1) К вопросу отимизации профессиональной деятельности человека-оператора в человеко-машинных системах // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .—
2) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .—
3) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .—
4) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .—
5) Актуальні дисертаційні дослідження // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .—
6) Становлення і розвиток інституту прокурорів-криміналістів в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.104-106.
7) Проблеми підготовки фахівців в галузі комп'ютерно-технічних експертиз // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.106-109.
8) Відповідальність залізниці за втрату чи пошкодження вантажу, прийнятого до перевезення // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.109-112.
9) Non-Institutional Peace Missions: The Main Principles of Functioning. The Case of the Temporary International Presence in Hebron : [управление международной мониторинговой миссией] // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— P.112-115.
10) Правові і методологічні проблеми актуалізації ідеальних слідів злочину // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.115-118.
11) Комплексний підхід до визначення та структури експертної технології // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.119-123.
12) Актуальні аспекти теоретичної соціалізації посттоталітарної правосвідомості в контексті правового виховання // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.12-16.
13) Теоретичні і практичні проблеми реалізації права на правову допомогу на досудових стадіях кримінального судочинства // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.123-126.
14) Поняття й особливості нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.126-131.
15) Загальні засади призначення покарання за законодавством України та США: порівняльний аналіз на прикладі відмивання грошових коштів // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.131-135.
16) Поняття обвинувачення в кримінальному процесі // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.136-138.
17) Комплексний підхід до системності криміналістичної методики // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.138-142.
18) Встановлення місцезнаходження трупа, як обов'язкова умова для розкриття злочинів, вчинених проти життя особи, та правильної класифікації діянь обвинувачених // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.142-145.
19) Загальні кримінологічні проблеми сучасної правоохоронної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.146-148.
20) Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.148-151.
21) О причинной связи в преступлениях против общественной безопасности в свете философской проблемы вероятной причинности // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.151-155.
22) Деякі питання щодо боротьби з відмиванням "брудних" грошей // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.156-162.
23) Деякі думки щодо законопроекту "Про забезпечення рівності прав жінок та чоловіків" // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.16-21.
24) Фиктивные предприятия в преступном механизме уклонения от уплаты налогов и отмывания средств, полученных преступным путем // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.162-168.
25) Деякі проблемні питання доказування фактів легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.168-171.
26) Совершенствование средств бронезащиты головы // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.172-175.
27) Проектирование единого информационно-библиотечного пространства ведомственных учебных заведений МВД Украины // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.175-177.
28) Технічні аспекти практичної діяльності органів внутрішніх справ // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.178-181.
29) Анализ опасных факторов техногенных аварий в зоне действия сил защиты объекта // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.182-187.
30) Повышение эффективности работы интегрированных информационных систем подразделений ОВД Украины // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.188-190.
31) Виявлення соціально-психологічних детермінант, що впливають у постстресовий період на психічний стан постраждалих : (за результатами досліджень працівників ОВС, які отримали травми або порання під час припинення масових безладь) // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.194-199.
32) Правовая психология и психология права в системе юридической пихологии // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.199-202.
33) Особенности программирования деятельности человека в экстремальных ситуациях // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.202-209.
34) Залежність успішності навчально-службової діяльності курсантів відомчого ВНЗ від іх індивідуально-психологичних якостей // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.209-212.
35) Необхідність формування системи національної безпеки // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.21-25.
36) Протидія економічній злочинності: огляд міжнародного науково-практичного семінару // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.213-219.
37) Статус польського омбудсмана: проблеми теорії і практики // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.25-30.
38) История формирования прав и свобод человека и гражданина // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.30-35.
39) Напрямки становлення елементів саморегуляції українського суспільства // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.35-38.
40) Правові основи розкриття та розслідування злочинів "по свіжих слідах" // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.39-44.
41) Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання та сировини для виробництва: проблеми кваліфікації злочину // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.45-49.
42) Пріоритетні напрямки податкової политики щодо захисту прав платників податків: вітчизняний та світовий досвід // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.49-57.
43) Правове регулювання та перспективи розвитку фінансового контролю в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.57-62.
44) Науково-практичний коментар до розділу X "Злочини проти безпеки виробництва" КК України 2001 року // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.62-69.
45) Щодо змісту функцій юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.7-11.
46) Законодательная регламентация ошибки в УК зарубежных стран // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.70-73.
47) Тактические операции в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.73-76.
48) Організація та діяльність органів внутрішніх справ України у тоталітарний період // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.77-79.
49) Меры процессуального принуждения как предмет прокурорского надзора и судебного контроля // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.79-81.
50) Криминологическая характеристика преступлений, сопряженных с незаконным предпринимательством // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.82-83.
51) Удосконалення адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.84-86.
52) Зміст безпеки у порівняльному аналізі коментарів до кримінального кодексу України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.87-92.
53) Щодо проблем класифікації державних службовців // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— С.93-95.
54) Examining Cybercrime: Tactics for Investigation and Prosecution : [методика расследования компьютерных преступлений] // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 2 т. 2 .— P.96-103.
 
Пошук в електроному каталозі