1)//Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2004 . - № 27 .—
2)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— Завантажити
3)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— Завантажити
4)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— Завантажити
5)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— Завантажити
6)Порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 103-108.Завантажити
7)Чи має значення розмір обману покупців та замовників для вирішення питання про відповідальність винного?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 109-113.Завантажити
8)Межі використання спеціальних знань суб’єктами кримінального судочинства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 113-118.Завантажити
9)Проблема визначення розмірів компенсації моральної шкоди, завданої внаслідок порушення особистих немайнових прав фізичної особи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 118-126.Завантажити
10)Проблеми правового захисту дітей від експлуатації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 126-130.Завантажити
11)Адміністративне право: від статики – до динаміки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 131-137.Завантажити
12)Універсальний (космополітичний) принцип чинності закону про кримінальну відповідальність за порушення законів та звичаїв війни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 137-140.Завантажити
13)Легалізація злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 14-18.Завантажити
14)Концептуальні підходи до визначення принципів кримінального процесу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 141-145.Завантажити
15)Щодо сутності адміністративно-правового захисту прав громадян та юридичних осіб// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 145-151.Завантажити
16)Визначення власності як об’єкта адміністративного проступку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 151-154.Завантажити
17)Історіографічні особливості розбудови кримінально-процесуального законодавства України через призму юридичної техніки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 154-159.Завантажити
18)Особи, які потребують міжнародного захисту, як особливий різновид мігрантів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 159-164.Завантажити
19)Особливості огляду місця події при розслідуванні аварій на підприємствах гірничої промисловості// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 164-168.Завантажити
20)Поняття технології злочинної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 169-174.Завантажити
21)Зміст та принципи взаємодії податкової служби з громадськістю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 175-179.Завантажити
22)Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності за фінансування тероризму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 18-21.Завантажити
23)Порядок управління акціонерними товариствами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 180-185.Завантажити
24)Конфіденційна інформація, що є власністю держави, як предмет злочину// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 185-188.Завантажити
25)Кадрове забезпечення органів поліції Російської імперії в українських губерніях у кінці XVIII – першій половині XІX ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 189-196.Завантажити
26)Основні тенденції в дослідженнях історії радянського тоталітарного режиму 20–50-х років ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 196-207.Завантажити
27)Загальна адміністрація українських губерній і питання управління фінансами Російської імперії у кінці ХVIII – на початку ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 207-213.Завантажити
28)Харківське юридичне товариство (1900–1905 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 213-217.Завантажити
29)Погляди І. І. Петрункевича на проблему прав та свобод людини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 218-223.Завантажити
30)Взаємодія органу дізнання зі слідчим при провадженні у кримінальних справах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 22-29.Завантажити
31)Брест-Литовська мирна угода УНР з Центральними державами 1918 року (історико-правовий аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 223-230.Завантажити
32)Правові акти президентів України і Росії та їх класифікація: теоретико-правовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 230-237.Завантажити
33)Деякі аспекти діяльності фракцій в Бундестазі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 238-243.Завантажити
34)Вплив глобалізаційних процесів на теорію та практику державного суверенітету// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 243-205.Завантажити
35)Проблема визначення компетенції вищого органу виконавчої влади у конституційних актах УНР (травень–листопад 1920 р.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 250-257.Завантажити
36)Концепція державного управління у сфері охорони громадського порядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 258-265.Завантажити
37)Сучасна управлінська парадигма та її значення для управління державною податковою службою// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 265-271.Завантажити
38)Компетенція та роль органів державної влади України у сфері правового забезпечення європейської інтеграції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 272-280.Завантажити
39)Правове регулювання правоохоронної діяльності в Україні стосовно забезпечення цивільного демократичного контролю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 281-284.Завантажити
40)Дисциплінарна відповідальність персоналу міжнародної цивільної поліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 284-289.Завантажити
41)Ознаки та цілі недержавної правоохоронної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 29-32.Завантажити
42)До питання про правове вдосконалення системи управління та організації освіти в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 290-296.Завантажити
43)Модернізація, трансформація чи реформування системи МВС України?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 296-301.Завантажити
44)Основні принципи державної служби та їх зміст і значення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 302-305.Завантажити
45)Роль професійної культури особового складу у забезпеченні життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С.305-310.Завантажити
46)Щодо розмежування понять «управління персоналом» та «управління людськими ресурсами» в теорії та практиці управлінської діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 310-313.Завантажити
47)Напрямки підвищення ефективності управлінської діяльності в сфері організації профілактики правопорушень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 313-318.Завантажити
48)Регламентація прав споживачів на безпеку і якість товарів, робіт, послуг (аналіз зарубіжного законодавства)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 319-322.Завантажити
49)Злочини міжнародного характеру: з чого все почалося// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 32-38.Завантажити
50)Інтелектуально власність як прояв інтелектуальної культури// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 322-331.Завантажити
51)Юридична природа права на ренту// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 331-335.Завантажити
52)Правове регулювання відношень у сфері теплопостачання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 335-340.Завантажити
53)Поняття і значення процесуальних актів – документів з цивільних справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 341-344.Завантажити
54)До питання про державну реєстрацію правочинів за новим Цивільним кодексом України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 345-350.Завантажити
55)Щодо питання про визначення поняття житлово-комунальної послуги// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 350-355.Завантажити
56)Джерела формування державних позабюджетних соціальних фондів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 355-361.Завантажити
57)Участь держави Україна в трудових відносинах з іноземним елементом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 362-368.Завантажити
58)Профспілки як суб’єкт трудового права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 368-373.Завантажити
59)Трудоправовий статус державних службовців// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 373-379.Завантажити
60)Соціальний захист – історичний аспект еволюції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 379-383.Завантажити
61)Сучасний погляд «на обман, що розтягнувся на віки»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 38-43.Завантажити
62)Основні засади припинення трудових правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 383-386.Завантажити
63)Трудова правосуб’єктність працівника// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 386-391.Завантажити
64)Поняття небезпеки у професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 391-394.Завантажити
65)Порядок вирішення розбіжностей та підписання колективного договору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 394-398.Завантажити
66)Яким бути циклу адміністративно-правових дисциплін у юридичному навчальному закладі?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 399-402.Завантажити
67)Впровадження модульно-рейтингової системи у вузівський культурологічний цикл// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 402-406.Завантажити
68)Роль самостійної роботи в професійній підготовці фахівців у системі вищої освіти США// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 406-411.Завантажити
69)Соціальне значення діяльності ЗМІ у сфері правової комунікації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 411-416.Завантажити
70)Кримінологічна характеристика браконьєрства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 43-48.Завантажити
71)Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинів, пов’язаних із пожежами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 48-52.Завантажити
72)Засоби попередження настання суспільно небезпечних наслідків від порушення правил експлуатації АЕОМ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 53-56.Завантажити
73)Вплив носіння засобів бронезахисту на ефективність стрільби з вогнепальної зброї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 56-60.Завантажити
74)Проблеми з’ясування громадського порядку у широкому та вузькому його розумінні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 60-63.Завантажити
75)Зарубіжний досвід пенітенціарної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 63-69.Завантажити
76)Взаємодія міліції та громадськості в сфері охорони громадського порядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 70-74.Завантажити
77)До питання про вдосконалення Закону України «Про боротьбу з корупцією»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 75-79.Завантажити
78)Жертві злочину – реальну допомогу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 79-87.Завантажити
79)Охорона громадського порядку як складова частина комплексної профілактичної діяльності підрозділів та служб МВС Республіки Молдова// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 8-13.Завантажити
80)Особливості застосування спеціальних знань при збиранні та дослідженні слідів злочинів, що вчинені з використанням комп’ютерних технологій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 87-94.Завантажити
81)Участь фахівця у проведенні окремих слідчих дій та розмежування компетенції слідчого, фахівця й експерта// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 95-99.Завантажити
82)Законність у діяльності адміністративної служби міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 27 .— С. 99-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід