1)Спеціальні кримінологічні заходи попередження розкрадань вантажів на залізничному транспорті// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
2)Вплив розміру штрафу на забезпечення його стягнення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
3)Вплив сім’ї на поведінку й особистість підлітків-правопорушників// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
4)Боротьба з торгівлею людьми у ФРН як важливий аспект реалізації державної доктрини активної протидії організованій злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
5)Історичний аналіз розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за викрадення людини на території України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
6)Методологічна роль природного права в сучасному правознавстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
7)Вчення про право І. Канта// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
8)Місце юридичної лінгвістики в системі наук// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
9)Галузеві ознаки інформаційного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
10)Закриття кримінальної справи як одна із форм закінчення стадії досудового слідства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
11)Щодо структури нового Трудового кодексу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
12)Суд присяжних – це дійсно справедливий суд// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
13)Культурні права і свободи громадян як об’єкт адміністративного проступку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
14)Правове забезпечення інформаційної безпеки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
15)Щодо нормативно-правового забезпечення післядипломної освіти продуктивного населення України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
16)Ситуаційне управління оперативно-службовою діяльністю органів внутрішніх справ в особливих умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
17)Регулятивні особливості нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
18)Проблемні питання діяльності слідчих і слідчо-оперативних груп в управління слідчими підрозділами// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
19)Обмеження прав підданих воюючих з Російською імперією держав в Україні у період Першої світової війни// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
20)Організаційно-управлінські та фінансово-правові аспекти інфраструктури детінізації економіки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
21)Соціологічні фактори системи внутрішньодержавної безпеки (теоретико-управлінський аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
22)Багатоаспектність і багатофункціональність стратегій в організації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
23)Шаповал Ю. Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії. – К.: Генеза, 2001// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
24)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
25)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— Завантажити
26)Становлення взаємовідносин в діяльності податкової міліції з іншими правоохоронними органами та виконавчою владою// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.10-17Завантажити
27)Правова природа та поняття морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.119-122Завантажити
28)Взаємодія органів внутрішніх справ і населення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.122-125Завантажити
29)Інститут тимчасових генерал-губернаторів в Україні у часи політичної кризи самодержавства кінця 70-х початку 80-х рр. ХIХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.126-131Завантажити
30)Організаційно-правове забезпечення здійснення справ пенітенціарної політики Російського самодержавства (ХVIII-перша половина ХIХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.132-136Завантажити
31)Місцеві органи державного управління Російської імперії в реалізації реформи аграрних відносин 1861 та наступних років// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.137-142Завантажити
32)Місцеві органи влади Російської імперії в Україні в першій половині ХIХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.142-146Завантажити
33)Нормативно-правова основа діяльності спортивних організацій в Україні (кінець ХIХ - поч. ХХ ст.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.151-155Завантажити
34)Структура та організація роботи органів прокуратури УСРР (20 - початок 30-хрр. )// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.156-162Завантажити
35)Податкова політика УСРР у роки непу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.163-168Завантажити
36)Про міжнародний судовий захист порушених прав громадян України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.168-172Завантажити
37)Суспільно небезпечні наслідки як ознака об'єктивності сторони ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.17-22Завантажити
38)Відповідальність міністрів (на прикладі Великобританії)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.173-178Завантажити
39)Інформаційно-аналітичне забезпечення виборчого процесу в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.178-185Завантажити
40)Привілеї як відправна позиція формування права інтелектуальної власності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.195-200Завантажити
41)Предмет договору банківського депозитного рахунку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.200-205Завантажити
42)Зобов'язання щодо оплатного надання медичних послуг: окремі питання загальної характеристики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.205-209Завантажити
43)Державна молодіжна житлова політика: головні завдання, механізм реалізації та шляхи розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.209-213Завантажити
44)«Вертикаль» зруйнували, а що побудували? (До питання про участь Верховної Ради України у формуванні системи місцевого самоврядування)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.214-217Завантажити
45)Проблеми формування місцевої міліції у структурі Державної автомобільної інспекції України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.22-25Завантажити
46)Загальнокримський референдум 1991 року в системі заходів відтворення автономії в Криму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.223-228Завантажити
47)Законодавчі засади права громадян України на вільні зібрання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.228-233Завантажити
48)Удосконалення нормативного забезпечення парламентської процедури в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.234-237Завантажити
49)Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 176 Кримінального кодексу України «Порушення авторського права і суміжних прав»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.25-31Завантажити
50)Принципи кримінально-виконавчої політики України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 15 .— С.3-9Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід