної роботи в органах внутрішніх справ України (на матеріалах ГУ МВС УКраїни в АР Крим) // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.164-166.
28) Соціальні відпустки працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.167-169.
29) Щодо реалізації захисної функції профспілок в соціально-партнерських відносинах // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.169-172.
30) Місце охоронної функції серед функцій трудового права в умовах ринкових відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.173-178.
31) Рішення конституційного суду України як джерела трудового права // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.178-181.
32) Скрытые эффекты девиантного правосознания: ориентиры и природа синергетической методологии правового познания // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.18-25.
33) Економічна безпека підприємництва у вільних економічних зонах // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.182-185.
34) Практика економічної оцінки біоресурсного потенціалу регіону // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.185-191.
35) Споживче кредитування, як превентивна форма боротьби з тіньовим грошовим обігом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.191-193.
36) Нове покоління високозахищених документів суворого обліку, що засвідчують особу // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.197-201.
37) Соціально-психологічні особливості неповнолітніх, які були згвалтовані // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.202-204.
38) Поняття та зміст професійно-психологічного відбору в аварійно-рятувальні підрозділи // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.205-209.
39) Застосування тесту ММРІ при професійно-психологічному доборі кандидатів на службу у спецпідрозділ "Сокіл" // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.210-212.
40) Основи професійно-психологічної підготовки та тактики дій снайперів // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.213-215.
41) Самоідентифікація особистості з професією як параметр професійної "Я-концепція" працівника органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.215-216.
42) Психолого-криміналістичний аналіз огляду місця події // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.217-219.
43) Місце та значення психологічної підготовки в системі професійного навчання працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.219-221.
44) Исследование креативности курсантов и студентов Aкадемии гражданской защиты Украины // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.221-224.
45) Як офіцеру-керівнику побудувати програму і методику вивчення психологічних особливостей персоналу ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.225-228.
46) До проблеми підвищення ефективності професійної діяльності персоналу ОВС // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.229-231.
47) Принципи віктимологічної профілактики злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.26-30.
48) Дефініція тероризму: кримінально-правові та криміналістичні аспекти // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.30-34.
49) Право операцій на користь миру // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.34-38.
50) Співробітництво України з міжнародним валютним фондом: погляд у майбутнє // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.38-41.
51) Деякі питання визначення результативності діяльності підрозділів податкової міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.42-44.
52) Сучасний стан організації діяльності установ виконання покарань // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.44-48.
53) Роль та місце сфери охорони громадського порядку у системі державного управління // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.48-53.
54) Парламентський контроль за дотриманням прав та свобод громадян в діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.53-57.
55) Тактика проведення допиту при розслідуванні злочинних порушень авторського та суміжних прав // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.58-61.
56) Суб'єкт втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.61-64.
57) Некоторые проблемы назначения наказания // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.64-66.
58) Вступ до теорії реформування системи МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.67-75.
59) Поисковая активность личности в аспекте психофизиологичекской концепции направленной регуляции деятельности в ситуациях экстремальности // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.7-9.
60) Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної роботи криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.75-78.
61) Криміналістична характеристика в структурі методики розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.78-80.
62) Вопросы классификации субъектов противодействия расследованию // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.80-83.
63) Особливості реалізації мовних і стилістичних правил у кримінально-процесуальному законі // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.83-86.
64) Стаття 43 КК України та ії соціальна обумовленість // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.86-89.
65) Криміналістична характеристика викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.90-95.
66) Проблеми установлення формы и содержания вины в приступлениях с формальным составом // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.95-97.
67) До питання визначення правової категорії "зброя" // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 4 т. 3 .— С.98-101.
 
Пошук в електроному каталозі