1)Роль інституту омбудсмана у розв'язанні конфліктних ситуацій в суспільстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— Завантажити
3)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— Завантажити
4)Деякі аспекти фіскальної політики Російської імперії на текріторії Таврійської обасті у 80-ті роки XVIII століття// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.102-105Завантажити
5)Українізація освіти в період правління гетьмана П.П. Скоропадського// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 106-107Завантажити
6)Інститут голови британської співдружності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.108-111Завантажити
7)Поліцейська діяльність на консесуальній основі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.111-117Завантажити
8)Діалектична єдність і протиріччя принципів незастосування сили і права на самооборону// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.118-121Завантажити
9)Деякі спеціально-кримінологічні заходи попередження корупції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.12-15Завантажити
10)Суспільна небезпека злочину, передбаченого ст. 155-6 Кримінального кодексу України «незаконна торговельна діяльність»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.122-123Завантажити
11)Деякі проблеми кримінальної відповідальності за діянія , вчинені у стані сильного душевного хвилювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.123-127Завантажити
12)Деякі питання кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.127-130.Завантажити
13)Особливості розслідування кримінальних справ групою слідчих різних правоохоронних відомств// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.130-133Завантажити
14)Сутність затримання як слідчої дії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.133-136Завантажити
15)Підготовка до допиту неповнолітнього обвинуваченого// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.136-139Завантажити
16)Інформаційне забезпечення тактики проведення окремих слідчих дій по справах щодо злочинів неповнолітніх// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.139-142Завантажити
17)Про організаційно-підготовчі заходи у кримінальних cправах, пов`язаних з порушеннями законодавства про бюджетну систему// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.142-144.Завантажити
18)Пояснення окремих громадян чи посадових осіб як докази в кримінальному судочинстві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.145-147.Завантажити
19)Вивчення ефективності проведення очних ставок на попередньому слідстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.147-149Завантажити
20)Індивідуально-профілактична робота із засудженними як суттєвий важіль у боротьбі з пенітенціарною злочинністю в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.15-19Завантажити
21)Проблема визначення об'єктів судової комп'ютерно-технічної експертизи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.150-151Завантажити
22)Співвідношення висновку експерта з іншими способами доказування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.152-155Завантажити
23)Удосконалення заходів безпеки в місцях позбавлення волі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.155-157Завантажити
24)Вплив адміністративного розсуду на законність застосування заходів адміністративного примусу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.157-159Завантажити
25)Книженко О. О. Штраф при умовному засудженні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.159-161.Завантажити
26)Кримінальна відповідальність за комп'ютерні злочини у деяких країнах СНД// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.161-164Завантажити
27)Механізм виникнення суб'єктивного цивільного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.165-167Завантажити
28)Владний акт органів внутрішніх справ України як підстава виникнення цивільної відповідальност// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.167-170Завантажити
29)Майнові передумови підприємництва державних вищих закладів освіти в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 170-173Завантажити
30)Проблеми визначення цивільно-правового статусу підрозділів органів внутрішніх справ України у сучасних умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 173-175Завантажити
31)Участь органів внутрішніх справ в цивільних правовідносинах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.176-180Завантажити
32)Судовий захист права власності фізичніх осіб від неправомірних дій державних органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.180-182Завантажити
33)Права та обов'язки сторін у договорі дарування (за проектом ЦК України)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.182-184Завантажити
34)Здійснення права власності на автомобіль через довіреність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.184-187Завантажити
35)Види договору оренди транспортних засобів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.187-189Завантажити
36)Формальні вимоги щодо договорів на відчуження житла// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 189-191Завантажити
37)Підпільні банківські системи як один із методів відмивання коштів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.19-25Завантажити
38)Походження договору ренти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 191-194Завантажити
39)Результати творчої діяльності і шоу-бізнес// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.195-197Завантажити
40)Правові підстави та докази визнання права на комп'ютерну програму// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.197-199Завантажити
41)Право власності на науково-технічну інформацію// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 200-202Завантажити
42)Поняття використання винаходу (корисної моделі)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 202-204Завантажити
43)Проблеми правової охорони результатів видавничої діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 204-207Завантажити
44)Договір про спільну діяльність і патентно-ліцензійний договір// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.208-210Завантажити
45)Промислова власність як основа венчурного бізнесу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.211-213Завантажити
46)Фактичне виховання як правова форма виховання дітей, які залишилися без піклування батьків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.213-215Завантажити
47)Право дитини жити та виховуватися у родині// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.215-218Завантажити
48)Змішана природа договору факторінгу// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 218-221Завантажити
49)Деякі питання виконання біржових угод// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 222-224Завантажити
50)Санація боржника як засіб запобігання банкрутству// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 224-226Завантажити
51)Страхування вантажів у міжнародних правилах інтерпрітація комерційних термінів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.226-229Завантажити
52)Торговельна діяльність як вид підприємництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 229-232Завантажити
53)Торгівля жінками: суспільна небезпечність та заходи протидії// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.23-25Завантажити
54)Класифікація видів контрольованої поставки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 233-236Завантажити
55)Специфіка спадкування польских фермерських господарств громадянами України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.236-238Завантажити
56)Книженко О. О. Штраф при умовному засудженні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 238-240Завантажити
57)Сучасність і тенденції розвитку міжнародного приватного права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 240-242Завантажити
58)Соціальна робота у ОВС як вид діяльності і соціальної системи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.243-245Завантажити
59)Вплив факторів ризику на адаптацію курсантів вищіх навчальних закладів України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 246-248Завантажити
60)Провадження паблік рілейшнз як метод вирішення проблемних ситуацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.248-250Завантажити
61)Про деякі правові та організаційні проблеми боротьби з легалізацією незаконних прибутків та шляхи іх вирішення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.25-28Завантажити
62)Психичне насильство та вербальна агресія у кримінальному праві та кримінології// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 251-252Завантажити
63)Психологічне забезпечення у контексті роботи з персоналом в ОВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 252-255Завантажити
64)Шахрайство як соціально-психологічна проблема// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 255-258Завантажити
65)Особистісний елемент службово-трудового правовідношення працівника органів внутрішніх справ// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 259-262Завантажити
66)Організаційно-правові питання притягнення працівників органів внутрішніх справ до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну ними// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 262-265Завантажити
67)Забезпечення захисту службово-трудових прав працівників - одне з завдань реформи МВС України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 266-268Завантажити
68)До питання розрахунку навантаження працівників органів внутрішніх справ України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 268-271Завантажити
69)Термінологія екологічного права значення і перспективи існування окремих понять// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 271-274Завантажити
70)Проблеми форування законодавства у галузі охорони та використання морського континентального шельфу України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С. 274-276Завантажити
71)Деякі проблемні питання застосування конфіскації предметів порушень митних правил// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.28-30Завантажити
72)Тіньова економіка і економічна злочинність// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.3-9Завантажити
73)Теоретичні проблеми запровадження адміністративної відповідальності юридичних осіб// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.30-32Завантажити
74)Використання спеціальних знань у профілактиці злочинів про незаконний обіг наркотиків// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.32-35Завантажити
75)Про деякі питання криміналізації діянь у сфері трансплантології// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.35-39Завантажити
76)Управління в органах внутрішніх справ при аваріях на атомних електростанціях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.40-43Завантажити
77)Використання працівниками ОВС засобів зв'язку та технічних засобів передачі інформації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.43-46Завантажити
78)Глобальна інформатизація та право і окреми напрямки рішення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.47-51Завантажити
79)Правовий режим конфіденційної інформації (комерційної таємниці) в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.51-54Завантажити
80)Шляхи вдосконалення системи місцевого оподаткування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.55-56Завантажити
81)Поняття, зміст та значення координації дій суб'єктів профілактики злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.56-58Завантажити
82)Питання класифікації слідчих ситуацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.58-62Завантажити
83)Деякі напрямки дослідження правових питань книговидавничої справи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.62-69Завантажити
84)Правова система України: перспективи розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.70-75Завантажити
85)Народний суверенітет: загальна характеристика// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.76-79Завантажити
86)Про деякі проблеми становлення інституту місцевого референдуму в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.79-82Завантажити
87)Чи видає Україна своїх громадян?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.83-86Завантажити
88)Розподіл компетенції між органами публічної влади на місцях як один з етапів адміністративної реформи// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.86-89Завантажити
89)Оргаізована злочинність і тіньова економіка - чи існують вони окремо?// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.9-15Завантажити
90)Щодо питання про періодизацію історії міліції Української РСР 1921-1930 рр.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.91-96Завантажити
91)Створення і становлення карного розшуку на Харківщині (1919-190 рр.)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск .— С.97-101Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід