1)До циклової природи правосвідомості як проблеми її методологічного осмислення// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— Завантажити
2)Сравнительный анализ военно-уголовного законодательства Украины и России// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— Завантажити
3)Матричное кодирование мнемических прцессов при психологическом моделировании деятельности человека в экстремальных ситуациях// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— Завантажити
4)Титульний аркуш// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— Завантажити
5)Зміст// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— Завантажити
6)Передмова редактора// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— Завантажити
7)Щодо тактики боротьби з тероризмом// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.102-105Завантажити
8)Організаційні та управлінські заходи підвищення ефективності правоохоронної діяльності громадськості як одного із можливих джерел кадрового забезпечення системи МВС України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.106-108Завантажити
9)Особливості виявлення і фіксації криміналістично значимої комп'ютерної інформації при розслідуванні злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.108-111Завантажити
10)Сутність прокурорського нагляду в сфері оперативно-розшуковій діяльності міліції// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.112-116Завантажити
11)Розшук у козацьку добу// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.117-120Завантажити
12)Статус хана в крымском ханстве// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.12-15Завантажити
13)Розвиток функцій органу дізнання - шляхи і перспективи// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.120-125Завантажити
14)Особливості допиту в справах про злочинні порушення бюджетного законодавства// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.126-131Завантажити
15)Оновлення системи розслідування злочинів в Україні як нагальна потреба сьогодення// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.131-135Завантажити
16)Способы вовлечения несовершеннолетних в преступление или антиобщественное поведение// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.136-139Завантажити
17)Теоретические и практические вопросы уголовно-правовой характеристики разбоя// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.139-142Завантажити
18)Обвинение в уголовном процессе Украины// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.142-147Завантажити
19)Квартирні крадіжки: оптимальні системи слідчих дій// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.147-150Завантажити
20)Обставиною, що виключає провадження у кримінальній справі, акт помилування бути не може// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.150-153Завантажити
21)Кримінально-правові аспекти міжнародної боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконних прибутків// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.153-156Завантажити
22)Оценка психофункционального состояния организма относительно индивидуальной нормы// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.157-159Завантажити
23)Поняття компетенції Кабінету Міністрів України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.16-19Завантажити
24)Сравнительные данные различных подходов в представлении типов темперамента и высшей нервной деятельности// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.160-166Завантажити
25)Частная жизнь как "основа гражданского права" и необходимость контроля членов общества// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.167-169Завантажити
26)Классификация конфликтных ситуаций в работе подразделений ОВД// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.170-173Завантажити
27)Правовые основы использования методов психологического воздействия// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.173-176Завантажити
28)Самооценка сотрудников ОВД// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.181-183Завантажити
29)До проблеми аутодеструктивної поведінки адептів релігійно-культових новоутворень// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.184-186Завантажити
30)К вопросу профориентации и профотбора в системе МВД// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.186-192Завантажити
31)Критерії ефективності соціальної (координаційної) діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.193-199Завантажити
32)Взаимодействие правоохранительных органов с населением в Украине и Китае: сравнительный анализ// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.199-202Завантажити
33)Социальные технологии: теоретические истоки понятия// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.203-205.Завантажити
34)Організовані злочинні групи: можливості соціологічного виміру// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.206-210Завантажити
35)Награды ООН и других международных организаций за участие в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.211-216Завантажити
36)Особливості правового регулювання управління об'єктами державної власності// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.23-25Завантажити
37)Удосконалення виборчого законодавства - шлях до демократичного суспільства// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.25-28.Завантажити
38)Договірна теорія держави і права О. Хеффе// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.28-31Завантажити
39)Щодо вдосконалення методів та форм управління у сфері державної політики стосовно жінок в Україні// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.31-35Завантажити
40)Историческая обусловленность возникновения и развития института прав и свобод человека и гражданина в Украине// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.35-46Завантажити
41)Міжнародна імміграція в історичному розвитку// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.46-51Завантажити
42)Поняття та особливості правового статусу свідка в кримінальному процесі України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.52-54Завантажити
43)Взаємодія правоохоронних органів України та країн світу при розслідуванні електронних високотехнологічних транснаціональних злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.54-59Завантажити
44)Проблемные вопросы обеспечения принципа независимости суда. Исторический опыт Украины и России (краткая сравнительная характеристика итогов реформ)// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.60-63Завантажити
45)Юридичні гарантії при проходженні служби в ОВС України: теоретичний аспект// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.64-67Завантажити
46)Проблеми застосування ст. 209 КК України при розслідуванні економічних злочинів// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.67-70Завантажити
47)Правоохоронні технології як об'єкт інноваційної діяльності// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.7-11Завантажити
48)Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення організації змісту навчально-виховного процессу в відомчих закладах освіти// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.72-75Завантажити
49)Громадська безпека як об'єкт захисту за адміністративним і кримінальним законодавством України// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.76-83Завантажити
50)Проблемы незаконного оборота наркотических веществ и противодействия его развитию// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.84-86Завантажити
51)Уголовно-правовая природа информации: проблема отнесения категории информации к объекту либо к предмету преступления// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.87-91Завантажити
52)Examining Cybercrime: Its forms and Its Perpetrators// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— P.92-99Завантажити
53)Основні положення підготовки та призначення судових експертиз// Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.99-102Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід