1)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— Завантажити
2)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— Завантажити
3)Про присвоєння вчених звань професора і доцента за 2003 рік// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— Завантажити
4)Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2003 році// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— Завантажити
5)Нормативно-правове та організаційне забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.102-106Завантажити
6)Адміністративна відповідальність осіб, що керують транспортними засобами у стані сп'яніння: підстави та порядок реалізації// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.106-109Завантажити
7)Правовий аналіз діяльності профспілок в аспекті вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.110-112Завантажити
8)Кваліфікація злочину як основний елемент інституту підслідності// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.113-116Завантажити
9)Питання дотримання законності при оперативно-розшуковому провадженні// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.116-118.Завантажити
10)Місце, роль та поняття організації профілактики правопорушень в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.119-121.Завантажити
11)Система основних трудових прав працівників за трудовим законодавством України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.121-125Завантажити
12)Основні критерії диференціації регулювання праці за трудовим законодавством// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.125-130Завантажити
13)Межі застосування працівниками міліції фізичної сили для припинення протиправних дій// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.130-133Завантажити
14)Трудовые споры по вопросам прекращения трудового договора как гарантия реализации граждами права на труд в условиях рыночных отношений// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.134-137Завантажити
15)Комплексна програма як форма дежавного управління в сфері протидії торгівлі людьми в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.137-140.Завантажити
16)Законодательство зарубежных стран о борьбе с терроризмом// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.141-143Завантажити
17)Обвинувальний вирок й обвинувачення у кримінальному процесі та їх співідношення// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.144-146Завантажити
18)Особистий мотив та його значення для кваліфікації злочинів проти трудових прав людини// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.147-149Завантажити
19)Правові аспекти взаємодії між установами в організації протидії торгівлі людьми// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.150-153Завантажити
20)Типологія злочинців у сфері незаконного наркообігу// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.153-156Завантажити
21)Громадська безпека як родовий об'єкт злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.156-159Завантажити
22)Контрольно-налоговые правоотношения и юридические факты// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.160-164Завантажити
23)Поміщення особи у медичний заклад: пропозиції до нового КПК України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.164-167.Завантажити
24)Засади життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.168-172Завантажити
25)Правовий статус учасників кримінально-процесуальних відносин у міжнародному праві// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.173-175Завантажити
26)Професійний ризик працівників міліції, як кримінально-процесуальне поняття// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.176-178Завантажити
27)Соловйова О. Є. Відшкодування шкоди, як головна умова застосування інституту примирення сторін у кримінальному процесі України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.179-181Завантажити
28)Суб'єкт управління природно-заповідним фондом// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.18-21Завантажити
29)Проект кримінально-процесуального законодавства: проблемні питання для обговорення// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.182-185.Завантажити
30)Класифікація підроблення (кримінально-правовий аспект)// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.185-188.Завантажити
31)Щодо необхідності координації інформаційно-аналітичної діяльності правоохоронних органів// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.188-191Завантажити
32)Соціально-демографічні характеристики осіб, потерпілих від торгівлі людьми// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.191-195Завантажити
33)Проблемні питання відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.195-197Завантажити
34)Соціальне партнерство на рівні підприємства: сутність, сторони та форми// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.198-201Завантажити
35)Економічна складова в системі національної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.202-205.Завантажити
36)Організаційно-економічні заходи протидії корупції// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.205-208.Завантажити
37)Методика применения финансового мониторинга к сомнительным банковским операциям// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.209-211.Завантажити
38)Засоби масової інформації і тероризм: віхи історії// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.21-29Завантажити
39)Моделирование программных систем в терминах УФО-элементов// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.212-217Завантажити
40)Використання комп'ютерного моделювання у викладанні технічних дисциплін в системі МВС// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.218-220Завантажити
41)Принципи аграрного законодаства уряду А. І. Денікіна// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.30-34Завантажити
42)Прямі та сховані синергетичні ефекти позитивної індетермінації девіантної правосвідомості// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.3439Завантажити
43)Щодо визначення сутності державної служби як різновиду суспільно-корисної праці// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.39-42Завантажити
44)Історичний аспект розвитку вітчизняного законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.42-45Завантажити
45)Роль державного регулювання господарської діяльності у забезпеченні економічної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.46-48Завантажити
46)Свобода як постулат// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.49-52Завантажити
47)Концептуальі засади управлінської діяльності МВС України в напрямку Європейської інтергації: загально-правова характеристика політики Європейського Союзу щодо України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.52-56Завантажити
48)Поняття системи забезпечення національної безпеки України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.57-60Завантажити
49)Функції омбудсмана// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.61-67Завантажити
50)Види цінних паперів у Російській імперії (друга половина ХIХ ст. - початок ХХ ст.)// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.67-70Завантажити
51)До питання спадковості за магдебурзьким правом// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.70-73Завантажити
52)Міжнародний кримінальний суд: створення і перспективи розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.73-76Завантажити
53)Про поняття міжнародного адміністративного права// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.76-79Завантажити
54)Професіоналізм працівника на терезах реформування системи МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.8-17.Завантажити
55)Система джерел права: генеза, генетичні зв'язки// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.80-82Завантажити
56)Інформаційно-аналітичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.83-87Завантажити
57)Використання інформаційних технологій для фінансового моніторингу обігу підакцизних товарів: стан і шляхи удосконалення// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.87-92Завантажити
58)Юридично-правова природа покарання за перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.93-96Завантажити
59)Ошибка в квалифицирующих признаках состава преступления// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.97-99Завантажити
60)Особливості системи підготовки юристів у відомчих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 4 т. 2 .— С.99-102Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід