1)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— Завантажити
3)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— Завантажити
4)Дослідження лапідарних пам'яток міжнародого права античних держав Північного Причорномор'я у вітчизняній та зарубіжній історіографії// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.10-13Завантажити
5)Примус як засіб забезпечення й охорони правопорядку адміністративною службою міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.102-104Завантажити
6)Правовые проблемы превенции трудовых споров, возникающих при расторжении трудового договора по инициативе работника// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.104-108Завантажити
7)Проблеми кадрового забезпечення процесів формування гендерної політики в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.108-112Завантажити
8)Спеціальний стаж та його значення в системі пенсійного забезпечення// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.113-117Завантажити
9)Щодо з'ясування терміну "профілактика правопорушень" та суміжних з ним понять"// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.118-120Завантажити
10)Співвідношення поняття громадського порядку з іншими сферами суспільних відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.120-125Завантажити
11)Людина як предмет злочину// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.125-128Завантажити
12)Форма і зміст позовної заяви// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.128-132Завантажити
13)Концепція права: до постановки проблеми// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.13-17Завантажити
14)Деякі аспекти підготовки військових кадрів у системі військової освіти України для участі у миротворчих операціях// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.132-136Завантажити
15)Зміст категорії "безпека" у державному управлінні транспортною системою України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.136-140Завантажити
16)Судовий контроль в Україні: стан та перспективи розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.140-143Завантажити
17)Деякі проблеми службово-трудової діяльності викладацького складу спеціалізованих кафедр у вищих навчальних закладах МВС// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.143-145Завантажити
18)Особливості криміналістичної характеристики сексуальних вбивств// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.146-148Завантажити
19)Аналіз об'єкта злочину, передбаченого ст. 330 КК України (передача тa збирання відомостей, які становлять конфіденційну інформацію, що є власністю держави)// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.149-152Завантажити
20)Правовий режим інформаційних ресурсів у законодавстві України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.152-159Завантажити
21)До поняття індивідуальних трудових правовідносин// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.156-159Завантажити
22)Принцип захисту прав та свобод людини в надзвичайних ситуаціях як мета проведення спеціальної операції// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.159-161Завантажити
23)Цивільна поліція як провідний суб'єкт правоохоронної діяльності міжнародної місії на користь миру// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.162-166Завантажити
24)Правове визначення захоплення заручників в міжнародно-правових актах// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.166-169Завантажити
25)До питання про якість норм регуляторного акта// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.17-21Завантажити
26)Объект бюджетного правонарушения (финансово-правовые аспекты)// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.170-174Завантажити
27)Про співвідношення злочину, передбаченого статтею 182 КК України, і інституту дифамації як суспільно небезпечного діяння проти честі та гідності людини// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.174-177Завантажити
28)Захист свідків та потерпілих від торгівлі людьми в Україні: соціально-правовий аналіз// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.177-180Завантажити
29)Некоторые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Украине как составной части организованной преступности// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.180-186Завантажити
30)Трудовий колектив як суб'єкт трудового права// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.186-189Завантажити
31)Щодо юридичних колізій в трудовому праві та причин їх винекнення// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.189-193Завантажити
32)Впровадження новітніх інформаційних технологій в цивільному судочинстві України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.194-196Завантажити
33)Нормативность установок во взаимоотношениях полов у несовершеннолетних правонарушителей// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.197-199Завантажити
34)Проблеми психологічного супроводження процесу реформування системи МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.200-202Завантажити
35)Особенности организации управления в гуманистических целях// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.202-205Завантажити
36)Принципы и подходы к построению субъективного шкалирования// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.206-209Завантажити
37)Проблема управления информационным взаимодействием на очной ставке// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.209-211Завантажити
38)Територіальне самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.21-25Завантажити
39)Територіальне самоврядування в системі публічної влади республіки Польща// Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2004. - № 1 .— С.21-25
40)Нагальні проблеми гендерної політики в Україні : Рецензія на монографію Левченко К.Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління)// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.212-213Завантажити
41)Форми і методи взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.26-31Завантажити
42)Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року), та його застосування мировими судами Харківської губернії// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.32-34Завантажити
43)Місце договору ренти в системі цивільно-правових договорів// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.35-39Завантажити
44)До питання про визначення правового статусу особи, відносно якої є дані про її причетність до вчинення злочину// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.39-44Завантажити
45)Тактичне рішення слідчого в умовах протидії розслідуванню: криміналістичні та психологічні проблеми дослідження// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.45-47Завантажити
46)Спеціальна профілактика як основа системи профілактики злочинів у Республіці Молдова// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.48-50Завантажити
47)Партнерські відносини в діяльності міліції: поняття, сутність та форми// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.51-55Завантажити
48)Практика застосування закону України "Про попередження насильства в сім'ї": сучасні проблеми і можливі шляхи їх вирішення// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.55-57Завантажити
49)Укладення мирової угоди та відмова від позову в Кримінальному судочинстві// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.58-62Завантажити
50)Реформування системи МВС України: час реформ другого покоління// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.63-69Завантажити
51)Поняття часу відпочинку працівників органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.69-72Завантажити
52)Субъективная категоризация процесса профессионального становления личности в системе силовых структур// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.7-9Завантажити
53)Дотримання дисципліни особами рядового та начальницького складу як умова підвищення безпеки їх службово-професійної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.72-77Завантажити
54)Організаційно-правові аспекти реформування початкової підготовки персоналу ОВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.77-80Завантажити
55)Гражданская процессуальная правосубъектность суда апелляционной инстанции и его предметные полномочия// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.80-83Завантажити
56)Правовое воспитание предпринимателей как средство предупреждения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.83-85Завантажити
57)Обмеження як елемент правового статусу державних службовців органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.86-88Завантажити
58)Оцінка рівня економічної безпеки залізниці// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.88-92Завантажити
59)Щодо співвідношення загального і спеціального нормативного забезпечення трудових відносин// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.93-97Завантажити
60)Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв'язку з реальним закріпленням принципу змагальності// Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.98-101Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід