1)Шаповал Ю. І., Золотарьов В. А. Всеволод Балицький. Особа, час, ото-чення. – К.: Стилос, 2002. – 468 с.; 24 с. Фото.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— Завантажити
3)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— Завантажити
4)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— Завантажити
5)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— Завантажити
6)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— Завантажити
7)Гарантії прав та законних інтересів іноземців у досудовому провадженні та шляхи їх удосконалення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.100-106.Завантажити
8)Проблеми перегляду судових рішень у порядку повторної касації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.106-109.Завантажити
9)Міжвідомча слідчо-оперативна група: її склад і процедура створення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.109-115.Завантажити
10)Про удосконалення структури та змісту висновку експерта// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.115-118.Завантажити
11)Районний відділ внутрішніх справ та місцеві органи влади: проблеми взаємодії та шляхи їх вирішення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.119-123.Завантажити
12)Органи державної податкової служби: призначення, сутність та види// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.124-128.Завантажити
13)Загальнотеоретичний підхід до з’ясування співвідношення принципів управління з принципами взаємодії органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.129-131.Завантажити
14)Аналіз і прогнозування в діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.13-19.Завантажити
15)До питання про зміст права жертви зловживання владою на доступ до правосуддя// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.131-135.Завантажити
16)Класифікація адміністративно-юрисдикційних проваджень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.135-139.Завантажити
17)Особливості набуття статусу народного депутата України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.139-143.Завантажити
18)Роль Вищої ради юстиції при першому призначенні на посаду професійного судді// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.144-148.Завантажити
19)Сутність та структура податкової служби// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.148-155.Завантажити
20)Парламент ФРН: двопалатний чи однопалатний?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.155-160.Завантажити
21)Класифікація економічних злочинів (на основі Кримінального кодексу України)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.160-164.Завантажити
22)Професійна підготовка нижчих чинів поліції та жандармерії в Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.165-169.Завантажити
23)Правові засади податкової політики національних державних утворень на території України у роки визвольних змагань 1917–1921 рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.169-176.Завантажити
24)Українські наукові юридичні товариства періоду Національно-демократичної революції (1917–1918 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.177-180.Завантажити
25)Причини та наслідки урядової кризи в УНР (січень–квітень 1918 року)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.180-186.Завантажити
26)Апарат управління фінансами Російської імперії на окупованих територіях Західної України у роки першої світової війни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.186-192.Завантажити
27)Забезпечення правопорядку в операціях на користь миру// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.19-23.Завантажити
28)Становлення ринку цінних паперів у Російській імперії та етапи його розвитку (на матеріалах українських губерній)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.192-196.Завантажити
29)Правовий стан кримсько-татарського народу: досягнення на тлі проблем// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.196-201.Завантажити
30)Лібералізм як суспільно-правова позиція// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.201-207.Завантажити
31)Радянсько-нацистська «змова» 23 серпня 1939 р. у світлі доктрини інтертемпорального права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.207-216.Завантажити
32)Еволюція адміністративно-територіальної організації в ході післявоєнної перебудови польського суспільства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.216-222.Завантажити
33)Проблеми земельного і державного права Гетьманщини в 1 та 4-му томах праці М. Є. Слабченка «Організація господарства України»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.222-230.Завантажити
34)Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.23-28.Завантажити
35)Співвідношення категорій «добросовісність» та «моральні засади суспільства» у цивільному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.231-234.Завантажити
36)Проблеми правового регулювання взаємовідносин між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування у бюджетному процесі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.234-243.Завантажити
37)Уточнення правового режиму приватизованого у шлюбі житла за рахунок житлових чеків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.243-250.Завантажити
38)Договір морського агентування у світлі поділу норм Кодексу торговельного мореплавства України на приватні та публічні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.250-254.Завантажити
39)Теоретичні та практичні засади впливу спеціальної правосуб’єктності на об’єктний склад та здійснення політичними партіями права власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.254-260.Завантажити
40)Сутність, правовий режим і рівень інформованості про податок на додану вартість// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.260-265.Завантажити
41)Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.265-271.Завантажити
42)Державне управління охороною надр в умовах сталого розвитку вугільної промисловості (економіко-правовий аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.271-277.Завантажити
43)Особливості розвитку службово-трудових відносин на державній службі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.278-285.Завантажити
44)Класифікація оперативно-технічних засобів у теорії оперативно-розшукової діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.28-35.Завантажити
45)Методологічні аспекти процедурно-процесуальних норм// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.285-289.Завантажити
46)До питання про шляхи оновлення моделі виховання студентства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.290-297.Завантажити
47)Комплексний підхід до підготовки персоналу для вирішення проблем протидії торгівлі людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.297-303.Завантажити
48)Мотиваційний аспект навчання іншомовної мовленнєвої діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.303-307.Завантажити
49)Основи правового регулювання забезпечення громадської безпеки на водному транспорті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.35-40.Завантажити
50)Підвищення ефективності профілактичної діяльності криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.40-46.Завантажити
51)Поліція Сполучених Штатів Америки: сучасний стан та тенденції розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.46-51.Завантажити
52)Протидія легалізації злочинних доходів у Німеччині// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.51-55.Завантажити
53)Особистість «економічного» злочинця// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.55-61.Завантажити
54)Кримінологічна характеристика неповнолітніх осіб, що скоїли корисливі злочини// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.61-64.Завантажити
55)Особистість злочинця та практичне значення її кримінологічного аналізу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.64-70.Завантажити
56)Деякі аспекти організації взаємодії в діяльності поліції Республіки Молдова щодо профілактики злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.7-13.Завантажити
57)Стан дотримання законності у діяльності британської поліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.70-75.Завантажити
58)До питання взаємодії слідчих і оперативних працівників (з практичного досвіду)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.75-79.Завантажити
59)Особливості виявлення ознак викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.79-86.Завантажити
60)До проблеми вдосконалення відомчого законодавства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.87-92.Завантажити
61)Світовий досвід державного регулювання транспортної системи та напрямки його використання в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 26 .— С.92-100.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід