1) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .—
2) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .—
3) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .—
4) Дослідження лапідарних пам'яток міжнародого права античних держав Північного Причорномор'я у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.10-13
5) Примус як засіб забезпечення й охорони правопорядку адміністративною службою міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.102-104
6) Правовые проблемы превенции трудовых споров, возникающих при расторжении трудового договора по инициативе работника // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.104-108
7) Проблеми кадрового забезпечення процесів формування гендерної політики в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.108-112
8) Спеціальний стаж та його значення в системі пенсійного забезпечення // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.113-117
9) Щодо з'ясування терміну "профілактика правопорушень" та суміжних з ним понять" // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.118-120
10) Співвідношення поняття громадського порядку з іншими сферами суспільних відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.120-125
11) Людина як предмет злочину // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.125-128
12) Форма і зміст позовної заяви // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.128-132
13) Концепція права: до постановки проблеми // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.13-17
14) Деякі аспекти підготовки військових кадрів у системі військової освіти України для участі у миротворчих операціях // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.132-136
15) Зміст категорії "безпека" у державному управлінні транспортною системою України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.136-140
16) Судовий контроль в Україні: стан та перспективи розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.140-143
17) Деякі проблеми службово-трудової діяльності викладацького складу спеціалізованих кафедр у вищих навчальних закладах МВС // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.143-145
18) Особливості криміналістичної характеристики сексуальних вбивств // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.146-148
19) Аналіз об'єкта злочину, передбаченого ст. 330 КК України (передача тa збирання відомостей, які становлять конфіденційну інформацію, що є власністю держави) // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.149-152
20) Правовий режим інформаційних ресурсів у законодавстві України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.152-159
21) До поняття індивідуальних трудових правовідносин // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.156-159
22) Принцип захисту прав та свобод людини в надзвичайних ситуаціях як мета проведення спеціальної операції // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.159-161
23) Цивільна поліція як провідний суб'єкт правоохоронної діяльності міжнародної місії на користь миру // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.162-166
24) Правове визначення захоплення заручників в міжнародно-правових актах // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.166-169
25) До питання про якість норм регуляторного акта // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.17-21
26) Объект бюджетного правонарушения (финансово-правовые аспекты) // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.170-174
27) Про співвідношення злочину, передбаченого статтею 182 КК України, і інституту дифамації як суспільно небезпечного діяння проти честі та гідності людини // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.174-177
28) Захист свідків та потерпілих від торгівлі людьми в Україні: соціально-правовий аналіз // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.177-180
29) Некоторые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Украине как составной части организованной преступности // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.180-186
30) Трудовий колектив як суб'єкт трудового права // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.186-189
31) Щодо юридичних колізій в трудовому праві та причин їх винекнення // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.189-193
32) Впровадження новітніх інформаційних технологій в цивільному судочинстві України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.194-196
33) Нормативность установок во взаимоотношениях полов у несовершеннолетних правонарушителей // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.197-199
34) Проблеми психологічного супроводження процесу реформування системи МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.200-202
35) Особенности организации управления в гуманистических целях // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.202-205
36) Принципы и подходы к построению субъективного шкалирования // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.206-209
37) Проблема управления информационным взаимодействием на очной ставке // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.209-211
38) Територіальне самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.21-25
39) Територіальне самоврядування в системі публічної влади республіки Польща // Право і безпека : Наук. журн. : Науковий журнал : / : наук. журн. / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ. - 2004. - № 1 .— С.21-25
40) Нагальні проблеми гендерної політики в Україні : Рецензія на монографію Левченко К.Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління) // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.212-213
41) Форми і методи взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.26-31
42) Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року), та його застосування мировими судами Харківської губернії // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.32-34
43) Місце договору ренти в системі цивільно-правових договорів // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.35-39
44) До питання про визначення правового статусу особи, відносно якої є дані про її причетність до вчинення злочину // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.39-44
45) Тактичне рішення слідчого в умовах протидії розслідуванню: криміналістичні та психологічні проблеми дослідження // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.45-47
46) Спеціальна профілактика як основа системи профілактики злочинів у Республіці Молдова // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.48-50
47) Партнерські відносини в діяльності міліції: поняття, сутність та форми // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.51-55
48) Практика застосування закону України "Про попередження насильства в сім'ї": сучасні проблеми і можливі шляхи їх вирішення // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.55-57
49) Укладення мирової угоди та відмова від позову в Кримінальному судочинстві // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.58-62
50) Реформування системи МВС України: час реформ другого покоління // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.63-69
51) Поняття часу відпочинку працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.69-72
52) Субъективная категоризация процесса профессионального становления личности в системе силовых структур // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.7-9
53) Дотримання дисципліни особами рядового та начальницького складу як умова підвищення безпеки їх службово-професійної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.72-77
54) Організаційно-правові аспекти реформування початкової підготовки персоналу ОВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.77-80
55) Гражданская процессуальная правосубъектность суда апелляционной инстанции и его предметные полномочия // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.80-83
56) Правовое воспитание предпринимателей как средство предупреждения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.83-85
57) Обмеження як елемент правового статусу державних службовців органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.86-88
58) Оцінка рівня економічної безпеки залізниці // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.88-92
59) Щодо співвідношення загального і спеціального нормативного забезпечення трудових відносин // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.93-97
60) Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв'язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека : наук. журн. - 2004. - № 1 т. 3 .— С.98-101
 
Пошук в електроному каталозі