1) До циклової природи правосвідомості як проблеми її методологічного осмислення // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .—
2) Сравнительный анализ военно-уголовного законодательства Украины и России // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .—
3) Матричное кодирование мнемических прцессов при психологическом моделировании деятельности человека в экстремальных ситуациях // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .—
4) Титульний аркуш // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .—
5) Зміст // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .—
6) Передмова редактора // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .—
7) Щодо тактики боротьби з тероризмом // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.102-105
8) Організаційні та управлінські заходи підвищення ефективності правоохоронної діяльності громадськості як одного із можливих джерел кадрового забезпечення системи МВС України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.106-108
9) Особливості виявлення і фіксації криміналістично значимої комп'ютерної інформації при розслідуванні злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.108-111
10) Сутність прокурорського нагляду в сфері оперативно-розшуковій діяльності міліції // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.112-116
11) Розшук у козацьку добу // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.117-120
12) Статус хана в крымском ханстве // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.12-15
13) Розвиток функцій органу дізнання - шляхи і перспективи // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.120-125
14) Особливості допиту в справах про злочинні порушення бюджетного законодавства // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.126-131
15) Оновлення системи розслідування злочинів в Україні як нагальна потреба сьогодення // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.131-135
16) Способы вовлечения несовершеннолетних в преступление или антиобщественное поведение // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.136-139
17) Теоретические и практические вопросы уголовно-правовой характеристики разбоя // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.139-142
18) Обвинение в уголовном процессе Украины // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.142-147
19) Квартирні крадіжки: оптимальні системи слідчих дій // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.147-150
20) Обставиною, що виключає провадження у кримінальній справі, акт помилування бути не може // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.150-153
21) Кримінально-правові аспекти міжнародної боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконних прибутків // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.153-156
22) Оценка психофункционального состояния организма относительно индивидуальной нормы // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.157-159
23) Поняття компетенції Кабінету Міністрів України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.16-19
24) Сравнительные данные различных подходов в представлении типов темперамента и высшей нервной деятельности // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.160-166
25) Частная жизнь как "основа гражданского права" и необходимость контроля членов общества // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.167-169
26) Классификация конфликтных ситуаций в работе подразделений ОВД // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.170-173
27) Правовые основы использования методов психологического воздействия // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.173-176
28) Самооценка сотрудников ОВД // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.181-183
29) До проблеми аутодеструктивної поведінки адептів релігійно-культових новоутворень // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.184-186
30) К вопросу профориентации и профотбора в системе МВД // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.186-192
31) Критерії ефективності соціальної (координаційної) діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.193-199
32) Взаимодействие правоохранительных органов с населением в Украине и Китае: сравнительный анализ // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.199-202
33) Социальные технологии: теоретические истоки понятия // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.203-205.
34) Організовані злочинні групи: можливості соціологічного виміру // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.206-210
35) Награды ООН и других международных организаций за участие в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.211-216
36) Особливості правового регулювання управління об'єктами державної власності // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.23-25
37) Удосконалення виборчого законодавства - шлях до демократичного суспільства // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.25-28.
38) Договірна теорія держави і права О. Хеффе // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.28-31
39) Щодо вдосконалення методів та форм управління у сфері державної політики стосовно жінок в Україні // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.31-35
40) Историческая обусловленность возникновения и развития института прав и свобод человека и гражданина в Украине // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.35-46
41) Міжнародна імміграція в історичному розвитку // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.46-51
42) Поняття та особливості правового статусу свідка в кримінальному процесі України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.52-54
43) Взаємодія правоохоронних органів України та країн світу при розслідуванні електронних високотехнологічних транснаціональних злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.54-59
44) Проблемные вопросы обеспечения принципа независимости суда. Исторический опыт Украины и России (краткая сравнительная характеристика итогов реформ) // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.60-63
45) Юридичні гарантії при проходженні служби в ОВС України: теоретичний аспект // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.64-67
46) Проблеми застосування ст. 209 КК України при розслідуванні економічних злочинів // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.67-70
47) Правоохоронні технології як об'єкт інноваційної діяльності // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.7-11
48) Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення організації змісту навчально-виховного процессу в відомчих закладах освіти // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.72-75
49) Громадська безпека як об'єкт захисту за адміністративним і кримінальним законодавством України // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.76-83
50) Проблемы незаконного оборота наркотических веществ и противодействия его развитию // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.84-86
51) Уголовно-правовая природа информации: проблема отнесения категории информации к объекту либо к предмету преступления // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.87-91
52) Examining Cybercrime: Its forms and Its Perpetrators // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— P.92-99
53) Основні положення підготовки та призначення судових експертиз // Право і безпека : наук. журн. - 2003. - № 1 т. 2 .— С.99-102
 
Пошук в електроному каталозі