1)К вопросу отимизации профессиональной деятельности человека-оператора в человеко-машинных системах// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— Завантажити
2)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— Завантажити
3)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— Завантажити
4)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— Завантажити
5)Актуальні дисертаційні дослідження// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— Завантажити
6)Становлення і розвиток інституту прокурорів-криміналістів в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.104-106.Завантажити
7)Проблеми підготовки фахівців в галузі комп'ютерно-технічних експертиз// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.106-109.Завантажити
8)Відповідальність залізниці за втрату чи пошкодження вантажу, прийнятого до перевезення// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.109-112.Завантажити
9)Non-Institutional Peace Missions: The Main Principles of Functioning. The Case of the Temporary International Presence in Hebron : [управление международной мониторинговой миссией]// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— P.112-115.Завантажити
10)Правові і методологічні проблеми актуалізації ідеальних слідів злочину// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.115-118.Завантажити
11)Комплексний підхід до визначення та структури експертної технології// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.119-123.Завантажити
12)Актуальні аспекти теоретичної соціалізації посттоталітарної правосвідомості в контексті правового виховання// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.12-16.Завантажити
13)Теоретичні і практичні проблеми реалізації права на правову допомогу на досудових стадіях кримінального судочинства// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.123-126.Завантажити
14)Поняття й особливості нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.126-131.Завантажити
15)Загальні засади призначення покарання за законодавством України та США: порівняльний аналіз на прикладі відмивання грошових коштів// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.131-135.Завантажити
16)Поняття обвинувачення в кримінальному процесі// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.136-138.Завантажити
17)Комплексний підхід до системності криміналістичної методики// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.138-142.Завантажити
18)Встановлення місцезнаходження трупа, як обов'язкова умова для розкриття злочинів, вчинених проти життя особи, та правильної класифікації діянь обвинувачених// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.142-145.Завантажити
19)Загальні кримінологічні проблеми сучасної правоохоронної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.146-148.Завантажити
20)Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.148-151.Завантажити
21)О причинной связи в преступлениях против общественной безопасности в свете философской проблемы вероятной причинности// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.151-155.Завантажити
22)Деякі питання щодо боротьби з відмиванням "брудних" грошей// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.156-162.Завантажити
23)Деякі думки щодо законопроекту "Про забезпечення рівності прав жінок та чоловіків"// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.16-21.Завантажити
24)Фиктивные предприятия в преступном механизме уклонения от уплаты налогов и отмывания средств, полученных преступным путем// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.162-168.Завантажити
25)Деякі проблемні питання доказування фактів легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.168-171.Завантажити
26)Совершенствование средств бронезащиты головы// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.172-175.Завантажити
27)Проектирование единого информационно-библиотечного пространства ведомственных учебных заведений МВД Украины// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.175-177.Завантажити
28)Технічні аспекти практичної діяльності органів внутрішніх справ// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.178-181.Завантажити
29)Анализ опасных факторов техногенных аварий в зоне действия сил защиты объекта// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.182-187.Завантажити
30)Повышение эффективности работы интегрированных информационных систем подразделений ОВД Украины// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.188-190.Завантажити
31)Виявлення соціально-психологічних детермінант, що впливають у постстресовий період на психічний стан постраждалих : (за результатами досліджень працівників ОВС, які отримали травми або порання під час припинення масових безладь)// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.194-199.Завантажити
32)Правовая психология и психология права в системе юридической пихологии// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.199-202.Завантажити
33)Особенности программирования деятельности человека в экстремальных ситуациях// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.202-209.Завантажити
34)Залежність успішності навчально-службової діяльності курсантів відомчого ВНЗ від іх індивідуально-психологичних якостей// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.209-212.Завантажити
35)Необхідність формування системи національної безпеки// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.21-25.Завантажити
36)Протидія економічній злочинності: огляд міжнародного науково-практичного семінару// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.213-219.Завантажити
37)Статус польського омбудсмана: проблеми теорії і практики// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.25-30.Завантажити
38)История формирования прав и свобод человека и гражданина// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.30-35.Завантажити
39)Напрямки становлення елементів саморегуляції українського суспільства// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.35-38.Завантажити
40)Правові основи розкриття та розслідування злочинів "по свіжих слідах"// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.39-44.Завантажити
41)Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання та сировини для виробництва: проблеми кваліфікації злочину// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.45-49.Завантажити
42)Пріоритетні напрямки податкової политики щодо захисту прав платників податків: вітчизняний та світовий досвід// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.49-57.Завантажити
43)Правове регулювання та перспективи розвитку фінансового контролю в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.57-62.Завантажити
44)Науково-практичний коментар до розділу X "Злочини проти безпеки виробництва" КК України 2001 року// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.62-69.Завантажити
45)Щодо змісту функцій юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.7-11.Завантажити
46)Законодательная регламентация ошибки в УК зарубежных стран// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.70-73.Завантажити
47)Тактические операции в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.73-76.Завантажити
48)Організація та діяльність органів внутрішніх справ України у тоталітарний період// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.77-79.Завантажити
49)Меры процессуального принуждения как предмет прокурорского надзора и судебного контроля// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.79-81.Завантажити
50)Криминологическая характеристика преступлений, сопряженных с незаконным предпринимательством// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.82-83.Завантажити
51)Удосконалення адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.84-86.Завантажити
52)Зміст безпеки у порівняльному аналізі коментарів до кримінального кодексу України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.87-92.Завантажити
53)Щодо проблем класифікації державних службовців// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.93-95.Завантажити
54)Examining Cybercrime: Tactics for Investigation and Prosecution : [методика расследования компьютерных преступлений]// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— P.96-103.Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід