Навчально-методичні матеріали
Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність
Кафедра адміністративного права і процесу
Програма нормативної навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність" (доктор філософії)
Опубліковано:   01-10-2018
Робоча програма навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність" (доктор філософії)
Опубліковано:   01-10-2018
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність" (доктор філософії)
Опубліковано:   01-10-2018
 
Пошук в електроному каталозі