1)Гарантії інтересів поручників у класичному римському праві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— Завантажити
2)Окремі проблеми охорони озонового шару// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— Завантажити
3)Органи місцевого самоврядування можуть і повинні захищати майнові права селян// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— Завантажити
4)До оновленого правосвітогляду// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— Завантажити
5)Сучасний курс логіки для правоохоронців// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— Завантажити
6)Титульний аркуш// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— Завантажити
7)Зміст// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— Завантажити
8)Наші автори// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— Завантажити
9)Щодо сутності та правового регулювання «процесуальних» обов’язків працівника міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.102-105Завантажити
10)Правовий статус працівників охоронних підприємств щодо зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів та зброї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.106-112Завантажити
11)Наркотизація молоді: аспекти, проблеми і наслідки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.11-14.Завантажити
12)Щодо визначення місця ст. 202 КК України «Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю» в системі Особливої частини КК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.112-116Завантажити
13)Щодо визначення місця ст 202 КК України "Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльностю" в системі особливої частини КК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.112-116
14)Щодо визначення місця ст. 202 КК України "Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю" в системі Особливої частини КК України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.112-113
15)Мезенцева І. Є. Антилегалізаційне законодавство: світовий досвід і тенденції розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.116-120Завантажити
16)Поняття «Особливі умови для органів внутрішніх справ» потребує деяких уточнень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.120-125Завантажити
17)Поняття "Особливі умови для органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С. 120-125.
18)Надзвичейне законодавство в закордонних країнах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.125-129Завантажити
19)Інформаційно-правовий аспект управління міжнародною правоохоронною діяльністю ОВС України: міжнародні стандарти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.129-133Завантажити
20)Правова кваліфікація насильства в сім'ї// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.133-138Завантажити
21)Співвідношення змісту національної та відомчої освіти// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.138-145Завантажити
22)Профілактика торгівлі жінками в Україні: теоретичні засади// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.14-17Завантажити
23)Пандектне право Риму (до концепцїї римського права)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.146-150Завантажити
24)Адміністративно-правовий договір як одна з підстав виникнення адміністративних правовідносин// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.155-159Завантажити
25)Система джерел права: поняття, види, структура// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.160-164Завантажити
26)Деякі проблематики докртинального тлумачення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.164-170Завантажити
27)До питань інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.17-20Завантажити
28)Деякі філософсько-правові проблеми професійної культури юриста (історіографічний аспект)// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.170-179Завантажити
29)Класифікація об’єктів злочинів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.179-183Завантажити
30)Особливості управління приватними і публічними організаціями// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.183-188Завантажити
31)Форми та методи державного контролю у сфері підприємницької діяльності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.188-192Завантажити
32)Системний підхід до прийняття державно-управлінських рішень// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.192-196Завантажити
33)Приватне обвинувачення: матеріально-правові та процесуальні ознаки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.196-202Завантажити
34)Деякі аспекти ведення переговорів із особами, які утримують заручників// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.20-24.Завантажити
35)Теоретичні основи взаємодії кримінальної міліції та оперативних підрозділів пенітенціарної системи щодо протидії злочинності// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.202-207Завантажити
36)Організаційно-правові питання вдосконалення адміністративної діяльності міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.207-210Завантажити
37)Проблеми владних повноважень державних органів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.210-215Завантажити
38)Процесуальні особливості порушення кримінальної справи органами міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.216-222Завантажити
39)Проблеми правового регулювання дозвільного провадження// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.222-229.Завантажити
40)Правова регламентація землекористування в Українській народній республіці у 1919 р.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.230-237.Завантажити
41)Державні банківські установи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.237-243.Завантажити
42)До питання про сутність поняття «державність»// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.244-249.Завантажити
43)Парламентський мандат як підстава набуття особою статусу депутата// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.249-253.Завантажити
44)Підготовка персоналу до участі у міжнародних миротворчих операціях// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.25-28Завантажити
45)Виникнення і розвиток інституту міжнародних організацій// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.254-257.Завантажити
46)Політичні права жінок у сучасному суспільстві: проблеми пріоритетів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.257-262.Завантажити
47)Громадсько-політичні рухи та об'єднання: поняття та класифікація// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.263-267.Завантажити
48)Правова регламентація організаційної побудови політичних партій в Україні// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.268-272.Завантажити
49)Проблеми правового регулювання відносин, пов’язаних зі сплатою суб’єктами підприємницької діяльності платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.273-278.Завантажити
50)Концептуальне підґрунтя європейського податкового права// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.278-285.Завантажити
51)Об’єкт та предмет порушення авторських та суміжних прав// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.286-290.Завантажити
52)До питання про безпеку дорожного руху// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.29-30Завантажити
53)Locatio Conductio Operarum у Римському та сучасному цивільному праві України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.290-295.Завантажити
54)Поняття та ознаки об'єкта венчурного підприємництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.295-301.Завантажити
55)Соціологічний вимір наркоманії як фактор успішної профілактики наркозалежності серед підлітків і молоді// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.3-10.Завантажити
56)Договір форфетинга: проблеми застосування і правового регулювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.301-304.Завантажити
57)Правове регулювання системи місцевого попдаткування// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.305-308.Завантажити
58)Захист права на особисте життя в інтернет просторі// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.308-314.Завантажити
59)Проблемні питання відповідальності за адміністративні проступки в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.31-36.Завантажити
60)Предмет бюджетного права України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.314-320.Завантажити
61)Аналіз закордонного законодавства щодо конфіденційної інформації, комерційної таємниці// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.320-325.Завантажити
62)Проблеми зайнятості жінок та сучасна гендерна політика України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.326-331.Завантажити
63)Поняття державної служби в Україні: багатоаспектний підхід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.331-334.Завантажити
64)Нормативно-правова база регулювання процесу проходження вченими ступенів їх наукової кваліфікації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.334-339.Завантажити
65)Правове регулювання службово-трудових відносин державних службовців: загальнотеоретичний підхід// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.340-343.Завантажити
66)Сутність та напрямки удосконалення соціально-правового захисту працівників органів податкової міліції// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.343-350.Завантажити
67)Питання розробки критеріїв ефективності практики і стажування працівників ОВС// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.350-354.Завантажити
68)Попереджувальна дія кримінального законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.354-360.Завантажити
69)Шляхи удосконалення правового статусу громадських формувань з охорони громадського порядку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.36-41Завантажити
70)Постанови і їх виконання у справах про порушення правил рибальства й охорони рибних запасів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.361-367.Завантажити
71)Автори авторам про авторство// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.368-373.Завантажити
72)До питання про кримінальну відповідальність особи, яка зазнала фізичного або психічного насильства// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.373-378Завантажити
73)Кара як мета кримінального покарання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.42-46.Завантажити
74)Поняття прогресивної системи в кримінально-виконавчих установах України// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.46-52Завантажити
75)Деякі питання криміналістичного вивчення особи потерпілої в методиці розслідування насильницьких злочинів насильнициких// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.52-55Завантажити
76)Інформаційно-пізнавальні можливості криміналістичної техніки// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.56-58Завантажити
77)Корислива спрямованість як елемент розкрадання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.59-65Завантажити
78)Деякі проблемні питання у боротьбі з корупційною діяльністю в сфері підприємництва// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.65-69Завантажити
79)Аналіз інформації в управлінській діяльності органів внутрішніх справ за допомогою кількісних методів// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.70-74Завантажити
80)Використання соціологічного моніторінгу в оцінці відносин між міліцією та населенням// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.74-78Завантажити
81)Взаємодія міліції та населення як механізм реалізації прав та свобод людини і громадянина// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.78-83Завантажити
82)Використання комп’ютерних програм при проведенні ділових ігор з курсу криміналістики// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.83-87Завантажити
83)Деякі питання діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.87-89Завантажити
84)Управління персоналом органів внутрішніх справ: сучасні тенденції розвитку// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.89-93Завантажити
85)Превове регулювання судового рішення в адміністративному судочинстві// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.94-97Завантажити
86)Адміністративно-процесуальний статут суб’єктів адміністративного процесу та перспективи його регулювання// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 20 .— С.97-101Завантажити
 
Пошук в електроному каталозі
Вхід