1)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— Завантажити
2)Міжнародно-правовий досвід протидії легалізації «брудних» грошей// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— Завантажити
3)Правовий статус державної податкової служби України: поняття та структура// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— Завантажити
4)Матеріальне забезпечення лісової охорони України: 1917–1927 рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— Завантажити
5)Новий підручник з адміністративного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— Завантажити
6)Полеміка щодо відгуку Б. Чміля і О. Гвоздіка// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— Завантажити
7)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— Завантажити
8)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— Завантажити
9)Випускні дані// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— Завантажити
10)До уваги авторів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— Завантажити
11)Проблеми механізму реалізації цивільного позову у кримінальному процесі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.100-105Завантажити
12)Проблема державного імунітету України як учасниці міжнародних приватноправових відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.105-110.Завантажити
13)Відповідальність слідчих за результати своєї діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.111-116Завантажити
14)Особливості правового регулювання профілактики правопорушень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.117-119Завантажити
15)Шляхи вдосконалення діяльності експертних підрозділів ОВС на сучасному етапі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.120-124Завантажити
16)Правовий статус приватного детектива та охоронця за законодавством Російської Федерації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.124-129Завантажити
17)Конституційні та кримінально-правові принципи захисту виборчих прав громадян України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.129-135Завантажити
18)Теоретичні основи попередження злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.136-145Завантажити
19)Контроль за діяльністю спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.14-19Завантажити
20)До поняття «організована злочинність»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.145-152Завантажити
21)Деякі поняття категоріального базису інформаційної безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.152-158Завантажити
22)Суб’єкти правоохоронної діяльності міжнародних місій на користь миру// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.158-162Завантажити
23)Види зловживань правом за законодавством України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.162-166Завантажити
24)Класифікація злочинів проти миру і безпеки людства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.166-170Завантажити
25)Адміністративно-правовий статус працівника спеціального підрозділу міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.170-176Завантажити
26)Адміністративний розсуд: поняття, ознаки та проблема застосування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.176-181Завантажити
27)До питання про презумпцію осудності в кримінальному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.182-186Завантажити
28)Честь та гідність особи як об’єкт кримінально-правової охорони// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.186-191Завантажити
29)Боротьба з торгівлею людьми в Німеччині (стан, динаміка, проблеми)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.19-27Завантажити
30)Суб’єкти адміністративного процесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.191-194Завантажити
31)Об’єкти судової гірничотехнічної експертизи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.194-199Завантажити
32)Цінні папери як предмет злочину// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.200-204Завантажити
33)Міжнародні та національні стандарти в галузі прав жінок// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.204-208Завантажити
34)Фінансовий контроль у Російській імперії у першій половині ХІХ століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.209-213Завантажити
35)Українська Центральна Рада – перший український парламент// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.213-221Завантажити
36)Відповідальність за порушення податкового законодавства в Україні в роки непу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— 226-233Завантажити
37)Історія розвитку видавничої справи в Україні (кінець XIX – поч. XX)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.233-237Завантажити
38)Адаптація законодавства України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.247-252Завантажити
39)Сучасні тенденції трансформації форм державного устрою// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.252-257Завантажити
40)Місце Рахункової палати у механізмі державної влади України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.257-261Завантажити
41)Устрій і завдання місцевого (територіального) самоврядування в Республіці Польща// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.261-265Завантажити
42)Деякі питання класифікації норм, що регулюють діяльність керівництва районних, обласних рад// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.265-274Завантажити
43)Захист свідків як одна з важливих умов боротьби з торгівлею людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.27-32Завантажити
44)Генезис ідей реальності прав людини в теоріях правової держави// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.275-281Завантажити
45)Органи внутрішніх справ як складна соціальна система// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.282-287Завантажити
46)Органи державного управління інформаційною сферою: концепція розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.287-292Завантажити
47)Актуальні проблеми розвитку управління в органах внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.293-296Завантажити
48)Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів МВС України: сутність та особливості управління// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.296-301Завантажити
49)Використання методології управління проектами в системі органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.302-304Завантажити
50)Організація підготовки і виховання персоналу ОВС України (історико-правовий аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.305-310Завантажити
51)Сутність та юридична природа безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.310-317Завантажити
52)Проблеми правового захисту працівників органів внутрішніх справ як суб’єктів правоохоронної діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.317-327Завантажити
53)Типові версії розслідування торгівлі людьми// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.32-37Завантажити
54)Соціальний працеохоронний капітал як предмет владних відносин у сфері державного управління людськими ресурсами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.327-334Завантажити
55)Особливості «української» моделі корпоративного управління// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.334-338Завантажити
56)Проблемні питання позитивного змісту особистих немайнових прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.339-342Завантажити
57)Розвиток права власності на землю у дорадянський період// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.342-346Завантажити
58)Судове рішення як процесуальний документ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.346-354Завантажити
59)Зміст принципу гласності цивільного судочинства: процесуальний аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.354-360Завантажити
60)Зміст та значення категорії «бюджетне законодавство» в бюджетному праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.360-365Завантажити
61)Забезпечення державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.365-370Завантажити
62)Тактика перевірки показань на місці в умовах конфліктної ситуації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.37-43Завантажити
63)Давальницькі договори в Україні. Критерії визнання давальницького договору// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.370-376Завантажити
64)Трудовий договір як підстава виникнення службово-трудових відносин на державній службі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.377-381.Завантажити
65)Роль та поняття колективного договору в умовах ринкової економіки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.382-387Завантажити
66)Трудовий договір як підстава виникнення індивідуальних трудових відносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.387-393Завантажити
67)Порядок оформлення службово-трудових відносин з працівниками органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.393-397Завантажити
68)Стан, розвиток і перспективи нормування екологічних показників транспортних засобів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.397-400Завантажити
69)Соціальний генезис поняття «громадська думка»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.401-406Завантажити
70)Пріоритетні напрямки удосконалення процесу формування суспільної думки щодо охорони громадського порядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.406-411Завантажити
71)Державна культурна політика: закордонний досвід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.411-416Завантажити
72)Виконання вимог здорового способу життя в навчальних закладах МВС України як один із напрямків реформування відомчої освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.416-421Завантажити
73)Ситуаційні основи тактики затримання підозрюваного// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.43-49Завантажити
74)Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників 1979 року в системі заходів по боротьбі з міжнародним тероризмом// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.49-53Завантажити
75)Фінансовий моніторинг на прикладі Росії: система і механізми реалізації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.53-62Завантажити
76)Проблеми дотримання законності у діяльності поліції США// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.66-71Завантажити
77)Історичний аспект кримінальної відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.71-77Завантажити
78)Використання снайпера в спеціальній операції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.77-80Завантажити
79)Види, форми і принципи координації профілактики злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.8-14Завантажити
80)Відмежування складу легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, від суміжних складів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.81-85Завантажити
81)Система суб’єктів адміністративно-правового регулювання правовідносин у транспортній сфері// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Випуск 25 .— С.91-100Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід