1) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .—
2) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .—
3) Про присвоєння вчених звань професора і доцента за 2003 рік // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .—
4) Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2003 році // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .—
5) Нормативно-правове та організаційне забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.102-106
6) Адміністративна відповідальність осіб, що керують транспортними засобами у стані сп'яніння: підстави та порядок реалізації // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.106-109
7) Правовий аналіз діяльності профспілок в аспекті вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.110-112
8) Кваліфікація злочину як основний елемент інституту підслідності // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.113-116
9) Питання дотримання законності при оперативно-розшуковому провадженні // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.116-118.
10) Місце, роль та поняття організації профілактики правопорушень в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.119-121.
11) Система основних трудових прав працівників за трудовим законодавством України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.121-125
12) Основні критерії диференціації регулювання праці за трудовим законодавством // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.125-130
13) Межі застосування працівниками міліції фізичної сили для припинення протиправних дій // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.130-133
14) Трудовые споры по вопросам прекращения трудового договора как гарантия реализации граждами права на труд в условиях рыночных отношений // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.134-137
15) Комплексна програма як форма дежавного управління в сфері протидії торгівлі людьми в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.137-140.
16) Законодательство зарубежных стран о борьбе с терроризмом // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.141-143
17) Обвинувальний вирок й обвинувачення у кримінальному процесі та їх співідношення // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.144-146
18) Особистий мотив та його значення для кваліфікації злочинів проти трудових прав людини // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.147-149
19) Правові аспекти взаємодії між установами в організації протидії торгівлі людьми // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.150-153
20) Типологія злочинців у сфері незаконного наркообігу // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.153-156
21) Громадська безпека як родовий об'єкт злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.156-159
22) Контрольно-налоговые правоотношения и юридические факты // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.160-164
23) Поміщення особи у медичний заклад: пропозиції до нового КПК України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.164-167.
24) Засади життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.168-172
25) Правовий статус учасників кримінально-процесуальних відносин у міжнародному праві // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.173-175
26) Професійний ризик працівників міліції, як кримінально-процесуальне поняття // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.176-178
27) Соловйова О. Є. Відшкодування шкоди, як головна умова застосування інституту примирення сторін у кримінальному процесі України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.179-181
28) Суб'єкт управління природно-заповідним фондом // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.18-21
29) Проект кримінально-процесуального законодавства: проблемні питання для обговорення // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.182-185.
30) Класифікація підроблення (кримінально-правовий аспект) // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.185-188.
31) Щодо необхідності координації інформаційно-аналітичної діяльності правоохоронних органів // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.188-191
32) Соціально-демографічні характеристики осіб, потерпілих від торгівлі людьми // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.191-195
33) Проблемні питання відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.195-197
34) Соціальне партнерство на рівні підприємства: сутність, сторони та форми // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.198-201
35) Економічна складова в системі національної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.202-205.
36) Організаційно-економічні заходи протидії корупції // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.205-208.
37) Методика применения финансового мониторинга к сомнительным банковским операциям // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.209-211.
38) Засоби масової інформації і тероризм: віхи історії // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.21-29
39) Моделирование программных систем в терминах УФО-элементов // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.212-217
40) Використання комп'ютерного моделювання у викладанні технічних дисциплін в системі МВС // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.218-220
41) Принципи аграрного законодаства уряду А. І. Денікіна // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.30-34
42) Прямі та сховані синергетичні ефекти позитивної індетермінації девіантної правосвідомості // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.3439
43) Щодо визначення сутності державної служби як різновиду суспільно-корисної праці // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.39-42
44) Історичний аспект розвитку вітчизняного законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.42-45
45) Роль державного регулювання господарської діяльності у забезпеченні економічної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.46-48
46) Свобода як постулат // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.49-52
47) Концептуальі засади управлінської діяльності МВС України в напрямку Європейської інтергації: загально-правова характеристика політики Європейського Союзу щодо України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.52-56
48) Поняття системи забезпечення національної безпеки України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.57-60
49) Функції омбудсмана // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.61-67
50) Види цінних паперів у Російській імперії (друга половина ХIХ ст. - початок ХХ ст.) // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.67-70
51) До питання спадковості за магдебурзьким правом // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.70-73
52) Міжнародний кримінальний суд: створення і перспективи розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.73-76
53) Про поняття міжнародного адміністративного права // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.76-79
54) Професіоналізм працівника на терезах реформування системи МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.8-17.
55) Система джерел права: генеза, генетичні зв'язки // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.80-82
56) Інформаційно-аналітичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.83-87
57) Використання інформаційних технологій для фінансового моніторингу обігу підакцизних товарів: стан і шляхи удосконалення // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.87-92
58) Юридично-правова природа покарання за перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.93-96
59) Ошибка в квалифицирующих признаках состава преступления // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.97-99
60) Особливості системи підготовки юристів у відомчих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.99-102
 
Пошук в електроному каталозі