Навчально-методичні матеріали
Доктрини кримінології: історія та сучасність
Кафедра кримінального права і кримінології
Доктрини кримінології: програма навчальної дисципліни. Спеціальність - 081 "Право"
Опубліковано:   27-09-2018
Доктрини кримінології: робоча програма навчальної дисципліни. Спеціальність - 081 "Право".
Опубліковано:   27-09-2018
Доктрини кримінології: семінарські та практичні. Спеціальність - 081 "Право".
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Доктрина кримінології: загальнонаукова характеристика
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Методологія кримінологічної доктрини
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Класична школа кримінального права як джерело доктрини кримінології
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Позитивізм в доктрині кримінології: історія та сучасність
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Феномен злочинності в доктрині кримінології
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Детермінація злочинності як об'єкт кримінологічного пізнання
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Вчення про особистість злочинця як складова доктрини кримінології
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Механізм індивідуальної злочинної поведінки: доктринальна характеристика
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Загальна та окремі теорії протидії злочинності
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Доктрина політичної кримінології
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Доктрина кримінології правотворчості
Опубліковано:   27-09-2018
Текст лекції. Тема: Доктрина пенітенціарної кримінології
Опубліковано:   27-09-2018
 
Пошук в електроному каталозі